Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter

» Läs lagen (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2013:385 :
prop. 2012/13:122, bet. 2012/13:NU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2012/13:248 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL326/2011 s1

Förarbeten till lagen (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter och ändringar i lagen

Lag (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED E
Ikraft: 2013‑06‑29
CELEX-nr: 32011R1227 [ pdf ]
Ändring, SFS 2016:1315
Rubrik: Lag (2016:1315) om ändring i lagen (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter
Omfattning: ändr. 3, 5, 6 §§
Ikraft: 2017‑02‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman