Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

» Läs lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2013:363 :
prop. 2012/13:55 Ny lag om kontroll av ekologisk produktion (Landsbygdsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2012/13:MJU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2012/13:210 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL189/2007 s1, EUTL165/2004 s1, EUTL250/2008 s1

Förarbeten till lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion och ändringar i lagen

Lag (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 2014‑01‑01
Förarbeten: prop. 2012/13:55 Ny lag om kontroll av ekologisk produktion (Landsbygdsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2012/13:MJU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2012/13:210 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL189/2007 s1, EUTL165/2004 s1, EUTL250/2008 s1
CELEX-nr: 32007R0834 [ pdf ], 32004R0882 [ pdf ], 32008R0889 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:712
Rubrik: Lag (2014:712) om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion
Omfattning: ändr. 15 § rubr. närmast före 15 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2017:270
Rubrik: Lag (2017:270) om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2017‑05‑01
Ändring, SFS 2017:767
Rubrik: Lag (2017:767) om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:581
Rubrik: Lag (2018:581) om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion
Omfattning: upph. 6 §, rubr. närmast före 6 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:852
Rubrik: Lag (2018:852) om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman