Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2013:353) med instruktion för Partibidragsnämnden

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2013:353) med instruktion för Partibidragsnämnden

» Läs lagen (2013:353) med instruktion för Partibidragsnämnden (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2013:353.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Förarbeten till lagen (2013:353) med instruktion för Partibidragsnämnden och ändringar i lagen

Lag (2013:353) med instruktion för Partibidragsnämnden
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 2013‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2012/13:RS3, bet. 2012/13:KU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2012/13:218 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2016:1102
Rubrik: Lag (2016:1102) om ändring i lagen (2013:353) med instruktion för Partibidragsnämnden
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2017‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2015/16:RS5, bet. 2016/17:KU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2016/17:39 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman