Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2013:330) om tystnadsplikt för anställda vid Europeiska polisbyrån

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2013:330) om tystnadsplikt för anställda vid Europeiska polisbyrån

» Läs lagen (2013:330) om tystnadsplikt för anställda vid Europeiska polisbyrån (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2013:330 :
prop. 2012/13:73 Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt samarbete (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2012/13:JuU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2012/13:206 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL121/2009 s37

Förarbeten till lagen (2013:330) om tystnadsplikt för anställda vid Europeiska polisbyrån och ändringar i lagen

Lag (2013:330) om tystnadsplikt för anställda vid Europeiska polisbyrån
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2013‑07‑01
CELEX-nr: 32009D0371
Upphävd: 2017‑07‑02
Ändring, SFS 2017:502
Rubrik: Lag (2017:502) om upphävande av lagen (2013:330) om tystnadsplikt för anställda vid Europeiska polisbyrån
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman