Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen

» Läs lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2013:329 :
prop. 2012/13:73 Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt samarbete (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2012/13:JuU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2012/13:206 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL350/2008 s60, EUTL210/2008 s1, EUTL218/2008 s129

Förarbeten till lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen och ändringar i lagen

Lag (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2013‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2012/13:73 Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt samarbete (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2012/13:JuU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2012/13:206 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL350/2008 s60, EUTL210/2008 s1, EUTL218/2008 s129
CELEX-nr: 32008F0977, 32008D0615, 32008D0633
Upphävd: 2018‑08‑01
Ändring, SFS 2015:784
Rubrik: Lag (2015:784) om ändring i lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2018:1177
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman