Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering

» Läs lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2013:311 :
prop. 2012/13:123, bet. 2012/13:FiU37 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2012/13:212 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering och ändringar i lagen

Lag (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED DF
Ikraft: 2013‑07‑01
Ändring, SFS 2016:1161
Rubrik: Lag (2016:1161) om ändring i lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering
Omfattning: äncdr. 2, 4, 5, 6, 7, 12 §, rubr. närmast före 4 §
Ikraft: 2017‑01‑01
Ändring, SFS 2017:766
Rubrik: Lag (2017:766) om ändring i lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2018‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman