Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister

» Läs lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2013:287 :
prop. 2012/13:72 OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2012/13:FiU39 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2012/13:213 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL201/2012 s1

Ändringar i lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister

Lag (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister
Departement: Finansdepartementet V
Ikraft: 2013‑06‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32012R0648 [ pdf ]
Ändring, SFS 2020:909
Rubrik: Lag (2020:909) om ändring i lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2020‑12‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman