Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2013:283) om bevakning ombord på svenskt fartyg

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2013:283) om bevakning ombord på svenskt fartyg

» Läs lagen (2013:283) om bevakning ombord på svenskt fartyg (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2013:283 :
prop. 2012/13:78, bet. 2012/13:TU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2012/13:202 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL129/2004 s6

Förarbeten till lagen (2013:283) om bevakning ombord på svenskt fartyg och ändringar i lagen

Lag (2013:283) om bevakning ombord på svenskt fartyg
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 2013‑07‑01
CELEX-nr: 32004R0725 [ pdf ]
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman