Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel

» Läs förordningen (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2013:254 :
Fm 2013:2 Förordning om användning av organiska lösningsmedel [ pdf ]

Ändringar i förordningen (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel

Förordning (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2013‑06‑18
Förarbeten: EUTL334/2010 s17, EUTL396/2006 s1
CELEX-nr: 2010L0075, 32006R1907 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:20
Rubrik: Förordning (2014:20) om ändring i förordningen (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel
Omfattning: ändr. 67 §
Ikraft: 2014‑02‑28
Förarbeten: EUTL334/2010 s17
CELEX-nr: 32010L0075 [ pdf ]
Ändring, SFS 2019:641
Rubrik: Förordning (2019:641) om ändring i förordningen (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel
Omfattning: ändr. 58, 67, 80, 81 §§
Ikraft: 2019‑11‑14
Förarbeten: direktiv 2010/75/EU [ pdf ]
Ändring, SFS 2020:651
Rubrik: Förordning (2020:651) om ändring i förordningen (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2020‑08‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman