Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Elförordning (2013:208)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Elförordning (2013:208)

» Läs elförordning (2013:208) (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2013:208.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i elförordningen (2013:208)

Elförordning (2013:208)
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED E
Ikraft: 2013‑06‑01 överg.best.
Förarbeten: EUTL211/2009 s55
CELEX-nr: 32009L0072 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:354
Rubrik: Förordning (2014:354) om ändring i elförordningen (2013:208)
Omfattning: ny 19 a §, rubr. närmast före 19 a §
Ikraft: 2014‑07‑01
Förarbeten: direktiv 2012/27/EU [ pdf ]
Ändring, SFS 2015:601
Rubrik: Förordning (2015:601) om ändring i elförordningen (2013:208)
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2015:691
Rubrik: Förordning (2015:691) om ändring i elförordningen (2013:208)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2016:26
Rubrik: Förordning (2016:26) om ändring i elförordningen (2013:208)
Omfattning: nya 25 a, 25 b §§, rubr. närmast före 25 a, 25 b §§
Ikraft: 2016‑04‑01
Ändring, SFS 2017:164
Rubrik: Förordning (2017:164) om ändring i elförordningen (2013:208)
Omfattning: nuvarande 25 a, 25 b §§ betecknas 25 c, 25 d §§, rubr. närmast före 25 a, 25 b §§ sätts närmast före 25 c, 25 d §; nya 25 a, 25 b §§, rubr. närmast före 25 a §
Ikraft: 2017‑07‑01
Ändring, SFS 2017:1037
Rubrik: Förordning (2017:1037) om ändring i elförordningen (2013:208)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1569
Rubrik: Förordning (2018:1569) om ändring i elförordningen (2013:208)
Omfattning: upph. 25 d §, rubr. närmast före 25 d §; ändr. 25 c §, rubr. närmast före 25 c §
Ikraft: 2018‑11‑01
Ändring, SFS 2018:1585
Rubrik: Förordning (2018:1585) om ändring i elförordningen (2013:208)
Omfattning: upph. 21, 29 §§, rubr. närmast före 21 §; ändr. 22, 26 §§; ny 21 §, rubr. närmast före 21 §
Ikraft: 2019‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:915
Rubrik: Förordning (2020:915) om ändring i elförordningen (2013:208)
Omfattning: ny 29 §
Ikraft: 2021‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman