Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2013:200) om statsbidrag till finansiering av svensk film i enlighet med 2013 års filmavtal

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2013:200) om statsbidrag till finansiering av svensk film i enlighet med 2013 års filmavtal

» Läs förordningen (2013:200) om statsbidrag till finansiering av svensk film i enlighet med 2013 års filmavtal (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2013:200 :
Jfr prop. 2012/13:1 Budgetproposition för 2013 – Förslag till statens budget för 2013, finansplan och skattefrågor (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 17, bet. 2012/13:KrU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2012/13:106 [ pdf|Ikon för riksdagen ], prop. 2012/13:22 Bättre villkor för svensk film (Kulturdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2012/13:KrU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2012/13:112 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL379/2006 s5

Ändringar i förordningen (2013:200) om statsbidrag till finansiering av svensk film i enlighet med 2013 års filmavtal

Förordning (2013:200) om statsbidrag till finansiering av svensk film i enlighet med 2013 års filmavtal
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2013‑06‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32006R1998 [ pdf ]
Upphävd: 2017‑01‑01
Ändring, SFS 2015:664
Rubrik: Förordning (2015:664) om ändring i förordningen (2013:200) om statsbidrag till finansiering av svensk film i enlighet med 2013 års filmavtal
Omfattning: ändr. 6, 20, 21, 21 a, 22, 23, 24, 29 §§, rubr. närmast före 23 §; nya 2 a, 2 b, 7 a, 9 a, 21 a, 35 a, 39 §§, rubr. närmast före 39 §
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2016:621
Rubrik: Förordning (2016:621) om ändring i förordningen (2013:200) om statsbidrag till finansiering av svensk film i enlighet med 2013 års filmavtal
Omfattning: upph. 10 §; ändr. 7 a, 39 §§
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2016:989
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman