Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg

» Läs förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2013:176.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg

Förordning (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2013‑06‑01
Ändring, SFS 2013:863
Rubrik: Förordning (2013:863) om ändring i förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2014‑01‑01
Ändring, SFS 2014:1049
Rubrik: Förordning (2014:1049) om ändring i förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2014‑10‑01
Ändring, SFS 2015:172
Rubrik: Förordning (2015:172) om ändring i förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2015‑07‑01
Ändring, SFS 2016:1253
Rubrik: Förordning (2016:1253) om ändring i förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg
Omfattning: ny 3 a §
Ikraft: 2017‑02‑01
Ändring, SFS 2017:936
Rubrik: Förordning (2017:936) om ändring i förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg
Omfattning: ny 3 b §, rubr. närmast före 3 b §
Ikraft: 2017‑11‑26
Ändring, SFS 2018:40
Rubrik: Förordning (2018:40) om ändring i förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2018‑03‑15
Ändring, SFS 2019:274
Rubrik: Förordning (2019:274) om ändring i förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2019‑06‑15
Ändring, SFS 2019:1092
Rubrik: Förordning (2019:1092) om ändring i förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman