Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet

» Läs lagen (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2013:134 :
prop. 2012/13:31 Nordisk konvention om social trygghet (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2012/13:SfU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2012/13:165 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet och ändringar i lagen

Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2014‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:164
Rubrik: Förordning (2014:164) om ikraftträdande av lagen (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet
Omfattning: ikrafttr.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman