Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem

» Läs lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2013:1164 :
prop. 2013/14:25 Infrastrukturavgifter på väg och elektroniska vägtullssystem (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:TU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:132 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL166/2004 s124, EUTL268/2009 s11

Förarbeten till lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullsystem och ändringar i lagen

Lag (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TP
Ikraft: 2014‑03‑01
Förarbeten: prop. 2013/14:25 Infrastrukturavgifter på väg och elektroniska vägtullssystem (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:TU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:132 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL166/2004 s124, EUTL268/2009 s11
CELEX-nr: 32004L0052 [ pdf ], 32009D0750
Ändring, SFS 2016:1010
Rubrik: Lag (2016:1010) om ändring i lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullsystem
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2018‑05‑01
Ändring, SFS 2018:142
Rubrik: Förordning (2018:142) om ikraftträdande av lagen (2016:1010) om ändring i lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullsystem
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2016:1010
Ändring, SFS 2018:373
Rubrik: Lag (2018:373) om ändring i lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem
Omfattning: ändr. 7, 25, 26, 28 §§
Ikraft: 2018‑05‑25
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman