Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2013:1126) om avtal mellan Sverige och Belize om utbyte av upplysningar i skatteärenden

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2013:1126) om avtal mellan Sverige och Belize om utbyte av upplysningar i skatteärenden

» Läs lagen (2013:1126) om avtal mellan Sverige och Belize om utbyte av upplysningar i skatteärenden (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2013:1126 :
prop. 2013/14:11 Informationsutbytesavtal med Belize (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:SkU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:65 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2013:1126) om avtal mellan Sverige och Belize om utbyte av upplysningar i skatteärenden och ändringar i lagen

Lag (2013:1126) om avtal mellan Sverige och Belize om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2014‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1313
Rubrik: Förordning (2014:1313) om ikraftträdande av lagen (2013:1126) om avtal mellan Sverige och Belize om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Omfattning: ikrafttr.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman