Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2013:1051) om avgifter enligt EU:s förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2013:1051) om avgifter enligt EU:s förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag

» Läs lagen (2013:1051) om avgifter enligt EU:s förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2013:1051 :
prop. 2013/14:30 Vissa avgiftsfrågor på finansmarknadsområdet (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:FiU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:70 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL176/2013 s1

Ändringar i lagen (2013:1051) om avgifter enligt EU:s förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag

Lag (2013:1051) om avgifter enligt EU:s förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag
Departement: Finansdepartementet BF
Ikraft: 2014‑01‑01
CELEX-nr: 32013R0575 [ pdf ]
Upphävd: 2014‑08‑02
Ändring, SFS 2014:969
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman