Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Socialförsäkringsbalken (2010:110)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Socialförsäkringsbalken (2010:110)

» Läs socialförsäkringsbalken (2010:110) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2010:110 :
prop. 2008/09:200 Socialförsäkringsbalk (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] och prop. 2009/10:69 Kompletteringar av socialförsäkringsbalken (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2009/10:SfU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2009/10:194 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till socialförsäkringsbalken (2010:110) och ändringar i lagen

Socialförsäkringsbalk (2010:110)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:343
Rubrik: Lag (2010:343) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 27 kap. 22, 26 §§; ny 27 kap. 28 a §
Ikraft: 2011‑02‑01
Ändring, SFS 2010:352
Rubrik: Lag (2010:352) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 26 kap. 19 §, 97 kap. 13 §, 102 kap. 15 §, rubr. närmast före 26 kap. 19 §; ny 26 kap. 16 a §, rubr. närmast före 26 kap. 16 a §
Ändring, SFS 2010:423
Rubrik: Lag (2010:423) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 10 kap. 11 §, 13 kap. 33, 35, 36, 38 §§, 25 kap. 9 §, 27 kap. 27, 28, 29, 30, 31, 39, 40 §§, rubr. närmast före 27 kap. 27 §; ny 3 a §
Ändring, SFS 2010:467
Rubrik: Lag (2010:467) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap. 2 §, 26 kap. 16, 20 §§, 43 kap. 12, 13, 14, 18 §§, 110 kap. 35 §, rubr. närmast före 26 kap. 16, 20 §§, 110 kap. 35 §
Ändring, SFS 2010:482
Rubrik: Lag (2010:482) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 51 kap. 2 §
Ändring, SFS 2010:568
Rubrik: Lag (2010:568) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 114 kap. 8, 20 §§, 117 kap. 6 §
Ändring, SFS 2010:613
Rubrik: Lag (2010:613) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 106 kap. 17, 19, 28, 30, 31, 36 §§
Ikraft: 2011‑04‑01
Ändring, SFS 2010:680
Rubrik: Lag (2010:680) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 15 kap. 8 §
Ändring, SFS 2010:870
Rubrik: Lag (2010:870) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 12 kap. 7 §, 13 kap. 26, 27 §§, 15 kap. 5 §, rubr. närmast före 12 kap. 7 §
Ikraft: 2011‑07‑01
Ändring, SFS 2010:1307
Rubrik: Lag (2010:1307) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 26 kap. 17, 18 §§, 47 kap. 2 §, 62 kap. 16, 33 §§, 100 kap. 4 §, 101 kap. 1 §
Ändring, SFS 2010:1308
Rubrik: Lag (2010:1308) om ändring i lagen (2010:467) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap. 2 § i 2010:467
Ändring, SFS 2010:1312
Rubrik: Lag (2010:1312) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §, 4 kap. 5 §, 113 kap. 2 §, 114 kap. 9 §
CELEX-nr: 32004R0883 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:1938
Rubrik: Lag (2010:1938) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: nya 18 kap. 43 §
Ikraft: 2011‑04‑01
Ändring, SFS 2010:2005
Rubrik: Lag (2010:2005) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 11 kap. 2, 10, 12 §§, 13 kap. 1, 2, 36 §§, 26 kap. 22 §, 28 kap. 5, 6 §§, 31 kap. 10 §, 47 kap. 15 §; nya 13 kap. 2 a, 31 e, 31 f §§, 27 kap. 11 a §, rubr. närmast före 13 kap. 31 e §
Ändring, SFS 2011:332
Rubrik: Lag (2011:332) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 51 kap. 21, 22 §§
Ikraft: 2011‑05‑01
Ändring, SFS 2011:486
Rubrik: Lag (2011:486) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 13 kap. 11 §
Ikraft: 2011‑10‑01
Ändring, SFS 2011:886
Rubrik: Lag (2011:886) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 64 kap. 19, 21 §§
Ikraft: 2011‑08‑01
Förarbeten: prop. 2010/11:135 Investeringsfondsfrågor (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2010/11:FiU38 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2010/11:315 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL302/2009 s32
CELEX-nr: 32009L0065 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:1075
Rubrik: Lag (2011:1075) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 10 §, 18 kap. 14 §, 27 kap. 9, 22, 56 §§, 59 kap. 6 §, 63 kap. 13 §, 66 kap. 20 §, 95 kap. 2 §, 102 kap. 8 §, 113 kap. 22 §
Ikraft: 2011‑12‑01
Ändring, SFS 2011:1082
Rubrik: Lag (2011:1082) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 11 kap. 10 §; nya 12 kap. 4 a §, 110 kap. 5 a §
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1091
Rubrik: Lag (2011:1091) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 15 kap. 5 §
Ikraft: 2011‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1288
Rubrik: Lag (2011:1288) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 19 kap. 13 §, 97 kap. 5 §
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1434
Rubrik: Lag (2011:1434) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 18 kap. 34, 35, 36 §§, 19 kap. 11, 12, 34, 35 §§, 25 kap. 6, 9, 10, 11, 12, 13 §§, 34 kap. 7 §, 41 kap. 12 §, 58 kap. 11 §, 59 kap. 8, 15, 16, 17, 18, 19, 33, 34, 35 §§, 61 kap. 9 §, 64 kap. 28 §, 66 kap. 9, 10 §§, 70 kap. 2 §, 98 kap. 5, 9 §§, 102 kap. 29 §, 106 kap. 38 §, 108 kap. 17 §, 113 kap. 22, 31, 32 §§, rubr. närmast före 18 kap. 34 §, 19 kap. 11 §, 25 kap. 10 §, 59 kap. 15 §
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1513
Rubrik: Lag (2011:1513) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 5 kap. 9, 10, 14, 15 §§, 23 kap. 3 §, 24 kap. 1, 2, 3 §§, 27 kap. 22, 23, 24 a §§, 29 kap. 1, 3 §§, 40 kap. 3 §, 93 kap. 2, 3, 5 §§; nya 28 a, 31 a, 103 a, 103 b, 103 c, 103 d, 103 e kap., rubr. närmast före 103 a kap.
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1514
Rubrik: Lag (2011:1514) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 28 a kap. 3, 5 §§, 31 a kap. 3, 5 §§, 93 kap. 2 §, 103 b kap. 2 §, 103 c kap. 2, 3 §§
Ikraft: 2013‑01‑01
Ändring, SFS 2011:1519
Rubrik: Lag (2011:1519) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 74 kap. 15 §, 102 kap. 22, 28 §§
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1520
Rubrik: Lag (2011:1520) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: upph. 97 kap. 19 §, ändr. 97 kap. 1, 18, 22, 26, 27 §§
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:98
Rubrik: Lag (2012:98) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 3 §
Ändring, SFS 2012:256
Rubrik: Lag (2012:256) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 27 kap. 48 §, 28 a kap. 8 §
Ikraft: 2012‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:599
Rubrik: Lag (2012:599 ) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 77 kap. 13 §, 88 kap. 10 §, 97 kap. 22 §, 101 kap. 11 §, 102 kap. 7, 10 §§, 103 d kap. 9 §, 110 kap. 5, 6 §§
Ikraft: 2012‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:834
Rubrik: Lag (2012:834) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: upph. 25 kap. 15 §, 59 kap. 21 §, rubr. närmast före 25 kap. 15 §, 59 kap. 21 § ändr. 2 kap. 1 §, 59 kap. 8, 9, 34 §§; ny 2 kap. 17 §, rubr. närmast före 2 kap. 17 §
Ikraft: 2013‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:896
Rubrik: Lag (2012:896) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 18 kap. 21, 24, 25 §§, 19 kap. 43, 49 §§
Ikraft: 2013‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:931
Rubrik: Lag (2012:931) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: upph. 110 kap. 19, 36 §§, rubr. närmast före 110 kap. 36 §; ändr. 12 kap. 22, 23, 35 §§, 110 kap 1 §, ny rubr. närmast före 110 kap. 37 §
Ikraft: 2013‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:932
Rubrik: Lag (2012:932) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 10 kap. 11 §, 13 kap. 33 §, 27 kap. 1, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 39, 40 §§, 28 a kap. 16 §; nya 27 kap. 28 b, 33 a, 39 a §§
Ikraft: 2013‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:933
Rubrik: Lag (2012:933) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap. 1, 15, 18 §§; nya 36 kap. 15 a, 15 b, 18 a, 18 b, 18 c, 18 d §§, rubr. närmast före 36 kap. 15 b, 18 a §§
Ikraft: 2013‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:934
Rubrik: Lag (2012:934) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 74 kap. 15 §, 102 kap. 22, 28 §§
Ikraft: 2013‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:935
Rubrik: Lag (2012:935) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 51 kap. 1, 7, 11, 16, 19, 20 §§, 110 kap. 1, 5, 14, 31, 46, 58 §§, 114 kap. 1 §; nya 51 kap. 16 a, 24 §§, 108 kap. 9 a §, 110 kap. 34 a, 42 a, 57 a §§, 114 kap. 26 a §, rubr. närmast före 51 kap. 24 §, 108 kap. 9 a §, 110 kap. 34 a, 57 a §
Ikraft: 2013‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:962
Rubrik: Lag (2012:962) om ändring i lagen (2012:935) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 51 kap. 16 a §, 110 kap. 42 a, 57 a §§ i 2012:935
Ändring, SFS 2013:82
Rubrik: Lag (2013:82) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: upph. 113 kap. 18 §; ändr. 113 kap. 1, 32 §§
Ikraft: 2013‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:427
Rubrik: Lag (2013:427) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: upph. 115 kap. 2 §, rubr.närmast före 115 kap. 2 §; ändr. 115 kap. 1 §
Ikraft: 2013‑07‑01
Ändring, SFS 2013:581
Rubrik: Lag (2013:581) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 64 kap. 19, 20, 21 §§
Ikraft: 2013‑07‑22
CELEX-nr: 32009L0065 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:609
Rubrik: Lag (2013:609) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: upph. rubr. närmast före 35 kap. 17 §; ändr. 35 kap. 17 §
Ikraft: 2013‑08‑01
CELEX-nr: 32009L0050 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:746
Rubrik: Lag (2013:746) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: nya 10 kap. 3 a, 7 a §§, rubr. närmast före 10 kap. 3 a §
Ikraft: 2014‑01‑01
Ändring, SFS 2013:747
Rubrik: Lag (2013:747) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: upph. 103 kap. 6 §; ändr. 26 kap. 22 a §, 27 kap. 17, 25, 51 §§, 30 kap. 13 §, 37 kap. 11 §, 47 kap. 1, 7 §§, 56 kap. 8 §, 58 kap. 9 §, 91 kap. 3, 7 §§, 101 kap. 1, 10 §§, 103 kap. 1 §, 108 kap. 1, 22 §§, 110 kap. 6 §, rubr. närmast före 26 kap. 22 a §, 47 kap. 7 §; nya 4 kap. 5 a §, 26 kap. 22 b §, 56 kap. 4 a §, 101 kap. 10 a §, 108 kap. 14 a §, rubr. närmast före 108 kap. 14 a §
Ikraft: 2013‑11‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32004R0883 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:949
Rubrik: Lag (2013:949) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 25 kap. 19 §, 26 kap. 9 §, 59 kap. 24 §, rubr. närmast efter 26 kap. 8 §; ny 26 kap. 18 a §, rubr. närmast före 26 kap. 18 a §
Ikraft: 2014‑01‑01
Ändring, SFS 2013:999
Rubrik: Lag (2013:999) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 12 kap. 1, 3, 8, 12, 13, 15, 17, 20, 33, 34 §§, 13 kap. 31 f §; nya 12 kap. 12 a, 15 a, 15 b, 34 a, 41 a, 41 b, 41 c, 41 d, 41 e, 41 f, 41 g, 41 h, 46 §§, rubr. närmast före 12 kap. 41 a, 46 §§
Ikraft: 2014‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:1018
Rubrik: Lag (2013:1018) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: upph. 16 kap. 10 §, rubr. närmast före 16 kap. 10 §; ändr. 16 kap. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 18 §§
Ikraft: 2014‑03‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:1099
Rubrik: Lag (2013:1099) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 102 kap. 16 §
Ikraft: 2014‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2013/14:1 Budgetproposition 2014 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 11, bet. 2013/14:SfU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/13:100
Ändring, SFS 2013:1100
Rubrik: Lag (2013:1100) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 97 kap. 22 §
Ikraft: 2014‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2013/14:1 Budgetproposition 2014 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 12, bet. 2013/14:SfU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:100 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2014:239
Rubrik: Lag (2014:239) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: upph. 35 kap. 16, 17 §§; ändr. 26 kap. 8 §, 27 kap. 35, 54 §§, 35 kap. 1, 4, 14, 15 §§
Ikraft: 2014‑06‑01
CELEX-nr: 32011L0098 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:470
Rubrik: Lag (2014:470) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: upph. 37 kap. 16, 17, 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 37 kap. 16, 17 §§; ändr. 37 kap. 14 §, 58 kap. 4 §, 108 kap. 9, 12, 13, 14, 18, 20 §§, 110 kap. 46 §, rubr. närmast före 108 kap. 9, 12, 18, 20 §§
Ikraft: 2014‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1548
Rubrik: Lag (2014:1548) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 58 kap. 20 §, 62 kap. 5 §
Ikraft: 2015‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:119
Rubrik: Lag (2015:119) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 26 kap. 13 §, 28 a kap. 6, 18 §§, 31 a kap. 13 §, 103 c kap. 9 §
Ikraft: 2015‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:452
Rubrik: Lag (2015:452) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 18 kap. 20, 24, 25 §§
Ikraft: 2015‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:453
Rubrik: Lag (2015:453) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 28 kap. 11 §, 34 kap. 12 §, 74 kap. 15 §, 102 kap. 22, 28 §§
Ikraft: 2015‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:674
Rubrik: Lag (2015:674) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 12 kap. 17, 41 g §§
Ikraft: 2016‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:676
Rubrik: Lag (2015:676) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: upph. 58 kap. 18 §; ändr. 41 kap. 21 §, 58 kap. 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24 §§, 63 kap. 17 §; ny 58 kap. 20 a §
Ikraft: 2016‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:755
Rubrik: Lag (2015:755) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: upph. 19 kap. 19, 20 §§, rubr. närmast före 19 kap. 19 §; ändr. 18 kap. 7, 29 §§, 19 kap. 32, 47 §§; nya 18 kap. 9 a, 40 a, 42 a §§, rubr. närmast före 18 kap. 9 a §
Ikraft: 2016‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:758
Rubrik: Lag (2015:758) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: upph. 26 kap. 23 §, 114 kap. 23 §, rubr. närmast före 26 kap. 23 §; ändr. 12 kap. 38 §, 97 kap. 13 §, 102 kap. 15 §, 114 kap. 8 §
Ikraft: 2016‑02‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:963
Rubrik: Lag (2015:963) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: upph. 27 kap. 24 a, 35 a §§; ändr. 27 kap. 20, 24, 32, 51 §§, 28 a kap. 15 §, 31 kap. 10 §, 31 a kap. 12 §, 103 c kap. 4 §, 103 d kap. 1, 9 §§, 103 e kap. 3 §, 110 kap. 6 §, rubr, närmast före 103 d kap. 9 §
Ikraft: 2016‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:964
Rubrik: Lag (2015:964) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 12 kap. 22, 23, 35 §§
Ikraft: 2016‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:983
Rubrik: Lag (2015:983) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 15 kap. 10 §, 96 kap. 8 §, 102 kap. 20 §, 106 kap. 7, 8, 19, 31 §§
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2016:28
Rubrik: Lag (2016:28) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 114 kap. 17 §
Ikraft: 2016‑02‑12
Ändring, SFS 2016:563
Rubrik: Lag (2016:563) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 111 kap. 1, 5, 6 §§, rubr. närmast före 111 kap. 5 §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2016:700
Rubrik: Lag (2016:700) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 50 kap. 6 §
Ikraft: 2016‑07‑15
Ändring, SFS 2016:1066
Rubrik: Lag (2016:1066) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 52 kap. 1, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23 §§; nya 52 kap. 18 a, 18 b, 18 c, 18 d, 19 a, 22 a, 25 §§, rubr. närmast före 52 kap. 18 a, 18 b, 18 c, 18 d, 22 a §
Ikraft: 2017‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:1269
Rubrik: Lag (2016:1269) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 33 kap. 28 §
Ikraft: 2017‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 14, bet. 2016/17:AU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2016/17:129 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2016:1288
Rubrik: Lag (2016:1288) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 51 kap. 11 §
Ikraft: 2017‑01‑01
Ändring, SFS 2016:1291
Rubrik: Lag (2016:1291) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 33 kap. 16, 17 §§, 34 kap. 10 §, 35 kap. 18, 19 §§, 36 kap. 1, 2, 15, 15 a, 15 b, 18 §§, 79 kap. 7 §, 114 kap. 8 §, rubr. närmast före 35 kap. 18, 19 §§, 79 kap. 7 §; ny 36 kap. 9 a §, rubr. närmast före 36 kap. 9 a §
Ikraft: 2017‑02‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 10, bet. 2016/17:SfU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2016/17:122 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2016:1292
Rubrik: Lag (2016:1292) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 102 kap. 22, 28 §§
Ikraft: 2017‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 10, bet. 2016/17:SfU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2016/17:122 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2016:1293
Rubrik: Lag (2016:1293) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 35 kap. 18, 19 §§
Ikraft: 2017‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 10, bet. 2016/17:SfU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2016/17:122 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2016:1294
Rubrik: Lag (2016:1294) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 15 kap. 8 §, 21 kap. 2 §, 97 kap. 15 §
Ikraft: 2017‑01‑01
Förarbeten: prop. 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 12, bet. 2016/17:SfU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2016/17:121 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2017:33
Rubrik: Lag (2017:33) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 51 kap. 5 §
Ikraft: 2017‑04‑01
Ändring, SFS 2017:232
Rubrik: Lag (2017:232) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 64 kap. 3 §, 89 kap. 2 §
Ikraft: 2017‑05‑01
Ändring, SFS 2017:277
Rubrik: Lag (2017:277) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap. 7 §, 6 kap. 20 §, 59 kap. 13 §
Ikraft: 2017‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:528
Rubrik: Lag (2017:528) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 19 kap. 15 §, 28 a kap. 6 §, 31 kap. 12 §, 50 kap. 6 §, 97 kap. 13 §, 98 kap. 9 §, rubr. närmast före 19 kap. 15 §
Ikraft: 2017‑07‑02
Ändring, SFS 2017:554
Rubrik: Lag (2017:554) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 74 kap. 19, 20 §§, 102 kap. 7 §, 103 kap. 3, 4 §§, 112 kap. 4 §
Ikraft: 2017‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:559
Rubrik: Lag (2017:559) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 12 kap. 12, 33 §§; ny 12 kap. 45 a §, rubr. närmast före 12 kap. 45 a §
Ikraft: 2017‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:577
Rubrik: Lag (2017:577) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap. 12 §
Ikraft: 2017‑08‑01
Ändring, SFS 2017:585
Rubrik: Lag (2017:585) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: upph. 26 kap. 16 a §, rubr. närmast före 26 kap. 16 a §; ändr. 6 kap. 10 §, 26 kap. 13, 19 §§, 27 kap. 14 §, 97 kap.13 §, rubr. närmast före 26 kap. 19 §
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:995
Rubrik: Lag (2017:995) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 18 kap. 20, 24, 25, 30 §§, 19 kap. 10, 34 §§
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1123
Rubrik: Lag (2017:1123) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: upph. 17 kap. 4 §, 18 kap. 5, 16, 25, 31, 37, 39 §§, rubr. närmast före 17 kap. 4 §, 18 kap. 16, 25, 37 §§; ändr. 18 kap. 1, 2, 20, 35 §§, 19 kap. 4 §, 95 kap. 2 §, 96 kap. 3 §, 97 kap. 6, 11, 15, 22, 23 §§, 110 kap. 5 §, rubr. närmast före 96 kap. 3 §, 97 kap. 22 §; nya 96 kap. 5 a §, 97 kap. 22 a §, rubr. närmast före 96 kap. 5 a §
Ikraft: 2018‑03‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1124
Rubrik: Lag (2017:1124) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 47 kap. 11 §, 61 kap. 12, 14 §§
Ikraft: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2017:1295
Rubrik: Lag (2017:1295) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 74 kap. 11, 12, 15 §§, 102 kap. 22, 27, 28 §§
Ikraft: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2017:1305
Rubrik: Lag (2017:1305) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 10 kap. 10, 11 §§, 12 kap. 25, 27, 30 §§, 13 kap. 33 §, 25 kap. 5 §, 26 kap. 17, 27, 31 §§, 27 kap. 26 §, 108 kap. 10 §; nya 110 kap. 13 a §, 112 kap. 2 a §, rubr. närmast före 110 kap. 13 a §
Ikraft: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2017:1306
Rubrik: Lag (2017:1306) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: nuvarande 30 kap. 6 § betecknas 30 kap. 6 a §; ändr. 30 kap. 1 §, 35 kap. 18, 19 §§, 110 kap. 21, 55 §§; ny 30 kap. 6 §
Ikraft: 2018‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1308
Rubrik: Lag (2017:1308) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 15 kap. 3, 5 §§
Ikraft: 2018‑03‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:122
Rubrik: Lag (2018:122) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 51 kap. 1, 11, 12 §§; ny 51 kap. 11 a §
Ikraft: 2018‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:437
Rubrik: Lag (2018:437) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: upph. 114 kap. 33, 36 §§, rubr. närmast före 114 kap. 33, 36 §§; ändr. 114 kap. 1, 2, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 27, 29, 30, 31 §§, rubr. närmast före 114 kap. 6, 29 §§; nya 114 kap. 6 a §, rubr. närmast före 114 kap. 6 a §
Ikraft: 2018‑05‑25
Ändring, SFS 2018:555
Rubrik: Lag (2018:555) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 51 kap. 11 a, 14, 23 §§
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:646
Rubrik: Lag (2018:646) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 77 kap. 16 §
Ikraft: 2018‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:647
Rubrik: Lag (2018:647) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 10 kap. 11 §, 13 kap. 33 §, 27 kap. 1, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 31, 32, 39, 40 §§, 28 a kap. 1, 16, 17 §§, rubr. närmast före 27 kap. 27 §, 28 a kap. 16 §, 40 kap. 4 §; nya 27 kap. 27 a §,
Ikraft: 2019‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:670
Rubrik: Lag (2018:670) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: upph. 114 kap. 20 §; ändr. 25 kap. 1, 9 §§, 26 kap. 11 §, 47 kap. 10 §, 103 kap. 4 §; ny 25 kap. 7 a §
Ikraft: 2018‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:742
Rubrik: Lag (2018:742) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 18 kap. 20 §
Ikraft: 2018‑08‑01
Ändring, SFS 2018:743
Rubrik: Lag (2018:743) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 18 kap. 20 §, 19 kap. 34 §
Ikraft: 2019‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:745
Rubrik: Lag (2018:745) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 110 kap. 14 §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2018:772
Rubrik: Lag (2018:772) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: upph. 64 kap. 41 §; ändr. 56 kap. 5, 9 §§, 64 kap. 1, 3, 14, 19, 22, 23, 24, 25, 40 §§, 108 kap. 15, 17, 19 §§, 113 kap. 1 §, rubr. närmast före 64 kap. 24, 40 §, rubr. närmast efter 64 kap. 22 §; nya 64 kap. 17 a, 17 b, 17 c, 17, d, 46 §§, 113 kap. 31 §, rubr. närmast före närmast före 64 kap. 17 a, 17 c,h 46 §§, 113 kap. 41 §
Ikraft: 2018‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:780
Rubrik: Lag (2018:780) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 112 kap. 6 och 7 §§, 113 kap. 22 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1265
Rubrik: Lag (2018:1265) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: upph. 22 kap., 50 kap., 110 kap. 22, 26 §§, rubr. 110 kap. 22, 26 §§; ändr. 5 kap. 9 §, 6 kap. 20 §, 11 kap. 16 §, 20 kap. 1 §, 37 kap. 9 §, 48 kap. 2, 3 §§, 49 kap. 1 §, 51 kap. 6 §, 59 kap. 13 §, 106 kap. 9, 10, 11, 23 §§, 110 kap. 6, 30, 53, 57 §§, rubr. närmast före 11 kap. 16 §, 49 kap., 106 kap. 9, 23 §§; ny 22, 50 kap.
Ikraft: 2019‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1290
Rubrik: Lag (2018:1290) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 15 §, 11 kap. 7 §, 12 kap. 8 §, 21 kap. 4, 5 §§
Ikraft: 2018‑09‑01
Ändring, SFS 2018:1627
Rubrik: Lag (2018:1627) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap. 1, 18 §§, 67 kap. 16, 17 §§, 81 kap. 9 §; ny 5 kap. 17 a §
Ikraft: 2018‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1628
Rubrik: Lag (2018:1628) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 11 kap. 10, 12 §§, 12 kap. 4 §, 13 kap. 1, 3 §§, 16 kap. 12 §, 97 kap. 2, 13 §§, 98 kap. 5 § , rubr. närmast före 12 kap. 7 §; nya 12 kap. 5 a, 7 a §§, 13 kap. 9 a §, rubr. närmast före 12 kap. 5 a §, 13 kap. 9 a §
Ikraft: 2019‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1952
Rubrik: Lag (2018:1952) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 11 kap. 4, 5 §§, 13 kap. 31 a §
Ikraft: 2019‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:644
Rubrik: Lag (2019:644) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap. 18 §, 67 kap. 16, 17 §§, 81 kap. 9 §
Ikraft: 2019‑12‑31 överg.best.
Ändring, SFS 2019:645
Rubrik: Lag (2019:645) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap. 1 §; nya 5 kap. 17 a, 18 a §§, 67 kap. 16 a, 17 a §§, 81 kap. 9 a §
Ikraft: 2020‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:646
Rubrik: Lag (2019:646) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: upph. 5 kap. 17 a, 18 a §§, 67 kap. 16 a, 17 a §§, 81 kap. 9 a §; ändr. 5 kap. 1 §
Ikraft: 2023‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:649
Rubrik: Lag (2019:649) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §, 26 kap. 22 b §, 41 kap. 6 §, 56 kap. 3 §, 62 kap. 12, 13, 15, 16, 17 §§, rubr. närmast före 62 kap. 15, 16 §§; nya 2 kap. 10 a, 10 b, 10 c, 10 d §§, rubr. närmast före 2 kap. 10 a §
Ikraft: 2019‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:651
Rubrik: Lag (2019:651) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 66 kap. 16, 21, 22, 23 §§, 67 kap. 21, 22, 23, 24 §§, 74 kap. 11, 12 §§, 102 kap. 1, 16, 17, 22, 27, 29, 30 §§; nya 66 kap. 20 a, 22 a §§, 102 kap. 16 a, 22 a, 25 a, 27 a §§
Ikraft: 2019‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:843
Rubrik: Lag (2019:843) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 52 kap. 20 §, 106 kap. 9, 24 §§, 114 kap. 8, 35 §§, 117 kap. 6 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2019:1294
Rubrik: Lag (2019:1294) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 77 kap. 16 §
Ikraft: 2020‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2019/20:1 Budgetpropositionen för 2020 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 12, bet. 2019/20:SfU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2019/20:116 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2020:189
Rubrik: Lag (2020:189) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: nya 2 kap. 5 a §, 27 kap. 9 a §, rubr. närmast före 2 kap. 5 a §
Ikraft: 2020‑04‑07
Ändring, SFS 2020:427
Rubrik: Lag (2020:427) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: upph. 27 kap. 55 a §, rubr. närmast före 27 kap. 55 a §; ändr. 31 kap. 5 §, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2018:1265
Ikraft: 2020‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:431
Rubrik: Lag (2020:431) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 93 kap. 4 §, 95 kap. 2, 4 §§, 96 kap. 1 §, 97 kap. 1, 15 §§, 98 kap. 1 §, 110 kap. 6 §, rubr. närmast före 96 kap. 3 §; nya 96 kap. 3 a §, 97 kap. 23 a §, 98 kap. 12 §, rubr. närmast före 96 kap. 3 a §, 97 kap. 23 a §, 98 kap. 12 §
Ikraft: 2020‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:432
Rubrik: Lag (2020:432) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: upph. 96 kap. 3 a §, 97 kap. 23 a §, 98 kap. 12 §, rubr. närmast före 96 kap. 3 a §, 97 kap. 23 a §, 98 kap. 12 §; ändr. 93 kap. 4 §, 95 kap. 2, 4 §§, 96 kap. 1 §, 97 kap. 1, 15 §§, 98 kap. 1 §, 110 kap. 6 §, rubr. närmast före 96 kap. 3 §
Ikraft: 2021‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:440
Rubrik: Lag (2020:440) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 51 kap. 5, 6, §§, 106 kap. 1 §; ny 106 kap. 25 a §
Ikraft: 2020‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:475
Rubrik: Lag (2020:475) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 25 kap. 7 §, 27 kap. 9 §, 28 kap. 8 §, 46 kap. 18, 19 §§, 59 kap. 9 §
Ikraft: 2020‑10‑01
Ändring, SFS 2020:509
Rubrik: Lag (2020:509) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 52 kap. 8, 9, 18 a, 18 b, 19, 19 a §§
Ikraft: 2020‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:1239
Rubrik: Lag (2020:1239) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 6 kap. 6, 13, 16 §§, 53 kap. 2, 3 §§, 72 kap. 1 §, 102 kap. 7 §, 106 kap. 26 §, 110 kap. 6 §, 112 kap. 4, 7 §§, 113 kap. 1 §; nya 74 a kap., 113 kap. 36 a §, rubr. närmast före 113 kap. 36 a §
Ikraft: 2021‑02‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2020/21:1 Budgetpropositionen för 2021 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 11, bet. 2020/21:SfU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2020/21:139 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2020:1241
Rubrik: Lag (2020:1241) om ändring i lagen (2019:646) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: utgår genom 2021:1245
Förarbeten: prop. 2020/21:1 Budgetpropositionen för 2021 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 11, bet. 2020/21:SfU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2020/21:139 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2020:1256
Rubrik: Lag (2020:1256) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 33 kap. 27, 28 §§
Ikraft: 2021‑01‑01
Förarbeten: prop. 2020/21:1 Budgetpropositionen för 2021 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 10, bet. 2020/21:SfU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2020/21:148 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2020:1271
Rubrik: Lag (2020:1271) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 18 kap. 20 §
Ikraft: 2021‑06‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2020/21:1 Budgetpropositionen för 2021 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 12, bet. 2020/21:SfU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2020/21:140 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2020:1272
Rubrik: Lag (2020:1272) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 110 kap. 35 §, rubr. närmast före 110 kap. 35 §
Ikraft: 2021‑02‑01
Förarbeten: prop. 2020/21:30 Totalförsvaret 2021-2025 (Försvarsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2020/21:FöU4, rskr. 2020/21:136 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2021:102
Rubrik: Lag (2021:102) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 64 kap. 17 c §
Ikraft: 2021‑03‑10
Ändring, SFS 2021:160
Rubrik: Lag (2021:160) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 27 kap. 48, 49 §§
Ikraft: 2021‑03‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2021:585
Rubrik: Lag (2021:585) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 93 kap. 4 §, 95 kap. 2, 4 §§, 96 kap. 1 §, 97 kap. 1, 15 §§, 98 kap. 1 §, 110 kap. 6 §, rubr. närmast före 96 kap. 3 §; nya 96 kap. 3 a §, 97 kap. 23 a §, 98 kap. 12 §, rubr. närmast före 96 kap. 3 a §, 97 kap. 23 a §, 98 kap. 12 §
Ikraft: 2021‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:586
Rubrik: Lag (2021:586) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: upph. 96 kap. 3 a §, 97 kap. 23 a §, 98 kap. 12 §, rubr. närmast före 96 kap. 3 a §, 97 kap. 23 a §, 98 kap. 12 §; ändr. 93 kap. 4 §, 95 kap. 2, 4 §§, 96 kap. 1 §, 97 kap. 1, 15 §§, 98 kap. 1 §, 110 kap. 6 §, rubr. närmast före 96 kap. 3 §
Ikraft: 2022‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:767
Rubrik: Lag (2021:767) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap. 12 §, 35 kap. 8 §, 67 kap. 7 §
Ikraft: 2021‑07‑20 överg.best.
Ändring, SFS 2021:878
Rubrik: Lag (2021:878) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 110 kap. 42 a §; ny 51 kap. 16 b §
Ikraft: 2021‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:991
Rubrik: Lag (2021:991) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 18 kap. 9 a, 42 a §§
Ikraft: 2022‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:990
Rubrik: Lag (2021:990) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 27 kap. 48 §, 28 a kap. 8 §
Ikraft: 2022‑09‑01 överg.best.