Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2008:99) om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006 om information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2008:99) om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006 om information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel

» Läs lagen (2008:99) om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006 om information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2008:99 :
prop. 2007/08:37 Kompletterande bestämmelser till EG-förordningen om information om betalaren som ska åtfölja överföringar av medel (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:FiU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:137 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL345/2006 s1

Ändringar i

Lag (2008:99) om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006 [ pdf ] om information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 2008‑04‑01
CELEX-nr: 32006R1781 [ pdf ]
Upphävd: 2017‑08‑01
Ändring, förordning (EG) nr 1781/2006 [ pdf ] om information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel – Öppnas i nytt fönster" target="_blank" rel="noopener" class="sfs-nr">SFS 2014:662
Rubrik: Lag (2014:662) om ändring i lagen (2008:99) om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006 [ pdf ] om information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, förordning (EG) nr 1781/2006 [ pdf ] om information om betalaren som ska åtfölja överföringar av medel – Öppnas i nytt fönster" target="_blank" rel="noopener" class="sfs-nr">SFS 2017:666
Rubrik: Lag (2017:666) om upphävande av lagen (2008:99) om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006 [ pdf ] om information om betalaren som ska åtfölja överföringar av medel
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman