Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2008:97) om ändring i grundskoleförordningen (1994:1194)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2008:97) om ändring i grundskoleförordningen (1994:1194)

» Läs grundskoleförordningen (1994:1194) (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2008:97.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i grundskoleförordning (1994:1194)

Grundskoleförordning (1994:1194)
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Upphävd: 2011‑04‑15
Ändring, SFS 1995:207
Rubrik: Förordning (1995:207) om ändring i grundskoleförordningen (1994:1194)
Omfattning: upph. 7 kap; ändr. 2 kap 10 §, 5 kap 1 §, 6 kap 2 §, 3 p övergångsbest.; nytt 7 kap
Ändring, SFS 1995:880
Rubrik: Förordning (1995:880) om ändring i grundskoleförordningen (1994:1194)
Omfattning: ändr. 5 kap 13 §; nya 2 kap 6 a §, rubr. närmast före 2 kap 6 a §
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:699
Rubrik: Förordning (1996:699) om ändring i grundskoleförordningen (1994:1194)
Omfattning: ändr. 4 kap 4 §, 6 kap 2 §; ny 2 kap 6 b §, rubr. närmast före 2 kap 6 b §
Ikraft: 1996‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1073
Rubrik: Förordning (1996:1073) om ändring i grundskoleförordningen (1994:1194)
Omfattning: ändr. 4 kap 6 §, 7 kap 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16 §§
Ikraft: 1996‑12‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1995/96:206, bet. 1996/97:UbU5, rskr. 1996/97:15
Ändring, SFS 1996:1592
Rubrik: Förordning (1996:1592) om ändring i grundskoleförordningen (1994:1194)
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §
Ikraft: 1997‑02‑01
Ändring, SFS 1997:599
Rubrik: Förordning (1997:599) om ändring i grundskoleförordningen (1994:1194)
Omfattning: upph. 2, 5 kap; ändr. 3 kap 6 §, 8 kap 1 §; nya 2, 5 kap, 7 kap 14 a §; omtryck
Ikraft: 1997‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:747
Rubrik: Förordning (1998:747) om ändring i grundskoleförordningen (1994:1194)
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §; ny 2 kap 8 a §
Ikraft: 1998‑08‑01
Ändring, SFS 1999:683
Rubrik: Förordning (1999:683) om ändring i grundskoleförordningen (1994:1194)
Omfattning: upph. 7 kap; nytt 7 kap
Ikraft: 1999‑09‑01
Ändring, SFS 1999:1416
Rubrik: Förordning (1999:1416) om ändring i grundskoleförordningen (1994:1194)
Omfattning: ändr. 7 kap 8 §
Ikraft: 2000‑02‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:449
Rubrik: Förordning (2000:449) om ändring i grundskoleförordningen (1994:1194)
Omfattning: ändr. 2 kap 17, 18, 19, 20 §§
Ikraft: 2000‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:667
Rubrik: Förordning (2000:667) om ändring i grundskoleförordningen (1994:1194)
Omfattning: ändr. 7 kap 8 §
Ikraft: 2000‑08‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2000:1108
Rubrik: Förordning (2000:1108) om ändring i grundskoleförordningen (1994:1194)
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2001:978
Rubrik: Förordning (2001:978) om ändring i grundskoleförordningen (1994:1194)
Omfattning: ändr. 6 kap 2 §; ny 6 kap 2 a §
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2002:1010
Rubrik: Förordnng (2002:1010) om ändring i grundskoleförordningen (1994:1194)
Omfattning: ändr. 2 kap 10 §
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:124
Rubrik: Förordning (2003:124) om ändring i grundskoleförordningen (1994:1194)
Omfattning: ändr. 7 kap 2, 9 §§
Ikraft: 2003‑07‑01
Ändring, SFS 2005:179
Rubrik: Förordning (2005:179) om ändring i grundskoleförordningen (1994:1194)
Omfattning: ändr. 7 kap 2 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:205
Rubrik: Förordning (2006:205) om ändring i grundskoleförordningen (1994:1194)
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §; nya 6 kap 8 a, 8 b §§, rubr. närmast före 6 kap 8 a, 8 b §§
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2007:56
Rubrik: Förordning (2007:56) om ändring i grundskolan (1994:1194)
Omfattning: ändr. 7 kap 6, 8 §§
Ikraft: 2007‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:303
Rubrik: Förordning (2007:303) om ändring i grundskoleförordningen (1994:1194)
Omfattning: ändr. 2 kap 8 a §; ny 2 kap 8 b §
Ikraft: 2007‑07‑01
Ändring, SFS 2008:97
Rubrik: Förordning (2008:97) om ändring i grundskoleförordningen (1994:1194)
Omfattning: ändr. 2 kap 9, 11, 13, 18 §§
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2008:408
Rubrik: Förordning (2008:408) om ändring i grundskoleförordningen (1994:1194)
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §, 5 kap 4 §
Ikraft: 2008‑07‑15
Ändring, SFS 2008:525
Rubrik: Förordning (2008:525) om ändring i grundskoleförordningen (1994:1194)
Omfattning: ändr. 7 kap 2, 9 §§
Ikraft: 2008‑07‑15
Ändring, SFS 2008:845
Rubrik: Förordning (2008:845) om ändring i grundskoleförordningen (1994:1194)
Omfattning: ändr. 7 kap 10, 11, 13 §§
Ikraft: 2009‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:963
Rubrik: Förordning (2009:963) om ändring i grundskoleförordningen (1994:1194)
Omfattning: ändr. 7 kap. 10 §
Ikraft: 2009‑12‑01
Ändring, SFS 2010:1036
Rubrik: Förordning (2010:1036) om ändring i grundskoleförordningen (1994:1194)
Omfattning: ändr. 7 kap. 10 §
Ikraft: 2010‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:185
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman