Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2008:91) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2008:91) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

» Läs revisionslagen (1999:1079) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2008:91 :
prop. 2007/08:45 Elektronisk ingivning för ekonomiska föreningar och vissa andra företag, m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:CU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:138 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till revisionslagen (1999:1079) och ändringar i lagen

Revisionslag (1999:1079)
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1998/99:130 Ny bokföringslag m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:LU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 2001:888
Rubrik: Lag (2001:888) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 13, 15, 19 §§
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2001:1225
Rubrik: Lag (2001:1225) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 30 §; ny 32 a §
Ikraft: 2002‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:390
Rubrik: Lag (2002:390) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:728
Rubrik: Lag (2003:728) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 23, 32 a §§
Ikraft: 2004‑01‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2004:245
Rubrik: Lag (2004:245) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2004‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:978
Rubrik: Lag (2004:978) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 27, 28, 33 §§; nya 27 a, 27 b §§
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2004:1189
Rubrik: Lag (2004:1189) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 35, 37 §§
Ikraft: 2005‑01‑01
Förarbeten: prop. 2003/04:156 Skärpta regler mot penningtvätt (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:JuU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:70
Ändring, SFS 2006:402
Rubrik: Lag (2006:402) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:875
Rubrik: Lag (2006:875) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: upph. 13, 14 §§; ändr. 12, 15, 16, 25 §§
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:91
Rubrik: Lag (2008:91) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: nya 2 a, 40 a §§, rubr. närmast före 2 a, 40 a §§
Ikraft: 2008‑04‑01
Ändring, SFS 2009:71
Rubrik: Lag (2009:71) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 2009‑03‑15
Ändring, SFS 2009:485
Rubrik: Lag (2009:485) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 2009‑06‑30
Ändring, SFS 2009:568
Rubrik: Lag (2009:568 ) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 22, 32 §§; ny 23 a §
Ikraft: 2009‑07‑01
CELEX-nr: 32006L0043 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:703
Rubrik: Lag (2009:703) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2009‑08‑01
CELEX-nr: 32006R1082 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:837
Rubrik: Lag (2010:837) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 2, 37 §§
Ikraft: 2010‑11‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2009/10:204 En frivillig revision (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2009/10:CU28 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2009/10:368 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EGTL222/1978 s11, EUTL164/2009 s42, EGTL193/1983 s1
CELEX-nr: 31978L066, 32009L0049 [ pdf ], 31983L0349 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:1400
Rubrik: Lag (2011:1400) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:221
Rubrik: Lag (2013:221) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 12, 15, 16, 17 §§
Ikraft: 2013‑06‑01
Ändring, SFS 2013:440
Rubrik: Lag (2013:440) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: upph. 40 a §, rubr. närmast före 40 a §
Ikraft: 2013‑07‑01
Ändring, SFS 2014:543
Rubrik: Lag (2014:543) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 11, 15, 41 §§
Ikraft: 2014‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1388
Rubrik: Lag (2014:1388) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2015:822
Rubrik: Lag (2015:822) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2016‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:433
Rubrik: Lag (2016:433) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 33 §; nuvarande 27 a, 27 b §§ betecknas 27 b, 27 c §§; ändr. 5, den nya 27 b, 33 §§; nya 9 a, 27 a, 27 d, 31 a, 32 b §§, rubr. närmast före 9 a, 32 b §§
Ikraft: 2016‑06‑17 överg.best.
Ändring, SFS 2016:641
Rubrik: Lag (2016:641) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 2 a §, rubr. närmast före 2 a §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2016:954
Rubrik: Lag (2016:954) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2016‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:1059
Rubrik: Lag (2016:1059) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2017‑01‑01
Ändring, SFS 2016:1338
Rubrik: Lag (2016:1338) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 32 b §
Ikraft: 2017‑04‑01
Förarbeten: prop. 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2016/17:103 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2017:642
Rubrik: Lag (2017:642) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 2017‑08‑01
Ändring, SFS 2018:1676
Rubrik: Lag (2018:1676) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 27 b, 33 §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2019:906
Rubrik: Lag (2019:906) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2020:1108
Rubrik: Lag (2020:1108) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ny 31 b §
Ikraft: 2021‑01‑01
Ändring, SFS 2023:342
Rubrik: Lag (2023:342) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 31 §; ny 30 a §
Ikraft: 2023‑06‑22 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman