Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2008:90) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2008:90) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

» Läs bokföringslagen (1999:1078) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2008:90 :
prop. 2007/08:45 Elektronisk ingivning för ekonomiska föreningar och vissa andra företag, m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:CU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:138 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till bokföringslagen (1999:1078) och ändringar i lagen

Bokföringslag (1999:1078)
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1998/99:130 Ny bokföringslag m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:LU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 1999:1304
Rubrik: Lag (1999:1304) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §, 3 kap 1 §
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:2 Inkomstskattelagen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2000:31
Rubrik: Lag (2000:31) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 6 kap 6 §; ny 4 kap 6 §, rubr. närmast före 4 kap 6 §
Ikraft: 2000‑03‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:23 Redovisning och aktiekapital i euro (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:LU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:127
Ändring, SFS 2000:598
Rubrik: Lag (2000:598) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: bet. 1999/2000:MJU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:253
Ändring, SFS 2003:727
Rubrik: Lag (2003:727) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 3 kap 2, 5, 6, 7 §§, 4 kap 6 §, 7 kap 7 §
Ikraft: 2004‑01‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2003:1135
Rubrik: Lag (2003:1135) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §; rubr. närmast före 7 kap 4 § sätts närmast före 7 kap 3 a §; ny 7 kap 3 a §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2003/04:26 Nya faktureringsregler när det gäller mervärdesskatt (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:82, EGTL15/2002 s24
CELEX-nr: 32001L0115 [ pdf ]
Ändring, SFS 2005:591
Rubrik: Lag (2005:591) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 7 kap 7 §
Ikraft: 2005‑08‑01
Förarbeten: prop. 2004/05:140 Genomförande av transparensdirektivet (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:NU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:297, EGTL195/1980 s35, EGTL193/2000 s75
CELEX-nr: 31980L0723 [ pdf ], 32000L0052 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:874
Rubrik: Lag (2006:874) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: nuvarande 6 kap 10, 11 §§ betecknas 6 kap 11, 12 §§; ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 2 §, 4 kap 1, 3 §§, 5 kap 1, 2, 4 §§, 6 kap 1, 3, 4 §§, 7 kap 6 §, rubr. närmats före 6 kap 10, 11 §§ sätts närmast före 6 kap 11, 12 §§; nya 1 kap 4 §, 6 kap 10 §, rubr. närmast före 1 kap 4 §, 6 kap 10 §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:134
Rubrik: Lag (2007:134) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 6 kap 4 §
Ikraft: 2007‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:551
Rubrik: Lag (2007:551) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 8 kap 1 §
Ikraft: 2007‑11‑01
Ändring, SFS 2007:596
Rubrik: Lag (2007:596) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ny 5 kap 12 §, rubr. närmast före 5 kap 12 §
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2008:90
Rubrik: Lag (2008:90) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 6 kap 4, 10 §§
Ikraft: 2008‑04‑01
Ändring, SFS 2009:249
Rubrik: Lag (2009:249) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:701
Rubrik: Lag (2009:701) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft: 2009‑08‑01
CELEX-nr: 32006R1082 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:849
Rubrik: Lag (2010:849) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft: 2010‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1514
Rubrik: Lag (2010:1514) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: upph. 6 kap. 6, 7, 8, 9 §§, rubr. närmast före 6 kap. 5 §; nuvarande 6 kap. 10, 11, 12 §§ betecknas 6 kap. 6, 7, 8 §§; ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 1, 2 §§, 4 kap. 3 §, 5 kap. 2, 6 §§, 6 kap. 3, 4, 5 §§, 7 kap. 2, 6 §§, rubr. närmast före 6 kap. 4 §, 7 kap. 6 §, rubr. närmast före 6 kap. 10, 11, 12 §§ sätts närmast före nya 6 kap. 6, 7, 8 §§
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:2064
Rubrik: Lag (2010:2064) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 4 kap. 6 §
Ikraft: 2011‑04‑01
Ändring, SFS 2011:1399
Rubrik: Lag (2011:1399) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 5 kap. 12 §
Ikraft: 2012‑01‑01
Ändring, SFS 2014:1387
Rubrik: Lag (2014:1387) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2015:821
Rubrik: Lag (2015:821) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 6 kap. 4, 5 §§, 7 kap. 3 a §
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2016:1058
Rubrik: Lag (2016:1058) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft: 2017‑01‑01
Ändring, SFS 2017:437
Rubrik: Lag (2017:437) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: upph. 2 kap. 7 §, rubr. närmast före 2 kap. 7 §; ändr. 1 kap. 2 §, 4 kap. 6 §, 7 kap. 5 §, rubr. närmast före 7 kap. 5 §, rubr. till 8 kap.; nya 2 kap. 7, 8 §§, 4 kap. 7, 8, 9 §§, 6 kap. 3 a, 3 b §§, 8 kap. 2 §, rubr. närmast före 2 kap. 7 §, 4 kap. 7 §
Ikraft: 2017‑07‑01
Ändring, SFS 2018:172
Rubrik: Lag (2018:172) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 6 kap. 3 a §, 8 kap. 2 §
Ikraft: 2018‑05‑01
Ändring, SFS 2018:1142
Rubrik: Lag (2018:1142) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2019:753
Rubrik: Lag (2019:753) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 4 kap. 6 §
Ikraft: 2019‑12‑15
Ändring, SFS 2019:905
Rubrik: Lag (2019:905) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 2 kap. 3, 5 §§
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2020:669
Rubrik: Lag (2020:669) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 4 kap. 6 §
Ikraft: 2021‑01‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman