Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner

» Läs lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2008:9 :
prop. 2007/08:20 Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner (Arbetsmarknadsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:AU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:122 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL310/2005 s 1

Förarbeten till lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner och ändringar i lagen

Lag (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner, delningar och ombildningar
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 2008‑02‑15
CELEX-nr: 32005L0056 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:431
Rubrik: Lag (2011:431) om ändring i lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner
Omfattning: ändr. 4, 46 §§
Ikraft: 2011‑06‑06
CELEX-nr: 32005L0056 [ pdf ]
Ändring, SFS 2018:1474
Rubrik: Lag (2018:1474) om ändring i lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2022:1654
Rubrik: Lag (2022:1654) om ändring i lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 20, 22, 23, 27, 30, 32, 33, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47 §§, rubr. närmast före 32 § sätts närmast före den nya 31 a §; nya 29 a, 31 a, 44 a §§, rubr. närmast före 44 a §
Ikraft: 2023‑01‑31
Förarbeten: prop. 2021/22:286, bet. 2022/23:CU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2022/23:37 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman