Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2008:88) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2008:88) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

» Läs aktiebolagslagen (2005:551) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2008:88 :
prop. 2007/08:45 Elektronisk ingivning för ekonomiska föreningar och vissa andra företag, m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:CU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:138 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till aktiebolagslag (2005:551) och ändringar i lagen

Aktiebolagslag (2005:551)
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 2006‑01‑01
Förarbeten: prop. 2004/05:85 Ny aktiebolagslag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:LU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:291
Ändring, SFS 2005:812
Rubrik: Lag (2005:812) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 2, 7 §§, 25 kap 46 §; nytt 32 kap
Ändring, SFS 2005:836
Rubrik: Lag (2005:836) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: upph. 11 kap 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 11 kap 12 §; ändr. 19 kap 35 §, 29 kap 1 §
Förarbeten: prop. 2004/05:158 Prospekt (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:FiU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:44 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL345/2003 s64
CELEX-nr: 32003L0071 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:373
Rubrik: Lag (2006:373) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 9 kap 46 §, 10 kap 18 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:399
Rubrik: Lag (2006:399) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 9 kap 17 §, 10 kap 10 §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:457
Rubrik: Lag (2006:457) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 4 kap 27 §, 29 kap 1 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Förarbeten: prop. 2005/06:140 Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:LU29 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:276 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL142/2004 s12, EUTL186/2005 s3
CELEX-nr: 32004L0025 [ pdf ], 32004R0809 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:486
Rubrik: Lag (2006:486) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: nuvarande 30 kap 2 § betecknas 30 kap 3 §; ändr. 1 kap 13 §, 27 kap 1, 3, 4, 9 §§, 28 kap 5 §, den nya 30 kap 3 §, 31 kap 2 §, rubr. närmast före 27 kap 9 §, 28 kap 5 §; nya 27 kap 1 a §, 4 a §§, 30 kap 2 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:562
Rubrik: Lag (2006:562) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 7 kap 11, 25 §§; nya 7 kap 61, 62 §§, 8 kap 23 a, 51, 52, 53, 54 §§, rubr. närmast före 7 kap 61, 62 §§, 8 kap 23 a, 51 §§
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:742
Rubrik: Lag (2006:742) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 20 kap 26 §, 23 kap 22 §, 24 kap 24 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:877
Rubrik: Lag (2006:877) om ändring i akiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 9 kap 13, 14 §§
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:317
Rubrik: Lag (2007:317) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 1 kap 3, 9 §§, 2 kap 5, 15 §§, 3 kap 1 §, 6 kap 7 §, 7 kap 26 §, 11 kap 5, 8, 11 §§, 13 kap 4, 5, 10, 33, 35, 36 §§, 14 kap 4, 5, 12, 26, 28, 29 §§, 15 kap 4, 5, 12, 31, 33, 34 §§, 16 kap 1, 4 §§, 19 kap 5, 28, 34, 35, 36 §§, 20 kap 8, 10, 11, 12, 24, 25 §§, 22 kap 12, 23, 24, 25, 26 §§, 23 kap 17, 33 §§, 24 kap 19 §, 25 kap 13, 23, 40 §§, 27 kap 8 §, 30 kap 1 §, 32 kap 7 §, rubr. närmast före 11 kap 11 §, 16 kap 7 §, 32 kap 7 §; nya 1 kap 12 a §, 4 kap 46, 47, 48, 49, 50 §§, rubr. närmast före 1 kap 12 a §, 4 kap 46 §
Ikraft: 2007‑07‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32002R1606 [ pdf ]
Ändring, SFS 2007:373
Rubrik: Lag (2007:373) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 7 kap 3, 23, 24 §§, 23 kap 10 §, 24 kap 12 §, 26 kap 2 §; nya 7 kap 54 a, 63, 64, 65, 66, 67 §§, rubr. närmast före 7 kap 54 a, 63, 64 §§
Ikraft: 2007‑07‑01
CELEX-nr: 32004L0109 [ pdf ]
Ändring, SFS 2007:566
Rubrik: Lag (2007:566) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 1 kap 8 §, 2 kap 29 §, 4 kap 47 §, 7 kap 54 a, 61, 62, 63, 64 §§, 8 kap 51 §, 9 kap 13 §, 13 kap 4, 5 §§, 14 kap 5 §, 15 kap 5 §, 19 kap 13, 14, 32, 36 §§, 20 kap 10 §, 22 kap 2 §, rubr. närmast före 19 kap 32, 35 §§
Ikraft: 2007‑11‑01
Ändring, SFS 2007:1466
Rubrik: Lag (2007:1466) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 27 kap 1 a §
Ikraft: 2008‑03‑01
Ändring, SFS 2008:12
Rubrik: Lag (2008:12) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: nuvarande 23 kap 36 § betecknas 23 kap 52 §, rubr. närmast före nuvarande 23 kap 36 sätts närmast före 23 kap 52 §; ändr. 1 kap 9 §, 7 kap 51 §, 20 kap 26 §, 23 kap 15, 22, 25 §§, den nya 23 kap 52 §, 24 kap 24 §, 31 kap 2, 8 §§; nya 23 kap 21 a, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 §§, 31 kap 5 a §, rubr. närmast före 23 kap 36, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 §§
Ikraft: 2008‑02‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2008:14
Rubrik: Lag (2008:14) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 8 kap 2, 43 §§
Ikraft: 2008‑02‑15
Ändring, SFS 2008:88
Rubrik: Lag (2008:88) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 30 kap 2 §
Ikraft: 2008‑04‑01
Ändring, SFS 2008:603
Rubrik: Lag (2008:603) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 23 kap 21 §, 24 kap 23 §
Ikraft: 2008‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:805
Rubrik: Lag (2008:805) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 23 kap 2, 17, 26 §§, 24 kap 2, 19, 28 §§
Ikraft: 2009‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:1238
Rubrik: Lag (2008:1238) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 23 kap 11, 40 §§, 24 kap 13 §
Ikraft: 2008‑12‑31 överg.best.
CELEX-nr: 32007L0063 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:37
Rubrik: Lag (2009:37) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 4 kap. 46, 49, 50 §§, 9 kap. 31, 38 §§, 13 kap. 42 §
Ikraft: 2009‑03‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32006L0046 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:76
Rubrik: Lag (2009:76) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 9 kap. 42, 43 §§, 29 kap. 2 §
Ikraft: 2009‑03‑15
CELEX-nr: 32005L0060 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:511
Rubrik: Lag (2009:511) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 9 kap. 46 §, 10 kap. 18 §
Ikraft: 2009‑06‑30
Ändring, SFS 2009:565
Rubrik: Lag (2009:565 ) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 9 kap. 19, 22, 36 §§, 19 kap. 5 §, rubr. närmast före 9 kap. 22 §; nya 8 kap. 49 a, 49 b, 50 a §§, 9 kap. 6 a, 6 b, 21 a, 23 a §§, rubr. närmast före 8 kap. 49 a, 50 a §§
Ikraft: 2009‑07‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32006L0043 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:713
Rubrik: Lag (2009:713) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 23 kap. 41 §
Ikraft: 2009‑07‑15
Ändring, SFS 2010:89
Rubrik: Lag (2010:89) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §
Ikraft: 2010‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:834
Rubrik: Lag (2010:834) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §, 3 kap. 1 §, 7 kap. 34 §, 9 kap. 1, 8, 13, 14, 21, 25, 42, 44 §§, 23 kap. 8, 25, 48 §§, 24 kap. 10, 27 §§, 25 kap. 33 §, 29 kap. 2 §, 32 kap. 3 §, rubr. närmast före 9 kap. 1 §; nya 1 kap. 12 b §, 9 kap. 1 a, 9 a §§, rubr. närmast före 1 kap. 12 b §
Ikraft: 2010‑11‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2009/10:204 En frivillig revision (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2009/10:CU28 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2009/10:368 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EGTL222/1978 s11, EUTL164/2009 s42, EGTL193/1983 s1
CELEX-nr: 31978L0660 [ pdf ], 32009L0049 [ pdf ], 31983L0349 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:1295
Rubrik: Lag (2010:1295) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 21 kap. 6 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1509
Rubrik: Lag (2010:1509) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 23 kap. 50 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1516
Rubrik: Lag (2010:1516) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: upph. 7 kap. 62 §, rubr. närmast före 7 kap. 62 §; ändr. 7 kap. 3, 4, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 48, 49, 56, 63 §§, 9 kap. 19 §, 12 kap. 8 §, 13 kap. 9 §, 14 kap. 11 §, 15 kap. 11 §, 18 kap. 7 §, 19 kap. 25 §, 20 kap. 15 §, 22 kap. 28 §, 23 kap. 16, 36, 43 §§, 24 kap. 18 §, 25 kap. 6 §, rubr. närmast före 7 kap. 4 §; nya 7 kap. 4 a, 55 a, 56 a, 56 b, 56 c, 68 §§, 12 kap. 14 §, 13 kap. 39 a §, 14 kap. 46 a §, 15 kap. 41 a §, 18 kap. 14 §, 20 kap. 37 §, 23 kap. 53 §, 24 kap. 31 §, 25 kap. 52 §, rubr. närmast före 7 kap. 4 a, 55 a, 56 a, 56 b, 56 c, 68 §§, 12 kap. 14 §, 13 kap. 39 a §, 14 kap. 46 a §, 15 kap. 41 a §, 18 kap. 14 §, 20 kap. 37 §, 23 kap. 53 §, 24 kap. 31 §, 25 kap. 52 §
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2009/10:247 Aktieägares rättigheter (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2010/11:CU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2010/11:40 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL184/2007 s17
CELEX-nr: 32007L0036 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:1977
Rubrik: Lag (2010:1977) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 25 kap. 24, 25 §§
Ikraft: 2011‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:2071
Rubrik: Lag (2010:2071) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 1 kap. 12 a §, 25 kap. 37 §, 27 kap. 1 §
Ikraft: 2011‑04‑01
Förarbeten: prop. 2009/10:246 En ny försäkringsrörelselag (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2010/11:FiU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2010/11:62 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EGTL243/2002 s1
CELEX-nr: 32002R1606 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:204
Rubrik: Lag (2011:204) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 21 kap. 2 §
Ikraft: 2011‑04‑01
Ändring, SFS 2011:899
Rubrik: Lag (2011:899) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 8 kap. 16 §, 22 kap. 8 §, 25 kap. 42, 44 §§, 31 kap. 3 §, rubr. närmast före 8 kap. 16 §
Ikraft: 2011‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1046
Rubrik: Lag (2011:1046) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 2 kap. 19 §, 13 kap. 8 §, 23 kap. 9, 10, 16 §§, 24 kap. 12, 17, 18 §§; nya 24 kap. 18 a, 18 b §§, rubr. närmast före 24 kap. 18 b §
Ikraft: 2011‑11‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2010/11:147 Enklare fusion av aktiebolag (Justitiedepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2011/12:CU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2011/12:5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL259/2009 s14
CELEX-nr: 32009L0109 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:1417
Rubrik: Lag (2011:1417) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 9 kap. 34 §
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:303
Rubrik: Lag (2012:303) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 9 kap. 42 §
Ikraft: 2012‑07‑01
Ändring, SFS 2012:380
Rubrik: Lag (2012:380) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 29 kap. 1 §
Ikraft: 2012‑07‑01
Förarbeten: prop. 2011/12:129 Nya regler om prospekt (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2011/12:FiU49 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2011/12:239 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL327/2010 s1, EUTL186/2005 s3
CELEX-nr: 32010L0073 [ pdf ], 32004R0809 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:143
Rubrik: Lag (2013:143) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ny 25 kap. 20 a §, rubr. närmast före 25 kap. 20 a §
Ikraft: 2013‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:218
Rubrik: Lag (2013:218) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 9 kap. 13, 15, 16, 26 §§
Ikraft: 2013‑06‑01
Ändring, SFS 2013:442
Rubrik: Lag (2013:442) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: upph. 30 kap. 2 §
Ikraft: 2013‑07‑01
Ändring, SFS 2013:576
Rubrik: Lag (2013:576) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 5 kap. 6 §, 6 kap. 2 §, 21 kap. 4, 7 §§, rubr. närmast före 21 kap. 4, 7 §§
Ikraft: 2013‑07‑22
Ändring, SFS 2013:737
Rubrik: Lag (2013:737) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: upph. 31 kap. 4 §, rubr. närmast före 31 kap. 4 §; ändr. 7 kap. 17 §, 9 kap. 8, 9, 9 a, 25, 26, 27, 47 §§, 10 kap. 22 §, 31 kap. 2, 8 §§, rubr. närmast före 9 kap. 25 §
Ikraft: 2013‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:313
Rubrik: Lag (2014:313) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 9 kap. 42 §
Ikraft: 2014‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:539
Rubrik: Lag (2014:539) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: upph. 8 kap. 6, 7 §§, 31 kap. 1 §; rubr. närmast före 8 kap. 6, 7 §§; ändr. 2 kap. 1 §, 6 kap. 6 §, 7 kap. 48 §, 8 kap. 9, 17, 30, 37, 49 §§, 9 kap. 15 §, 13 kap. 13 §, 14 kap. 15 §, 15 kap. 15 §, 20 kap. 1, 7, 13, 17, 25 §§, 25 kap. 30 §, 31 kap. 2 §, rubr. närmast före 13 kap. 13 §, 14 kap. 15 §, 15 kap. 15 §; nya 8 kap. 46 a, 46 b §§, 20 kap. 10 a, 10 b §§, rubr. närmast före 8 kap. 46 a, 46 b §§
Ikraft: 2014‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:602
Rubrik: Lag (2014:602) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 9 kap. 44 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2014:848
Rubrik: Lag (2014:848) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 8 kap. 11, 31 §§
Ikraft: 2014‑08‑02
Ändring, SFS 2015:719
Rubrik: Lag (2015:719) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 27 kap. 1 §
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2015:824
Rubrik: Lag (2015:824) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 9 kap. 31 §, 12 kap. 1, 4 §§, 22 kap. 27 §, 25 kap. 37 §
Ikraft: 2016‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:1030
Rubrik: Lag (2015:1030) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 7 kap. 20, 55 a §§, 17 kap. 2 §; nya 25 kap. 4 a, 10 a §§
Ikraft: 2016‑02‑01
Ändring, SFS 2016:60
Rubrik: Lag (2016:60) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 1 kap. 9, 10 §§, 4 kap. 30, 39, 40, 41, 49 §§, 5 kap. 4, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 §§, 6 kap. 10 §, 11 kap. 5, 8 §§, 12 kap. 10 §, 13 kap. 18 §, 14 kap. 36 §, 15 kap. 37 §, 20 kap. 21 §, 22 kap. 4, 14, 20, 21 §§, 30 kap. 1 §, rubr. närmast före 1 kap. 10 §; nya 1 kap. 10 a, 10 b §§, 5 kap. 12 a §
Ikraft: 2016‑03‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:219
Rubrik: Lag (2016:219) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 31 kap. 2 §
Ikraft: 2016‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:431
Rubrik: Lag (2016:431) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: upph. 8 kap. 50 a §, 9 kap. 6 a, 6 b §§, rubr. närmast före 8 kap. 50 a §; ändr. 2 kap. 5 §, 8 kap. 49 a, 49 b §§, 9 kap. 3, 9, 19, 21, 21 a, 29, 38, 47 §§, 27 kap. 6 §, rubr. närmast före 9 kap. 19 §; nya 9 kap. 1 b, 6 a, 16 a, 22 a, 28 a, 31 a, 35 a §§, rubr. närmast före 9 kap. 1 b, 16 a §§
Ikraft: 2016‑06‑17 överg.best.
Ändring, SFS 2016:643
Rubrik: Lag (2016:643) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 1 kap. 13 §, rubr. närmast före 1 kap. 13 §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2016:719
Rubrik: Lag (2016:719) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 8 kap. 45 §
Ikraft: 2016‑07‑03
Ändring, SFS 2016:955
Rubrik: Lag (2016:955) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 9 kap. 31, 38 §§
Ikraft: 2016‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:1340
Rubrik: Lag (2016:1340) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 8 kap. 49 b §, 9 kap. 6 a §
Ikraft: 2017‑04‑01
Förarbeten: prop. 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2016/17:103 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2017:484
Rubrik: Lag (2017:484) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 25 kap. 50 §
Ikraft: 2017‑06‑26
Ändring, SFS 2017:649
Rubrik: Lag (2017:649) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 9 kap. 42 §
Ikraft: 2017‑08‑01
Ändring, SFS 2018:1682
Rubrik: Lag (2018:1682 ) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 3 kap. 1, 11 §§, 6 kap. 2 §, 9 kap. 29, 38 §§, 23 kap. 7, 28, 38, 42 §§, 24 kap. 8 §, 26 kap. 3, 7 §§, 27 kap. 7 §, 28 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 31 kap. 2 §, 32 kap. 17 §, rubr. närmast före 27 kap. 7 §, 28 kap. 1, 3, 4, 5 §§, 32 kap. 17 §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2018:284
Rubrik: Lag (2018:284) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 5 kap. 4 §
Ikraft: 2018‑05‑25
Ändring, SFS 2018:1398
Rubrik: Lag (2018:1398) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 25 kap. 4 a, 10 a §§
Ikraft: 2018‑08‑01
Ändring, SFS 2019:288
Rubrik: Lag (2019:288) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: upph. 8 kap. 52 §; ändr. 1 kap. 1 §, 7 kap. 49, 56 b, 61 §§, 8 kap. 51, 53 §§, rubr. närmast före 7 kap. 61 §, 8 kap. 51 §; nya 16 a kap., 7 kap. 62 §, 8 kap. 52, 53 a, 53 b §§
Ikraft: 2019‑06‑10 överg.best.
Ändring, SFS 2019:418
Rubrik: Lag (2019:418) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 19 kap. 35 §, 29 kap. 1 §
Ikraft: 2019‑07‑21
Ändring, SFS 2019:759
Rubrik: Lag (2019:759) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 27 kap. 1 §
Ikraft: 2019‑12‑15
Ändring, SFS 2019:920
Rubrik: Lag (2019:920) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 9 kap. 46 §, 10 kap. 18 §, 21 kap. 2 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2019:1249
Rubrik: Lag (2019:1249) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 29 kap. 2 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2019:1264
Rubrik: Lag (2019:1264) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §
Ikraft: 2020‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:613
Rubrik: Lag (2020:613) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 5 kap. 15 §, 7 kap. 28 §, 8 kap. 36, 37 §§, 13 kap. 28, 42 §§, 14 kap. 44, 49 §§, 15 kap. 27, 44 §§, 16 a kap. 4 §, 31 kap. 2 §; nya 7 kap. 69, 70, 71 §§, 16 kap. 5 a §, 27 kap. 6 a §, rubr. närmast före 7 kap. 69, 71 §§, 27 kap. 6 a §
Ikraft: 2020‑09‑03
Ändring, SFS 2020:985
Rubrik: Lag (2020:985) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: upph. 22 kap. 11 §; nuvarande 10 kap. 23 § betecknas 10 kap. 26 §; ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 5 §, 4 kap. 44 §, 9 kap. 7, 9 §§, 10 kap. 7, 21, 22, den nya 26 §§, 12 kap. 1, 4 §§, 13 kap. 4, 5 §§, 14 kap. 5, 6, 32 §§, 15 kap. 5, 6 §§, 17 kap. 1, 2 §§, 20 kap. 35, 36 §§, 22 kap. 5, 6, 7, 15, 27, 28 §§, rubr. till 20 kap., rubr. närmast före 14 kap. 32 §, rubr. närmast efter 20 kap. 34 §; nya 9 kap. 9 b §, 10 kap. 23, 24, 25, 27, 28 §§, rubr. närmast före 10 kap. 21, 22, 24, 25, 26, 27 §§
Ikraft: 2021‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:1105
Rubrik: Lag (2020:1105) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ny 9 kap. 35 b §
Ikraft: 2021‑01‑01
Ändring, SFS 2021:543
Rubrik: Lag (2021:543) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 29 kap. 14 §
Ikraft: 2021‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:990
Rubrik: Lag (2022:990) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 25 kap. 16 §, 27 kap. 2 §
Ikraft: 2022‑08‑01
Ändring, SFS 2022:1647
Rubrik: Lag (2022:1647) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: upph. 23 kap. 21 a, 50 §§, 31 kap. 5 a §, rubr. närmast före 23 kap. 50, 51 §§; nuvarande 23 kap. 51, 52, 53 §§, 24 kap. 30, 31 §§ betecknas 23 kap. 55, 56, 57 §§, 24 kap. 61, 62 §§; ändr. 1 kap. 9 §, 7 kap. 40, 51 §§, 8 kap. 2, 43 §§, 16 a kap. 4 §, 17 kap. 1 §, 23 kap. 15, 16, 20, 25, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, de nya 55, 56, 57 §§, 24 kap. 1, 2, 5, 8, 13, 17, 22, 23, 27, 28, de nya 61, 62 §§, 29 kap. 2 §, 31 kap. 2 §, rubr. till 23, 24 kap., rubr. närmast före 23 kap. 15, 16, 36, 47, 48 §§, 24 kap. 17 §, rubr. närmast före nuvarande 23 kap. 52, 53 §§, 24 kap. 30, 31 §§ sätts närmast före 23 kap. 56, 57 §§, 24 kap. 61, 62 §§; nya 24 a kap., 7 kap. 48 a §, 23 kap. 15 a, 36 a, 36 b, 36 c, 39 a, 39 b, 40 a, 41 a, 42 a, 43 a, 45 a, 45 b, 45 c, 45 d, 45 e, 48 a, 50, 51, 52, 53, 54 §§, 24 kap. 17 a §, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 §§, 32 kap. 12 a §, rubr. närmast före de nya 23 kap. 15 a, 36 a, 36 b, 36 c, 39, 41 a, 50, 51, 55 §§, rubr. närmast efter 24 kap., rubr. närmast före de nya 24 kap. 17 a, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 60 §§, 32 kap. 12 a §
Ikraft: 2023‑01‑31
Förarbeten: prop. 2021/22:286, bet. 2022/23:CU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2022/23:37 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2023:343
Rubrik: Lag (2023:343) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 9 kap. 35 §; ny 9 kap. 34 a §
Ikraft: 2023‑06‑22 överg.best.
Ändring, SFS 2023:774
Rubrik: Lag (2023:774) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 7 kap. 15, 24, 48 §§
Ikraft: 2024‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman