Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2008:86) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2008:86) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

» Läs stiftelselagen (1994:1220) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2008:86 :
prop. 2007/08:45 Elektronisk ingivning för ekonomiska föreningar och vissa andra företag, m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:CU 17, rskr. 2007/08:138 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till stiftelselagen (1994:1220) och ändringar i lagen

Stiftelselag (1994:1220)
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1221
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1995:540
Rubrik: Lag (1995:540) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 4 kap 3 §
Ändring, SFS 1995:1360
Rubrik: Lag (1995:1360) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 9 kap 11 §, 10 kap 13 §
Ändring, SFS 1996:1147
Rubrik: Lag (1996:1147) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 4 kap 1 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1996:1207
Rubrik: Lag (1996:1207) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ny 6 kap 4 a §, rubr. närmast före 6 kap 4 a §
Ikraft: 1997‑01‑01
Förarbeten: prop. 1996/97:22, bet. 1996/97:LU2 Statliga stiftelser, rskr. 1996/97:62
Ändring, SFS 1998:306
Rubrik: Lag (1998:306) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 4 kap 6 §, 10 kap 2, 3 §§
Ikraft: 1998‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:625
Rubrik: Lag (1999:625) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 4 kap 15 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:66 En stärkt kommunal revision (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:KU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:210
Ändring, SFS 1999:1106
Rubrik: Lag (1999:1106) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: upph. 3 kap 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§; 3 kap 5, 6 §§ betecknas 3 kap 2, 3 §§, rubr. närmast före 3 kap 5, 6 §§ sätts närmast före 3 kap 2, 3 §§; ändr. 1 kap 5, 7 §§, 2 kap 8 §, 3 kap 1, de nya 2, 3 §§, 4 kap 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12 §§, 6 kap 5 §, 9 kap 10 §, 10 kap 1, 2 §§, 11 kap 2, 4 §§; nya 1 kap 5 a, 5 b §§
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1998/99:130 Ny bokföringslag m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:LU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 2001:305
Rubrik: Lag (2001:305) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 4 kap 10, 15 §§, 9 kap 1 §; ny 10 a §
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2001:887
Rubrik: Lag (2001:887) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 4 kap 3, 4 §§
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2002:1033
Rubrik: Lag (2002:1033) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 4 kap 1, 15 §§
Ikraft: 2003‑07‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:190 Riksrevisionen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:KU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:22
Ändring, SFS 2004:1185
Rubrik: Lag (2004:1185) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 4 kap 15 §, 5 kap 2 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Förarbeten: prop. 2003/04:156 Skärpta regler mot penningtvätt (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:JuU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:70
Ändring, SFS 2005:246
Rubrik: Lag (2005:246) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 9 kap 7, 8 §§, 10 kap 2, 3 §§; nya 2 kap 16 a, 23 a §§
Ikraft: 2005‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:372
Rubrik: Lag (2006:372) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 4 kap 15 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:401
Rubrik: Lag (2006:401) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 4 kap 6 §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:870
Rubrik: Lag (2006:870) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 4 kap 4 §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2007:133
Rubrik: Lag (2007:133) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 4 kap 4 §
Ikraft: 2007‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:86
Rubrik: Lag (2008:86) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §, 10 kap 1 §, 11 kap 1, 2, 4 §§; nya 1 kap 9 §, 9 kap 12 §, rubr. närmast före 9 kap 12 §
Ikraft: 2008‑04‑01
Ändring, SFS 2009:65
Rubrik: Lag (2009:65) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §
Ikraft: 2009‑03‑15
Ändring, SFS 2009:244
Rubrik: Lag (2009:244) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 1 kap. 8 §, 2 kap. 13, 16, 20, 23 §§, 3 kap. 2 §, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§, 9 kap. 1, 6, 10, 11 §§, 10 kap. 1, 2, 3, 4, 6 §§, rubr. närmast före 6 kap. 1 §; rubr. närmast före 6 kap. 3 § sätts närmast före 6 kap. 4 §; ny 11 kap. 2 a §, rubr. närmast före 6 kap. 3 §
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:461
Rubrik: Lag (2009:461) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 4 kap. 15 §
Ikraft: 2009‑06‑30
Ändring, SFS 2009:567
Rubrik: Lag (2009:567 ) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 4 kap. 7 §, 11 kap. 2, 4 §§; ny 4 kap. 7 a §
Ikraft: 2009‑07‑01
CELEX-nr: 32006L0043 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:821
Rubrik: Lag (2009:821) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 9 kap. 5 §
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2010:836
Rubrik: Lag (2010:836) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 §, 5 kap. 2 §
Ikraft: 2010‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1260
Rubrik: Lag (2010:1260) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 6 kap. 5 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1511
Rubrik: Lag (2010:1511) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1964
Rubrik: Lag (2010:1964) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 7 kap. 5 §
Ikraft: 2011‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:220
Rubrik: Lag (2013:220) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 §
Ikraft: 2013‑06‑01
Ändring, SFS 2013:435
Rubrik: Lag (2013:435) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: upph. 9 kap. 12 §, rubr. närmast före 9 kap. 12 §
Ikraft: 2013‑07‑01
Ändring, SFS 2014:843
Rubrik: Lag (2014:843) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 9 kap. 5 §
Ikraft: 2014‑08‑02
Ändring, SFS 2015:816
Rubrik: Lag (2015:816) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 7 kap. 2 §
Ikraft: 2016‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:210
Rubrik: Lag (2016:210) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 10 kap. 13 §
Ikraft: 2016‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:645
Rubrik: Lag (2016:645) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 1 kap. 9 §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2016:952
Rubrik: Lag (2016:952) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 4 kap. 11 §
Ikraft: 2016‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:480
Rubrik: Lag (2017:480) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 7 kap. 18 §
Ikraft: 2017‑06‑26
Ändring, SFS 2017:635
Rubrik: Lag (2017:635) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §
Ikraft: 2017‑08‑01
Ändring, SFS 2018:1668
Rubrik: Lag (2018:1668) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §, 8 kap. 1 kap. 6 §, 8 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 10 kap. 2, 6, 10, 13 §§, 11 kap. 2, 4 §§, 1, 2, 3, 4 §§, 10 kap. 2, 6, 10, 13 §§, 11 kap. 2, 4 §§
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2019:889
Rubrik: Lag (2019:889) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 4 kap. 15 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2021:541
Rubrik: Lag (2021:541) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 5 kap. 5 §
Ikraft: 2021‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:985
Rubrik: Lag (2022:985) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 10 kap. 4 §
Ikraft: 2022‑08‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman