Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2008:84) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2008:84) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

» Läs bostadsrättslagen (1991:614) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2008:84 :
prop. 2007/08:45 Elektronisk ingivning för ekonomiska föreningar och vissa andra företag, m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:CU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:138 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till bostadsrättslagen (1991:614) och ändringar i lagen

Bostadsrättslag (1991:614)
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1990/91:92 med förslag till ny bostadsrättslag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:BoU13, rskr 1990/91:247
Ändring, SFS 1991:875
Rubrik: Lag (1991:875) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 7 kap 13 §
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:878
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1991:875
Ändring, SFS 1992:505
Rubrik: Lag (1992:505) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: upph. 9 kap 22 §; ändr. 2 kap 2, 4 §§, 6 kap 3, 9 §§, 7 kap 10, 19 §§, 9 kap 19 §, rubr. närmast före 6 kap 9 §
Ikraft: 1992‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1451
Rubrik: Lag (1992:1451) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 4 §§, 9 kap 6, 10, 31 §§
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:314
Rubrik: Lag (1993:314) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: upph. 5 p ikrafttr.- och överg.best; ändr. 1 kap 2, 5 §§, 9 kap 29 §
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:411
Rubrik: Lag (1993:411) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 2 kap 9 §, 4 kap 5 §
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:842
Rubrik: Lag (1994:842) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 11 kap 3, 4 §§
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1995:83
Rubrik: Lag (1995:83) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 11 kap 5 §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1464
Rubrik: Lag (1995:1464) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: upph. 11 kap 1 §; ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 7, 8 §§, 5 kap 7, 8 §§, 6 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 §§, 7 kap 4, 9, 10, 13, 18, 30, 31, 32 §§, 8 kap, 9 kap 15, 19, 20 §§; nya 6 kap 1 a §, 7 kap 16 a §
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:370
Rubrik: Lag (1997:370) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 8 kap 3 §
Ikraft: 1997‑07‑01
Ändring, SFS 1999:458
Rubrik: Lag (1999:458) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 1 kap 8 §
Ikraft: 1999‑07‑01
Ändring, SFS 1999:580
Rubrik: Lag (1999:580) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 9 kap 19 §
Ikraft: 1999‑07‑01
Ändring, SFS 1999:1099
Rubrik: Lag (1999:1099) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 9 kap 26 §
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1998/99:130 Ny bokföringslag m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:LU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 2002:100
Rubrik: Lag (2002:100) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 1 kap 7, 8 §§
Ikraft: 2002‑04‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:62 Kooperativ hyresrätt (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:BoU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:161
Ändring, SFS 2003:31
Rubrik: Lag (2003:31) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 3 kap 2, 3 §§, 5 kap 3, 5 §§, 7 kap 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 32 §§, 9 kap 4, 16, 19, 30 §§, 11 kap 3 §; nya 7 kap 12 a §, 9 kap 18 a §, 10 kap 1 a §, 11 kap 1 §, rubr. närmast före 7 kap 12 a §
Ikraft: 2003‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:12 Olika bostadsrättsfrågor (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:BoU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:96
Ändring, SFS 2003:383
Rubrik: Lag (2003:383) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §, 5 kap 6 §
Ikraft: 2003‑07‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:80 Ny sambolag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:LU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:211
Ändring, SFS 2003:867
Rubrik: Lag (2003:867) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 4 kap 2, 8 §§, 5 kap 2, 5 §§
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:247
Rubrik: Lag (2004:247) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 4 §§, 4 kap 2, 8 §§, 5 kap 2, 5 §§, 9 kap 6, 10, 31 §§
Ikraft: 2004‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:390
Rubrik: Lag (2004:390) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 7 kap 9, 20, 23, 32 §§
Ikraft: 2004‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:710
Rubrik: Lag (2006:710) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 7 kap 13 §, 8 kap 1, 3, 4, 5 §§
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:869
Rubrik: Lag (2006:869) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 9 kap 26 §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:4
Rubrik: Lag (2008:4) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 9 kap 30 §
Ikraft: 2008‑02‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2008:84
Rubrik: Lag (2008:84) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 6 kap 4 §, 10 kap 2 §; ny 1 kap 9 §, rubr. närmast före 1 kap 9 §
Ikraft: 2008‑04‑01
Ändring, SFS 2009:1080
Rubrik: Lag (2009:1080) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 3 kap. 3 §
Ikraft: 2009‑12‑27
Förarbeten: prop. 2008/09:187 Genomförande av tjänstedirektivet (Utrikesdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2009/10:NU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2009/10:18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32006L0123 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:828
Rubrik: Lag (2010:828) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 9 kap. 18 §
Ikraft: 2010‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1001
Rubrik: Lag (2010:1001) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 9 kap. 18 §
Ikraft: 2011‑05‑02
Ändring, SFS 2010:1959
Rubrik: Lag (2010:1959) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 7 kap. 27 §
Ikraft: 2011‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:433
Rubrik: Lag (2013:433) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 10 kap. 2 §
Ikraft: 2013‑07‑01
Ändring, SFS 2014:319
Rubrik: Lag (2014:319) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 7 kap. 11, 14, 18, 23 §§, 9 kap. 5 §
Ikraft: 2014‑07‑01
Ändring, SFS 2014:334
Rubrik: Lag (2014:334) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 7 kap. 19 §
Ikraft: 2014‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:336
Rubrik: Lag (2014:336) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 7 kap. 14 §
Ikraft: 2014‑07‑02 överg.best.
Ändring, SFS 2016:111
Rubrik: Lag (2016:111) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 9 kap. 9, 14, 16, 28, 29, 30 §§, 10 kap. 3 §, 11 kap. 6 §; nya 1 kap. 10 §, 9 kap. 9 a, 9 b, 29 a §§, rubr. närmast före 1 kap. 10 §
Ikraft: 2016‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:646
Rubrik: Lag (2016:646) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 1 kap. 9 §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2018:715
Rubrik: Lag (2018:715) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: upph. 9 kap. 3 §; ändr. 1 kap. 1, 2, 9 och 10 §§, 6 kap. 4 §, 9 kap. 2, 4, 5, 6, 7, 9 b, 12, 14, 18 a, 26, 28, 29, 29 a, 30, 31 §§, 10 kap. 1, 2 §§, 11 kap. 6 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1335
Rubrik: Lag (2018:1335) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 3 kap. 1 §; ny 3 kap. 3 a §, rubr. närmast före 3 kap. 2 §
Ikraft: 2018‑08‑01
Ändring, SFS 2018:1665
Rubrik: Lag (2018:1665) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 9 kap. 5, 6, 31 §§, rubr. närmast före 9 kap. 6 §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2019:247
Rubrik: Lag (2019:247) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 11 kap. 3 §
Ikraft: 2019‑07‑01
Ändring, SFS 2019:536
Rubrik: Lag (2019:536) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 2 kap. 8 §, 7 kap. 32 §
Ikraft: 2019‑10‑02 överg.best.
Ändring, SFS 2019:873
Rubrik: Lag (2019:873) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §, 6 kap. 3 §, 7 kap. 10, 19 §§
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2022:1026
Rubrik: Lag (2022:1026) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: upph. 5 kap.; nuvarande 3 kap. 3 a § betecknas 3 kap. 3 b §; ändr. 3 kap. 1, 3 §§, 4 kap. 2, 5 §§, 7 kap. 7, 12 a, 18, 20, 21, 24 §§, 9 kap. 14 §, 10 kap. 1 a, 3 §§, 11 kap. 3, 5 §§; nya 5 kap., 3 kap. 1 a, 3 a §§
Ikraft: 2023‑01‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman