Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2008:78) om ändring i kommunallagen (1991:900)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2008:78) om ändring i kommunallagen (1991:900)

» Läs kommunallagen (1991:900) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2008:78 :
prop. 2007/08:43 Rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:SoU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:134 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till kommunallagen (1991:900) och ändringar i lagen

Kommunallag (1991:900)
Departement: Finansdepartementet K
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1990/91:117 om en ny kommunallag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:KU38, rskr 1990/91:360
Upphävd: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 1991:1774
Rubrik: Lag (1991:1774) om ändring i kommunallagen (1991:900)
Omfattning: ändr. 2 kap 9 §; ny 2 kap 10 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:66 Kommunalt partistöd [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:KU18, rskr 1991/92:68
Ändring, SFS 1992:355
Rubrik: Lag (1992:355) om ändring i kommunallagen (1991:900)
Omfattning: upph. 5 kap 47 §; ändr. 5 kap 46 §, 6 kap 22 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:85 Ny kyrkolag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:KU32, rskr 1991/92:222
Ändring, SFS 1993:1295
Rubrik: Lag (1993:1295) om ändring i kommunallagen (1991:900)
Omfattning: ändr. 3 kap 16, 17, 18 §§
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:690
Rubrik: Lag (1994:690) om ändring i kommunallagen (1991:900)
Omfattning: upph. 4 kap 28, 29, 30, 31, 32 §§, 6 kap 17, 39, 40, 41, 42 §§; nuvarande 3 kap 19 §, 4 kap 33, 34, 35, 36, 37 §§ betecknas 3 kap 20 §, 4 kap 28, 29, 30, 31, 32 §§; ändr. 3 kap 6, 9, 16 §§, 4 kap 24, 26, 27 §§, 5 kap 9, 11, 20, 23, 34, 52 §§, 6 kap 7, 14, 24, 27 §§, 7 kap 10 §, rubr. närmast före 4 kap 24 §; nya 3 kap 19 §, 4 kap 10 a §, 6 kap 19 a §, 7 kap 18, 19, 20, 21, 22 §§, 8 kap 3 a, 3 b §§, rubr, närmast före 7 kap 18 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Förarbeten: prop. 1993/94:188 Lokal demokrati (Civildepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:KU40, rskr. 1993/94:379
Ändring, SFS 1994:691
Rubrik: Lag (1994:691) om ändring i lagen (1993:1295) om ändring i kommunallagen (1991:900)
Omfattning: ändr. 3 kap 16 § i 1993:1295
Förarbeten: bet. 1993/94:KU40, rskr. 1993/94:379
Ändring, SFS 1994:998
Rubrik: Lag (1994:998) om ändring i kommunallagen (1991:900)
Omfattning: ändr. 4 kap 24 §, 5 kap 5 §, 6 kap 12 §, 9 kap 1 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:84
Rubrik: Lag (1995:84) om ändring i kommmunallagen (1991:900)
Omfattning: ändr. 10 kap 1, 5, 6, 7, 13, 14 §§
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:154
Rubrik: Kommunallag (1991:900) (1995:154)
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 1995:297
Rubrik: Lag (1995:297) om ändring i kommunallagen (1991:900)
Omfattning: ändr. 2 kap 10 §
Ikraft: 1995‑04‑01
Ändring, SFS 1997:166
Rubrik: Lag (1997:166) om ändring i kommunallagen (1991:900)
Omfattning: ändr. 4 kap 2 §, 5 kap 2, 4, 5, 16, 34 §§
Ikraft: 1997‑06‑01
Förarbeten: prop. 1996/97:70 Ny vallag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1996/97:KU16, rskr. 1996/97:177, EGTL368/94 s38, EGTL122/96 s14
CELEX-nr: 394L0080 [ pdf ], 396L0030 [ pdf ]
Ändring, SFS 1997:550
Rubrik: Lag (1997:550) om ändring i kommunallagen (1991:900)
Omfattning: 3 kap 20 § betecknas 3 kap 29 §, rubr. närmast före 3 kap 20 § sätts närmast före 3 kap 29 §; ändr. 1 kap 3 §, 3 kap 4 §, 4 kap 1 §, 5 kap 22, 34, 46, 52, 53 §§, 6 kap 1, 9, 30, 32, 33 §§, 7 kap 1, 8 §§, 8 kap 4 §, 9 kap 2, 16 §§, 10 kap 1, 2, 6, 7, 11, 14 §§, rubr, till 3 kap; nya 3 kap 3 a, 3 b, 3 c, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 §§, 4 kap 15 a, 23 a §§, 8 kap 24, 25, 26 §§, 9 kap 19, 20, 21 §§, rubr. närmast före 3 kap 20 §, 4 kap 23 a §, 8 kap 24 §, 9 kap 19 §
Ikraft: 1997‑08‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1996/97:105, bet. 1996/97:KU20, rskr. 1996/97:242
Ändring, SFS 1997:615
Rubrik: Lag (1997:615) om ändring i kommunallagen (1991:900)
Omfattning: upph. 8 kap 17, 18, 23 §§; nuvarande 8 kap 19, 20, 21, 22 §§ betecknas 8 kap 17, 18, 19, 20 §§; ändr. 8 kap 4, 5, 14, 16 §§, 10 kap 8 §
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1996/97:52, 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU15, rskr. 1996/97:281, 1996/97:282
Ändring, SFS 1997:826
Rubrik: Lag (1997:826) om ändring i lagen (1997:550) om ändring i kommunallagen (1991:900)
Omfattning: 8 kap 24, 25, 26 §§ i 1997:550 betecknas 8 kap 21, 22, 23 §§, rubr. närmast före 8 kap 24 § sätts närmast före den nya 8 kap 21 §; ändr. 5 kap 34 § i 1997:550, den nya 8 kap 21 §
Förarbeten: bet. 1997/98:KU7, rskr. 1997/98:15, 1997/98:16
Ändring, SFS 1998:1
Rubrik: Kommunallag (1991:900) (1998:1)
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 1998:70
Rubrik: Lag (1998:70) om ändring i kommunallagen (1991:900)
Omfattning: nuvarande 8 kap 3 a, 3 b §§ betecknas 8 kap 3 b, 3 c §§; ny 8 kap 3 a §
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1997/98:52, bet. 1997/98:KU17, rskr. 1997/98:143
Ändring, SFS 1998:765
Rubrik: Lag (1998:765) om ändring i kommunallagen (1991:900)
Omfattning: ändr. 3 kap 17 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1999:308
Rubrik: Lag (1999:308) om ändring i kommunallagen (1991:900)
Omfattning: ändr. 8 kap 9, 11 §§
Ikraft: 1999‑10‑01
Ändring, SFS 1999:621
Rubrik: Lag (1999:621) om ändring i kommunallagen (1991:900)
Omfattning: upph. 9 kap 16 §; nuvarande 9 kap 5 §, 9 kap 6, 7–15 §§, 9 kap 17 § betecknas 5 kap 20 b §, 9 kap 7, 9–17 §§, 5 kap 25 b §, rubr. närmast före 9 kap 6, 7, 10, 12, 14, 16 §§, sätts närmast före de nya 9 kap 7, 9, 12, 14, 16 §§, den nya 5 kap 25 a §; ändr. 3 kap 17 §, 4 kap 6, 17 §§, 5 kap 19, den nya 20 b, 23, 31 §§, 6 kap 7, 19 §§, 7 kap 8 §, 8 kap 17, 18 §§, 9 kap 4 § de nya 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 20 §§, 10 kap 2 §; nya 4 kap 17 a §, 5 kap 20 a, 25 a §§, 9 kap 5, 6 §§, rubr. närmast före 9 kap 8 §
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1998/99:66 En stärkt kommunal revision (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:KU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:210
Ändring, SFS 2000:111
Rubrik: Lag (2000:111) om ändring i kommunallagen (1991:900)
Omfattning: ändr. 4 kap 5 §
Ikraft: 2000‑05‑01
Förarbeten: bet. 1999/2000:KU13 [ pdf ], rskr. 1999/2000:142
Ändring, SFS 2000:277
Rubrik: Kommunallag (1991:900) (2000:277)
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 2000:889
Rubrik: Lag (2000:889) om ändring i kommunallagen (1991:900)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 6 kap 39 §; ändr. 8 kap 1 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:115 Vissa kommunalekonomiska frågor (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:FiU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:26
Ändring, SFS 2002:249
Rubrik: Lag (2002:249) om ändring i kommunallagen (1991:900)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 3 kap 7, 17, 19 §§, 4 kap 5, 8, 11, 12, 13, 14 §§, 5 kap 23, 33, 36, 64 §§, 7 kap 18 §, rubr. närmast före 5 kap 36 §; nya 3 kap 19 a §, 4 kap 12 a, 12 b, 33 §§, rubr. närmast före 3 kap 19 §, 4 kap 33 §
Ikraft: 2002‑07‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:KU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:190
Ändring, SFS 2002:438
Rubrik: Lag (2002:438) om ändring i kommunallagen (1991:900)
Omfattning: ändr. 9 kap 9, 10 §§, 10 kap 15 §; nya 10 kap 14 a §, rubr. närmast före 10 kap 14 a §
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2002:835
Rubrik: Lag (2002:835) om ändring i kommunallagen (1991:900)
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §
Ikraft: 2003‑01‑01
Ändring, SFS 2003:196
Rubrik: Lag (2003:196) om ändring i kommunallagen (1991:900)
Omfattning: ändr. 3 kap 3 a §
Ikraft: 2003‑07‑01
Ändring, SFS 2003:519
Rubrik: Lag (2003:519) om ändring i kommunallagen (1991:900)
Omfattning: ändr. 6 kap 25, 27 §§, 7 kap 15 §
Ikraft: 2003‑09‑01
Ändring, SFS 2004:93
Rubrik: Kommunallag (1991:900) (2004:93)
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 2004:775
Rubrik: Lag (2004:775) om ändring i kommunallagen (1991:900)
Omfattning: ändr. 8 kap 4, 5 §§, 10 kap 8 §; nya 8 kap 5 a, 5 b, 20 a §§, 9 kap 9 a §
Ikraft: 2004‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:842
Rubrik: Lag (2005:842) om ändring i kommunallagen (1991:900)
Omfattning: ändr. 5 kap 4, 5, 34 §§
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2005:911
Rubrik: Lag (2005:911) om ändring i kommunallagen (1991:900)
Omfattning: ändr. 9 kap 16 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:369
Rubrik: Lag (2006:369) om ändring i kommunallagen (1991:900)
Omfattning: ändr. 3 kap 9, 17, 28 §§, 4 kap 1, 5, 6, 17, 17 a, 23 a §§, 5 kap 20 a, 23, 25 a, 31, 46 §§, 6 kap 19 §, 9 kap 1, 2, 4, 8, 9, 16, 19 §§, rubr. närmast före 5 kap 25 a §, 9 kap 1 §; ny 9 kap 22 §
Ikraft: 2006‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:494
Rubrik: Lag (2006:494) om ändring i kommunallagen (1991:900)
Omfattning: ändr. 9 kap 10 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:632
Rubrik: Lag (2006:632) om ändring i kommunallagen (1991:900)
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §, 3 kap 3 a §
Ikraft: 2006‑09‑01
Ändring, SFS 2007:68
Rubrik: Lag (2007:68) om ändring i kommunallagen (1991:900)
Omfattning: ändr. 5 kap 25 §, 6 kap 19 a, 34 §§; nya 5 kap 32 a §, 6 kap 27 a §, rubr. närmast före 6 kap 27 a §
Ikraft: 2007‑07‑01
Ändring, SFS 2008:78
Rubrik: Lag (2008:78) om ändring i kommunallagen (1991:900)
Omfattning: ändr. 9 kap 10 §
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2008:1296
Rubrik: Lag (2008:1296) om ändring i kommunallagen (1991:900)
Omfattning: ändr. 5 kap. 2, 3, 4 §§
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2009:48
Rubrik: Lag (2009:48) om ändring i kommunallagen (1991:900)
Omfattning: ändr. 3 kap. 11 §, 5 kap. 36 §, 6 kap. 1, 37 §§
Ikraft: 2009‑03‑01
Ändring, SFS 2009:447
Rubrik: Lag (2009:447) om ändring i kommunallagen (1991:900)
Omfattning: ändr. 3 kap. 16, 18 §§, 6 kap. 19 a §, 7 kap. 12 §, 9 kap. 22 §
Ikraft: 2009‑06‑30
Ändring, SFS 2009:808
Rubrik: Lag (2009:808) om ändring i kommunallagen (1991:900)
Omfattning: ändr. 10 kap. 1, 5, 6, 7, 13, 14 §§
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2010:51
Rubrik: Lag (2010:51) om ändring i kommunallagen (1991:900)
Omfattning: ändr. 4 kap. 6 §; ny 4 kap. 6 a §
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1414
Rubrik: Lag (2010:1414) om ändring i kommunallagen (1991:900)
Omfattning: ändr. 3 kap. 9 §, 4 kap. 7 §, 5 kap. 23, 36 §§, rubr. närmast före 5 kap. 5 §; nya 5 kap. 5 a, 30 a, 34 a §§, rubr. närmast före 5 kap. 5 a §
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1429
Rubrik: Lag (2010:1429) om ändring i kommunallagen (1991:900)
Omfattning: ändr. 3 kap. 16 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2011:1344
Rubrik: Lag (2011:1344) om ändring i kommunallagen (1991:900)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2012‑01‑01
Ändring, SFS 2012:390
Rubrik: Lag (2012:390) om ändring i kommunallagen (1991:900)
Omfattning: ändr. 3 kap. 17 §; nya 6 kap. 1 a, 1 b §§
Ikraft: 2013‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:647
Rubrik: Lag (2012:647) om ändring i kommunallagen (1991:900)
Omfattning: ny 3 kap. 30 §, rubr. närmast före 3 kap. 30 §
Ikraft: 2013‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:800
Rubrik: Lag (2012:800) om ändring i kommunallagen (1991:900)
Omfattning: ändr. 8 kap. 1, 4, 5 a, 5 b §§, 10 kap. 8 §; nya 8 kap. 3 d §, rubr. närmast före 8 kap. 3 d, 5 a §§
Ikraft: 2013‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:1053
Rubrik: Lag (2013:1053) om ändring i kommunallagen (1991:900)
Omfattning: ändr. 2 kap. 9, 10 §§, 4 kap. 1 §, 5 kap. 1, 5, 6, 46, 64 §§, 6 kap. 15, 32 §§; nya 2 kap. 11, 12 §§, 5 kap. 38 a §
Ikraft: 2014‑02‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:1167
Rubrik: Lag (2013:1167) om ändring i kommunallagen (1991:900)
Omfattning: ändr. 4 kap. 2 §
Ikraft: 2014‑01‑28
Ändring, SFS 2014:573
Rubrik: Lag (2014:573) om ändring i kommunallagen (1991:900)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 3 kap. 19 §; ändr. 3 kap. 16, 17, 18, 19, 19 a §§, 4 kap. 6 a, 11 §§, 5 kap. 23, 53 §§, 6 kap. 1, 1 a, 1 b §§, 9 kap. 9, 16, 22 §§, rubr. närmast före 3 kap. 16 §; nya 3 kap. 16 a, 18, 18 a, 18 b, 18 c, 19 b §§, 6 kap. 8 a §, rubr. närmast före 3 kap. 16 a, 18 b, 18 c §§, 6 kap. 8 a §
Ikraft: 2015‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:725
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman