Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2008:76) om ändring i förordningen (2007:761) med instruktion för Ekonomistyrningsverket

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2008:76) om ändring i förordningen (2007:761) med instruktion för Ekonomistyrningsverket

» Läs förordningen (2007:761) med instruktion för Ekonomistyrningsverket (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2008:76 :
EUTL144/2007 s1, EUTL144/2007 s45 CELEX-nr: 32007D0573, 32007D0575

Ändringar i

Förordning (2007:761) med instruktion för Ekonomistyrningsverket
Departement: Finansdepartementet
Ikraft: 2008‑01‑01
Förarbeten: EUTL210/2006 s25, EUTL223/2006 s1, EUTL144/2007 s22, EUTL168/2007 s18, EUTL209/2005 s1, EUTL210/2006 s1, EUTC139/2006 s1
CELEX-nr: 32006R1083 [ pdf ], 32006R1198 [ pdf ], 32007D0574, 32007D0435, 32005R1290 [ pdf ], 32006R1080 [ pdf ], 32006Q0614
Upphävd: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2008:76
Rubrik: Förordning (2008:76) om ändring i förordningen (2007:761) med instruktion för Ekonomistyrningsverket
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2008‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: EUTL144/2007 s1, EUTL144/2007 s45
CELEX-nr: 32007D0573, 32007D0575
Ändring, SFS 2008:1389
Rubrik: Förordning (2008:1389) om ändring i förordningen (2007:761) med instruktion för Ekonomistyrningsverket
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2009:1445
Rubrik: Förordning (2009:1445) om ändring i förordningen (2007:761) med instruktion för Ekonomistyrningsverket
Omfattning: ändr. 4, 7 §§
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2010:388
Rubrik: Förordning (2010:388) om ändring i förordningen (2007:761) med instruktion för Ekonomistyrningsverket
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2010‑07‑01
Förarbeten: EUTL210/2006 s19
CELEX-nr: 32006R1082 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:1764
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman