Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2008:65) om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2008:65) om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

» Läs förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2008:65 :
EUTL270/2003 s1, EUTL124/2003 s36, EUTL141/2004 s18 CELEX-nr: 32003R1782 [ pdf ], 32003H0361, 32004R0796 [ pdf ]

Ändringar i

Förordning (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder
Departement: Näringsdepartementet RS L
Ikraft: 2007‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: EUTL209/2005 s1, EUTL277/2005 s1, EUTL243/2006 s6, EUTL368/2006 s15, EUTL368/2006 s74, EUTL270/2003 s1, EUTL124/2003 s36, EUTL141/2004 s18, EGTL160/1999 s80, EGTL198/1991 s1, EUTL379/2006 s5, EUTC244/2004 s2
CELEX-nr: 32005R1290 [ pdf ], 32005R1698 [ pdf ], 32006R1320 [ pdf ], 32006R1974 [ pdf ], 32006R1975 [ pdf ], 32003R1782 [ pdf ], R2003H0361, 32004R0796 [ pdf ], 31999R1257 [ pdf ], 31991R2092 [ pdf ], 32006R1998 [ pdf ]
Upphävd: 2015‑07‑15
Ändring, SFS 2008:65
Rubrik: Förordning (2008:65) om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder
Omfattning: upph. 6 kap 6 §, rubr. närmast före 2 kap 11, 16, 21 §§; ändr. 1 kap 4, 7, 8, 10, 10 a, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33 §§, 2 kap 1, 6, 8, 16, 20, 30 §§, bil. 1, 2, 3, 4, rubr. närmast 4 kap
Ikraft: 2008‑03‑01 överg.best.
Förarbeten: EUTL270/2003 s1, EUTL124/2003 s36, EUTL141/2004 s18
CELEX-nr: 32003R1782 [ pdf ], 32003H0361, 32004R0796 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:191
Rubrik: Förordning (2009:191) om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder
Omfattning: ändr. 1 kap. 4, 8, 10, 10 a, 18, 21, 33 §§, 2 kap. 1, 6, 27, 30, 32, 33 §§, 3 kap. 1 §, 4 kap. 8 §, 5 kap. 2, 4, 7, 9, 10, 12, 14 §§, 6 kap. 1, 3 §§, 7 kap. 1, 2 §§, bil. 1, 4; ny 1 kap. 8 a §
Ikraft: 2009‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: EUTL130/2009 s16, EUTL124/2003 s36, EUTL189/2007 s1
CELEX-nr: 32009R0073 [ pdf ], 32003H0361, 32007R0834 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:772
Rubrik: Förordning (2009:772) om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder
Omfattning: ändr. 2 kap. 32 §
Ikraft: 2009‑07‑15
Ändring, SFS 2009:1042
Rubrik: Förordning (2009:1042) om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder
Omfattning: ändr. 1 kap. 7 §
Ikraft: 2009‑12‑01
Ändring, SFS 2009:1579
Rubrik: Förordning (2009:1579) om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder
Omfattning: ändr. 1 kap. 10, 13 §§
Ikraft: 2010‑02‑01
Ändring, SFS 2010:86
Rubrik: Förordning (2010:86) om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder
Omfattning: upph. 4 kap. 4, 7 §§, 5 kap. 6, 11 §§; nuvarande 3 kap. 2 § betecknas 1 kap. 21 b §; ändr. 1 kap. 1, 3, 8 a, 11, 12, 15, 18, 21, den nya 21 b, 26, 30, 33, 35, 36 §§, 2 kap. 3, 4, 6, 8, 10, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 32 §§, 3 kap. 1, 5, 6 §§, 4 kap. 6, 12, 14 §§, 6 kap. 3 §, rubr. närmast före 2 kap. 26 §, bil. 1, 3, 4, rubr. närmast före 1 kap. 8 §; nya 1 kap. 14 a, 21 a §§, 2 kap. 8 a, 8 b, 26 a, 27 a §§
Ikraft: 2010‑03‑15 överg.best.
Förarbeten: EUTL209/2005 s 1, EUTL277/2005 s1, EUTL243/2006 s6, EUTL368/2006 s 15, EUTL368/2006 s74, EUTL171/2006 s90, EUTL316/2009 s65, EUTL379/2006 s5, EGTL160/1999 s 80, EUTL189/2007 s1
CELEX-nr: 32005R1290 [ pdf ], 32005R1698 [ pdf ], 32006R1320 [ pdf ], 32006R1974 [ pdf ], 32006R1975 [ pdf ], 32006R885, 32009R1122 [ pdf ], 32006R1998 [ pdf ], 31999R1257 [ pdf ], 32007R834
Ändring, SFS 2010:276
Rubrik: Förordning (2010:276) om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder
Omfattning: ändr. 1 kap. 4, 16, 21 b, 36 §§, 2 kap. 8 b §, 3 kap. 4 §, 4 kap. 8 §, 5 kap. 10 §, bil. 1; nya 1 kap. 13 a, 19 a, 28 a §§, 5 kap. 9 a, 9 b, 9 c, 9 d, 9 e, 9 f, 9 g, 9 h, 10 a §§, rubr. närmast före 5 kap. 9 a, 10 §§
Ikraft: 2010‑05‑01 överg.best.
Förarbeten: EUTL130/2009 s16, EUTL124/2003 s36, EUTL379/2006 s5
CELEX-nr: 32009R0073 [ pdf ], 32003H0361, 32006R1998 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:735
Rubrik: Förordning (2010:735) om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder
Omfattning: nya 1 kap. 11 a, 11 b §§
Ikraft: 2010‑07‑15
Ändring, SFS 2010:2038
Rubrik: Förordning (2010:2038) om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 16 §§; ny p 7 övergångsbest.
Ikraft: 2011‑02‑01
Ändring, SFS 2011:589
Rubrik: Förordning (2011:589) om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder
Omfattning: upph. 1 kap. 27 §; ändr. 1 kap. 1, 14 a, 18, 22, 24, 25, 26, 29 §§, 3 kap. 3 §; ny 1 kap. 28 b §
Ikraft: 2011‑07‑01
Förarbeten: EUTL209/2005 s1, EUTL277/2005 s1, EUTL243/2006 s6, EUTL368/2006 s15, EUTL171/2006 s90, EUTL25/2011 s8, EGTL312/1995 s1
CELEX-nr: 32005R1290 [ pdf ], 32005R1698 [ pdf ], 32006R1320 [ pdf ], 32006R1974 [ pdf ], 32006R0885 [ pdf ], 32011R0065 [ pdf ], 31995R2988 [ pdf ]
Ändring, SFS 2012:50
Rubrik: Förordning (2012:50) om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder
Omfattning: ny 1 kap. 30 a §
Ikraft: 2012‑03‑01
Ändring, SFS 2012:539
Rubrik: Förordning (2012:539) om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder
Omfattning: upph. 1 kap. 30 a §, 2 kap. 8 a, 8 b, 22, 23, 24, 25 §§, 4 kap. 14, 15 §§, rubr. närmast före 2 kap. 22, 24 §§, 4 kap. 14 §; ändr. 1 kap. 2, 10, 10 a, 11 a, 11 b, 12, 13, 14, 14 a, 16, 18, 20, 21, 21 b, 22, 25, 36 §§, 2 kap. 1, 4, 8 §§, 3 kap. 4 §, 4 kap. 5 §, rubr.till 2 kap., rubr. närmast före 2 kap. 11 §, bil. 1; nya 2 kap. 29 a §, 5 kap. 4 a, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e §§, rubr. närmast före 2 kap. 29 a §, 5 kap. 4 a §
Ikraft: 2012‑08‑15 överg.best.
Förarbeten: EUTL316/2009 s65, EUTL379/2006 s5, EUTL214/2008 s3
CELEX-nr: 32009R1122 [ pdf ], 32006R1998 [ pdf ], 32008R0800 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:678
Rubrik: Förordning (2013:678) om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder
Omfattning: ändr. 1 kap. 16, 21 b §§
Ikraft: 2013‑08‑15
Ändring, SFS 2013:732
Rubrik: Förordning (2013:732) om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder
Omfattning: ändr. p 7 övergångsbest.
Ikraft: 2013‑10‑15
Ändring, SFS 2014:871
Rubrik: Förordning (2014:871) om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder
Omfattning: upph. 2 kap. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 §§, rubr. närmast före 2 kap. 11, 14, 15, 16, 17, 21, 26, 28, 30, 32 §§; ändr. 1 kap. 1, 10, 10 a, 11 a, 11 b, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 25, 36 §§, 2 kap. 1, 3, 4, 17, 18 §§; nya 2 kap. 11 a, 11 b, 13 a §§, rubr. och närmast före 2 kap. 11 a, 11 b, 17 §§
Ikraft: 2014‑08‑01 överg.best.
Förarbeten: EUTL347/2013 s865
CELEX-nr: 32013R1310 [ pdf ]
Ändring, SFS 2015:406
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman