Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2008:54) om ändring i förordningen (1998:1636) om vissa statsbidrag för utveckling av skolväsendet, skolbarnsomsorgen och förskoleverksamheten

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2008:54) om ändring i förordningen (1998:1636) om vissa statsbidrag för utveckling av skolväsendet, skolbarnsomsorgen och förskoleverksamheten

» Läs förordningen (1998:1636) om vissa statsbidrag för utveckling av skolväsendet, skolbarnsomsorgen och förskoleverksamheten (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2008:54.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1998:1636) om vissa statsbidrag för utveckling av skolväsendet

Förordning (1998:1636) om vissa statsbidrag för utveckling av skolväsendet
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 2001:874
Rubrik: Förordning (2001:874) om ändring i förordningen (1998:1636) om vissa statsbidrag för utveckling av skolväsendet och barnomsorgen
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2002:1167
Rubrik: Förordning (2002:1167) om ändring i förordningen (1998:1636) om vissa statsbidrag för utveckling av skolväsendet och barnomsorgen
Omfattning: ändr. 3, 4, 5 §§
Ikraft: 2003‑03‑01
Ändring, SFS 2005:570
Rubrik: Förordning (2005:570) om ändring i förordningen (1998:1636) om vissa statsbidrag för utveckling av skolväsendet och barnomsorgen
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:54
Rubrik: Förordning (2008:54) om ändring i förordningen (1998:1636) om vissa statsbidrag för utveckling av skolväsendet, skolbarnsomsorgen och förskoleverksamheten
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2008‑04‑01
Ändring, SFS 2008:626
Rubrik: Förordning (2008:626) om ändring i förordningen (1998:1636) om vissa statsbidrag för utveckling av skolväsendet, skolbarnsomsorgen och förskoleverksamheten
Omfattning: ändr. 3, 4, 5 §§
Ikraft: 2008‑10‑01
Ändring, SFS 2011:676
Rubrik: Förordning (2011:676) om ändring i förordningen (1998:1636) om vissa statsbidrag för utveckling av skolväsendet, skolbarnsomsorgen och förskoleverksamheten
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
Ikraft: 2011‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman