Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2008:53) om ändring i lagen (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2008:53) om ändring i lagen (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg

» Läs lagen (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2008:53 :
prop. 2007/08:28 Utvidgad registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg (Utbildningsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:UbU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:132 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till och ändringar i lagen

Lag (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2001‑01‑01
Upphävd: 2010‑08‑01
Ändring, SFS 2008:53
Rubrik: Lag (2008:53) om ändring i lagen (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg
Omfattning: ändr. 3 §; ny 2 a §
Ikraft: 2008‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:339
Rubrik: Lag (2009:339 ) om ändring i lagen (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2009‑07‑01
Ändring, SFS 2010:801
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman