Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2008:5) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2008:5) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt

» Läs lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2008:5 :
prop. 2007/08:15 Gränsöverskridande fusioner, m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:CU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:121 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt och ändringar i lagen

Lag (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 2002‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2001/02:62 Kooperativ hyresrätt (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:BoU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:161
Ändring, SFS 2003:34
Rubrik: Lag (2003:34) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 4 kap 3 §; ny 6 kap 1 a §
Ikraft: 2003‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:12 Olika bostadsrättsfrågor (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:BoU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:96
Ändring, SFS 2003:868
Rubrik: Lag (2003:868) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 2 kap 12, 13 §§
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:246
Rubrik: Lag (2004:246) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 2 kap 12, 13, 25, 28 §§, 3 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2004‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:411
Rubrik: Lag (2006:411) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 3 kap 12 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:876
Rubrik: Lag (2006:876) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 2 kap 20 §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2008:5
Rubrik: Lag (2008:5) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 2 kap 24 §
Ikraft: 2008‑02‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2008:85
Rubrik: Lag (2008:85) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 6 kap 2 §; ny 1 kap 6 §, rubr. närmast före 1 kap 6 §
Ikraft: 2008‑04‑01
Ändring, SFS 2009:1082
Rubrik: Lag (2009:1082) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 §
Ikraft: 2009‑12‑27
Förarbeten: prop. 2008/09:187 Genomförande av tjänstedirektivet (Utrikesdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2009/10:NU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2009/10:18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32006L0123 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:441
Rubrik: Lag (2013:441) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 6 kap. 2 §
Ikraft: 2013‑07‑01
Ändring, SFS 2014:317
Rubrik: Lag (2014:317) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 3 kap. 6 §
Ikraft: 2014‑07‑02 överg.best.
Ändring, SFS 2016:116
Rubrik: Lag (2016:116) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 2 kap. 9, 18, 19, 22, 23, 24 §§, 6 kap. 2 §, rubr. närmast 2 kap. 18 §; nya 1 kap. 7 §, 2 kap. 9 a, 17 a, 17 b, 17 c, 18 a, 18 b, 23 a §§, rubr. närmast före 1 kap. 7 §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2016:642
Rubrik: Lag (2016:642) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: rubr. närmast före 1 kap. 6 §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2018:724
Rubrik: Lag (2018:724) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: upph. 2 kap. 2 §; ändr. 1 kap. 6 och 7 §§, 2 kap. 1, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 17, 17 a, 18, 18 b, 20, 22, 23, 24, 25, 27 och 28 §§, 6 kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1337
Rubrik: Lag (2018:1337) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ny 4 kap. 4 a §
Ikraft: 2018‑08‑01
Ändring, SFS 2018:1679
Rubrik: Lag (2018:1679) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 2 kap. 25, 26, 28 §§, 6 kap. 2 §, rubr. närmast före 2 kap. 25 §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2019:537
Rubrik: Lag (2019:537) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 3 kap. 12 §
Ikraft: 2019‑10‑02
Ändring, SFS 2021:1100
Rubrik: Lag (2021:1100) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: nya 3 kap. 17 §, rubr. närmast före 3 kap. 17 §
Ikraft: 2022‑01‑01
Ändring, SFS 2022:1029
Rubrik: Lag (2022:1029) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: nuvarande 4 kap. 4 a § betecknas 4 kap. 4 b §; ändr. 4 kap. 2, 4 §§, 6 kap. 3 §; nya 4 kap. 2 a, 4 a §§
Ikraft: 2024‑01‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman