Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (2008:41) om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

» Förordningen (2008:41) om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund

» Läs förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2008:41.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund

Förordning (1999:974) om statsbidrag till trossamfund
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:728
Rubrik: Förordning (2002:728) om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2002‑11‑01
Ändring, SFS 2005:227
Rubrik: Förordning (2005:227) om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2005‑06‑01
Ändring, SFS 2008:41
Rubrik: Förordning (2008:41) om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund
Omfattning: ändr. 17, 18, 19, 20, 21 §§
Ikraft: 2008‑03‑15
Ändring, SFS 2012:825
Rubrik: Förordning (2012:825) om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2013‑01‑01
Ändring, SFS 2013:920
Rubrik: Förordning (2013:920) om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund
Omfattning: ändr. 3, 12, 13, 14 §§
Ikraft: 2014‑01‑01
Ändring, SFS 2015:427
Rubrik: Förordning (2015:427) om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund
Omfattning: ändr. 3, 12 §§
Ikraft: 2015‑09‑01
Ändring, SFS 2016:356
Rubrik: Förordning (2016:356) om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2016‑05‑15
Ändring, SFS 2017:103
Rubrik: Förordning (2017:103) om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund
Omfattning: ändr. 4, 17, 18, 19, 20, 21 §§, rubr. närmast före 20 §
Ikraft: 2017‑07‑01
Ändring, SFS 2018:986
Rubrik: Förordning (2018:986) om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1534
Rubrik: Förordning (2018:1534) om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2018‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:664
Rubrik: Förordning (2019:664) om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2020:871
Rubrik: Förordning (2020:871) om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2020‑12‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman