Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2008:37) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2008:37) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

» Läs lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2008:37 :
prop. 2006/07:127 Några ändringar i kriminalvårdslagstiftningen (Justitiedepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:JuU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:129 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll och ändringar i lagen

Lag (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Departement: Justitiedepartementet L5
Ikraft: 1994‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1729
Rubrik: Lag (1995:1729) om ändring i lagen (1994:451) om försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ny 9 a §
Ikraft: 1996‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:784
Rubrik: Lag (1996:784) om ändring i lagen (1994:451) om försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 5, 12, 14, 16, 17, 19 §§, 1 p ikrafttr.- och övergångsbest.; ny 18 a §
Ikraft: 1996‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:618
Rubrik: Lag (1998:618) om ändring i lagen (1994:451) om försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ändr. författningsrubr., 2, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 18, 18 a, 20 §§, 1 p övergångsbest.
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1999:56
Rubrik: Lag (1999:56) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1999‑04‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:183 Kontroll av syntetiska droger m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:SoU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:139
Ändring, SFS 2001:509
Rubrik: Lag (2001:509) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2001‑10‑01
Förarbeten: prop. 2000/01:76 Från anstalt till frihet (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:JuU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:198
Ändring, SFS 2005:42
Rubrik: Lag (2005:42) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ändr. 1, 2, 5, 11, 12, 14 §§
Ikraft: 2005‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:981
Rubrik: Lag (2005:981) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: upph. 9 a §; ändr. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 18 a §§; nya 9 a, 9 b, 9 c, 9 d §§
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:37
Rubrik: Lag (2008:37) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2008‑04‑01
Ändring, SFS 2009:819
Rubrik: Lag (2009:819) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ändr. 9 d §
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2010:624
Rubrik: Lag (2010:624) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2011‑04‑01
Ändring, SFS 2013:653
Rubrik: Lag (2013:653) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2013‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:622
Rubrik: Lag (2014:622) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2014:1572
Rubrik: Lag (2014:1572) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2015‑02‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:494
Rubrik: Lag (2016:494) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1256
Rubrik: Lag (2018:1256) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ändr. 11, 12, 14, 15, 17 §§
Ikraft: 2019‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:734
Rubrik: Lag (2022:734) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ändr. 14 §; ny 8 a §, rubr. närmast före 8 a §
Ändring, SFS 2022:1097
Rubrik: Lag (2022:1097) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ändr. 2, 8, 9 §§
Ikraft: 2022‑10‑01
Ändring, SFS 2022:1868
Rubrik: Lag (2022:1868) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2023‑02‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2022/23:1 Budgetpropositionen för 2023 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 4, bet. 2022/23:JuU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2022/23:85 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman