Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2008:36) om ändring i lagen (1976:371) om behandling av häktade och anhållna m.fl.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2008:36) om ändring i lagen (1976:371) om behandling av häktade och anhållna m.fl.

» Läs lagen (1976:371) om behandling av häktade och anhållna m.fl. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2008:36 :
prop. 2006/07:127 Några ändringar i kriminalvårdslagstiftningen (Justitiedepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:JuU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:129 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. och ändringar i lagen

Lag (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.
Departement: Justitiedepartementet KRIM
Förarbeten: prop. 1975/76:90 med förslag till ny lag om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], JuU 1975/76:31, rskr 1975/76:236
Upphävd: 2011‑04‑01
Ändring, SFS 1978:903
Rubrik: Lag (1978:903) om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.
Omfattning: ändr. 2 §; nya 2 a, 2 b §§
Ändring, SFS 1980:931
Rubrik: Lag (1980:931) om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.
Omfattning: ändr. 15, 17 §§
Ändring, SFS 1981:1301
Rubrik: Lag (1981:1301) om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.
Omfattning: ändr. 4, 9 §§; nya 16 a, b, c §§
Ändring, SFS 1982:402
Rubrik: Lag (1982:402) om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.
Omfattning: ändr. 2, 2 a §§
Ändring, SFS 1982:783
Rubrik: Lag (1982:783) om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.
Omfattning: ändr. 19 §
Ändring, SFS 1984:396
Rubrik: Lag (1984:396) om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1984‑07‑01
Ändring, SFS 1984:956
Rubrik: Lag (1984:956) om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1985‑01‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:187 om utredning av brott av barn under 15 år [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:JuU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:37
Ändring, SFS 1987:765
Rubrik: Lag (1987:765) om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Ändring, SFS 1990:1012
Rubrik: Lag (1990:1012) om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.
Omfattning: ändr. 4, 16 c §§; ny 17 a §
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1991:1135
Rubrik: Lag (1991:1135) om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.
Omfattning: ändr. 4, 9, 19 §§
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:58 om psykiatrisk tvångsvård, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SoU13, rskr 1990/91:329
Ändring, SFS 1993:1411
Rubrik: Lag (1993:1411) om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.
Omfattning: ändr. 2 b, 16 §§
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1993:1694
Rubrik: Lag (1993:1694) om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1994‑03‑01
Ändring, SFS 1994:441
Rubrik: Lag (1994:441) om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.
Omfattning: ändr. 16 b §
Ikraft: 1994‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1761
Rubrik: Lag (1994:1761) om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1995‑03‑01
Ändring, SFS 1995:493
Rubrik: Lag (1995:493) om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:1702
Rubrik: Lag (1995:1702) om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.
Omfattning: ny 16 d §
Ikraft: 1996‑05‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 1998:602
Rubrik: Lag (1998:602) om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.
Omfattning: nuvarande 16 a, 16 b, 16 c, 16 d, 17, 17 a, 18, 19 §§ betecknas 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 §§; ändr. 1, 2, 2, b, 3–16, de nya 18, 20, 25 §§; nya 2 c, 17, 22 §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:612
Rubrik: Lag (1998:612) om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1999:47
Rubrik: Lag (1999:47) om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.
Omfattning: ändr. 2 c §
Ikraft: 1999‑04‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:183 Kontroll av syntetiska droger m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:SoU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:139
Ändring, SFS 2001:153
Rubrik: Lag (2001:153) om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2003:411
Rubrik: Lag (2003:411) om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.
Omfattning: ny 27 §
Ikraft: 2003‑07‑01
Ändring, SFS 2003:1220
Rubrik: Lag (2003:1220) om ändring i lagen (1976:371) om behandling av häktade och anhållna m.fl.
Omfattning: ändr. 2 b, 16, 19 §§; ny 11 a §
Ikraft: 2004‑02‑01
Ändring, SFS 2004:174
Rubrik: Lag (2004:174) om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Förarbeten: prop. 2003/04:30 Ny smittskyddslag m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SoU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:178
Ändring, SFS 2005:972
Rubrik: Lag (2005:972) om ändring i lagen (1971:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.
Omfattning: upph. 20, 21 §§; ändr. 11 a, 18, 19, 22, 26 §§; nya 19 a, 19 b, 20, 21 §§
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:251
Rubrik: Lag (2006:251) om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:328
Rubrik: Lag (2006:328) om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.
Omfattning: ändr. 2 c §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2008:36
Rubrik: Lag (2008:36) om ändring i lagen (1976:371) om behandling av häktade och anhållna m.fl.
Omfattning: ändr. 2 c §
Ikraft: 2008‑04‑01
Ändring, SFS 2009:419
Rubrik: Lag (2009:419) om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2009‑06‑30
Ändring, SFS 2009:787
Rubrik: Lag (2009:787) om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2010:611
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman