Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2008:350) om ändring i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2008:350) om ändring i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret

» Läs förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2008:350.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret

Förordning (1984:692) om det allmänna företagsregistret
Departement: Finansdepartementet ESA
Ikraft: 1984‑09‑01
Förarbeten: Regeringens förordningsmotiv 1984:6
Ändring, SFS 1986:549
Rubrik: Förordning (1986:549) om ändring i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret
Omfattning: upph. 17–19, 26, 28, 30 §§; ändr. 16, 21, 25 §§; omtryck
Ikraft: 1986‑07‑01
Ändring, SFS 1986:1377
Rubrik: Förordning (1986:1377) om ändring i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1987‑01‑01
Ändring, SFS 1990:1277
Rubrik: Förordning (1990:1277) om ändring i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1991:787
Rubrik: Förordning (1991:787) om ändring i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret
Omfattning: ändr. 6, 10 §§
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1990/91:153 om ny folkbokföringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:1828
Rubrik: Förordning (1991:1828) om ändring i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 1992‑02‑01
Ändring, SFS 1992:1458
Rubrik: Förordning (1992:1458) om ändring i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret
Omfattning: ändr. 3, 6, 10 §§
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:629
Rubrik: Förordning (1993:629) om ändring i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:1733
Rubrik: Förordning (1993:1733) om ändring i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret
Omfattning: upph. 14 §
Ikraft: 1994‑03‑01
Ändring, SFS 1994:226
Rubrik: Förordning (1994:226) om ändring i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:1076
Rubrik: Förordning (1997:1076) om ändring i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret
Omfattning: ändr. 3, 22 §§
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:38
Rubrik: Förordning (1999:38) om ändring i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 1999‑04‑01
Ändring, SFS 2000:927
Rubrik: Förordning (2000:927) om ändring i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2001:103
Rubrik: Förordning (2001:103) om ändring i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret
Omfattning: ändr. 2, 10, 13 §§; ny 6 a §
Ikraft: 2001‑04‑01
Ändring, SFS 2001:594
Rubrik: Förordning (2001:594) om ändring i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret
Omfattning: ändr. 3, 10, 22 §§
Ikraft: 2001‑10‑01
Ändring, SFS 2002:657
Rubrik: Förordning (2002:657) om ändring i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2002‑08‑01
Ändring, SFS 2003:937
Rubrik: Förordning (2003:937) om ändring i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret
Omfattning: ändr. 3, 6, 10, 22 §§
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2004:364
Rubrik: Förordning (2004:364) om ändring i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2004:705
Rubrik: Förordning (2004:705) om ändring i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2004‑10‑08
Ändring, SFS 2006:920
Rubrik: Förordning (2006:920) om ändring i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2006‑08‑18
Ändring, SFS 2008:350
Rubrik: Förordning (2008:350) om ändring i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2011:1443
Rubrik: Förordning (2011:1443) om ändring i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:358
Rubrik: Förordning (2018:358) om ändring i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret
Omfattning: ändr. 1, 15, 16 §§; ny 1 a §
Ikraft: 2018‑05‑25
Ändring, SFS 2018:1809
Rubrik: Förordning (2018:1809) om ändring i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret
Omfattning: ändr. 6, 7, 10 §§
Ikraft: 2019‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman