Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2008:345) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2008:345) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

» Läs hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2008:345 :
prop. 2007/08:105 Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:SfU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:199 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och ändringar i lagen

Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1983‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1981/82:97 om hälso- och sjukvårdslag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SoU51 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:381
Upphävd: 2017‑04‑01
Ändring, SFS 1983:335
Rubrik: Lag (1983:335) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1983‑06‑01
Ändring, SFS 1985:129
Rubrik: Lag (1985:129) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 11, 12 §§
Ikraft: 1986‑01‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:98 om en friare nämndorganisation i landstingskommunerna [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:KU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:137
Ändring, SFS 1985:560
Rubrik: Lag (1985:560) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 3 §; nya 2 a, 2 b §§, rubr. närmast före 2 a §
Ikraft: 1985‑07‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:181 om utvecklingslinjer för hälso- och sjukvården, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:SoU28 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:400
Ändring, SFS 1985:570
Rubrik: Lag (1985:570) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1986‑07‑01
Ändring, SFS 1985:1091
Rubrik: Lag (1985:1091) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1986‑04‑01
Ändring, SFS 1986:862
Rubrik: Lag (1986:862) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1987‑01‑01
Ändring, SFS 1988:1544
Rubrik: Lag (1988:1544) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1988/89:33 om avgifter för pensionärer vid sjukhusvård [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:SfU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:46
Ändring, SFS 1990:601
Rubrik: Lag (1990:601) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 4, 13–15 §§
Ikraft: 1990‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:1465
Rubrik: Lag (1990:1465) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: nuvarande 17–20 §§ betecknas 26–29 §§, rubr. närmast före 17, 18, 19, 20 sätts närmast före de nya 26, 27, 28, 29 §§; ändr. 3, 7, 11 §§, de nya 26–28 §§; nya 17–25 §§, rubr. närmast före nya 17, 18, 22, 23 §§, rubr. närmast efter nya 25 §
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:424
Rubrik: Lag (1991:424) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1991:903
Rubrik: Lag (1991:903) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: upph. 12 §; ändr. 10 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:117 om en ny kommunallag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:KU38, rskr 1990/91:360
Ändring, SFS 1991:909
Rubrik: Lag (1991:909) om ändring i lagen (1990:1465) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: upph. 11 §; ändr. 22 § i 1990:1465
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:117 om en ny kommunallag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:KU38, rskr 1990/91:360
Ändring, SFS 1991:1949
Rubrik: Lag (1991:1949) om ändring i lagen (1990:1465) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 3 § i 1990:1465
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1991:1971
Rubrik: Lag (1991:1971) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:567
Rubrik: Lag (1992:567) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 §§, rubr. närmast före 3, 17 §§, rubr. närmast efter 25 §; ny 2 c §; omtryck
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1992:1382
Rubrik: Lag (1992:1382) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 3, 18 §§
Ikraft: 1993‑01‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:43 Ökad konkurrens i kommunal verksamhet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:SoU9, rskr 1992/93:105
Ändring, SFS 1992:1423
Rubrik: Lag (1992:1423) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:76 om höjd beredskap [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:FöU2, rskr 1992/93:83
Ändring, SFS 1993:48
Rubrik: Lag (1993:48) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 1993‑03‑01
Ändring, SFS 1993:391
Rubrik: Lag (1993:391) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: nya 3 a, 18 a §§
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1993:587
Rubrik: Lag (1993:587) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 5, 14 §§
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:957
Rubrik: Lag (1994:957) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 2 a §
Ikraft: 1994‑10‑01
Ändring, SFS 1994:1750
Rubrik: Lag (1994:1750) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 26 §; ny 3 b §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:835
Rubrik: Lag (1995:835) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 5, 7, 8, 13, 14, 20, 21 §§
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1996:787
Rubrik: Lag (1996:787) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: upph. 13, 14, 23 §§; 28, 29 §§ betecknas 32, 33 §§, rubr. närmast före 28, 29 §§ sätts närmast före de nya 32, 33 §§; ändr. 27 §, den nya 32 §, rubr. närmast före 27 §; nya 2 d, 28, 29, 30, 31 §§, rubr. närmast efter 26 §, rubr. närmast före 28, 31 §§
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1996:1151
Rubrik: Lag (1996:1151) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 18, 26 §§; nya 3 c, 18 b, 26 a §§
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1289
Rubrik: Lag (1996:1289) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ny 26 b §, rubr. närmast före 26 b §
Ikraft: 1997‑01‑01
Förarbeten: prop. 1996/97:5, bet. 1996/97:SoU6, rskr. 1996/97:59
Ändring, SFS 1997:142
Rubrik: Lag (1997:142) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 2, 2 a §§
Ikraft: 1997‑07‑01
Förarbeten: prop. 1996/97:60, bet. 1996/97:SoU14, rskr. 1996/97:186
Ändring, SFS 1997:316
Rubrik: Lag (1997:316) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1997‑07‑01
Ändring, SFS 1997:980
Rubrik: Lag (1997:980) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1998‑07‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:5, bet. 1997/98:SoU8, rskr. 1997/98:53
Ändring, SFS 1997:993
Rubrik: Lag (1997:993) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1997:1306
Rubrik: Lag (1997:1306) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1997:1319
Rubrik: Lag (1997:1319) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Förarbeten: bet. 1997/98:SoU1, rskr. 1997/98:115
Ändring, SFS 1998:533
Rubrik: Lag (1998:533) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 2 a, 15, 29 §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:555
Rubrik: Lag (1998:555) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 26 a §
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:856
Rubrik: Lag (1998:856) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:856)
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1654
Rubrik: Lag (1998:1654) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1997/98:189 Patientens ställning (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:SoU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:54
Ändring, SFS 1998:1659
Rubrik: Lag (1998:1659) om ändring i lagen (1998:533) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 2 a § i 1998:533
Förarbeten: prop. 1998/99:4 Stärkt patientinflytande (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:SoU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:54
Ändring, SFS 1998:1660
Rubrik: Lag (1998:1660) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: nuvarande 2 b, 2 c, 2 d, 3 a, 3 b, 3 c, 18 a, 18 b §§ betecknas 2 c, 2 d, 2 e, 3 b, 3 c, 3 d, 18 b, 18 c §§; nya 2 b, 3 a, 18 a §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:4 Stärkt patientinflytande (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:SoU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:54
Ändring, SFS 1999:49
Rubrik: Lag (1999:49) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ny 31 a §, rubr. närmast före 31 a §
Ikraft: 1999‑04‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:183 Kontroll av syntetiska droger m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:SoU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:139
Ändring, SFS 2000:356
Rubrik: Lag (2000:356) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 3 b, 18 b, 18 c, 26, 26 a §§
Ikraft: 2000‑07‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:56 Vissa hälso- och sjukvårdsfrågor (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SoU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:195
Ändring, SFS 2001:307
Rubrik: Lag (2001:307) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 31 a §
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2001:461
Rubrik: Lag (2001:461) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 18, 22, 26 §§
Ikraft: 2002‑01‑01
Förarbeten: prop. 2000/01:80 Ny socialtjänstlag m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:SoU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:259
Ändring, SFS 2001:848
Rubrik: Lag (2001:848) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2002‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:163
Rubrik: Lag (2002:163) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: nya 3 e, 18 d §§
Ikraft: 2002‑10‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:63 De nya läkemedelsförmånerna (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:SoU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:194
Ändring, SFS 2002:452
Rubrik: Lag (2002:452) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 7 §; ny 32 a §
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2002:834
Rubrik: Lag (2002:834) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ny 4 a §, rubr.närmast före 4 a §
Ikraft: 2003‑01‑01
Ändring, SFS 2002:1028
Rubrik: Lag (2002:1028) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2003‑07‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:190 Riksrevisionen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:KU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:22
Ändring, SFS 2003:194
Rubrik: Lag (2003:194) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 10, 22, 26 §§
Ikraft: 2003‑07‑01
Ändring, SFS 2003:412
Rubrik: Lag (2003:412) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ny 2 f §
Ikraft: 2003‑07‑01
Ändring, SFS 2003:1212
Rubrik: Lag (2003:1212) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2004:176
Rubrik: Lag (2004:176) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Förarbeten: prop. 2003/04:30 Ny smittskyddslag m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SoU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:178
Ändring, SFS 2004:812
Rubrik: Lag (2004:812) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2005‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:372
Rubrik: Lag (2005:372) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 3, 18 §§
Ikraft: 2005‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:534
Rubrik: Lag (2005:534) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 3, 5 §§
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:176
Rubrik: Lag (2006:176) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 15, 16 §§
Ikraft: 2007‑07‑01
Ändring, SFS 2006:192
Rubrik: Lag (2006:192) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 2 a §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:325
Rubrik: Lag (2006:325) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: nya 9 a, 9 b §§, rubr. närmast före 9 a §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2006:493
Rubrik: Lag (2006:493) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 2 a, 3 d, 18 §§; nya 26 d, 26 e §§, rubr. närmast före 26 d §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2006:631
Rubrik: Lag (2006:631) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: nuvarande 5 a §, betecknas 26 c §, rubr. närmast före 4 a § sätts närmast före 26 c §; ändr. nya 26 c §
Ikraft: 2006‑09‑01
Ändring, SFS 2007:241
Rubrik: Lag (2007:241) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 3, 5 §§
Ikraft: 2007‑07‑01
Ändring, SFS 2007:403
Rubrik: Lag (2007:403) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2007:1428
Rubrik: Lag (2007:1428) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:345
Rubrik: Lag (2008:345) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2009:139
Rubrik: Lag (2009:139) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2009‑04‑01
Ändring, SFS 2009:140
Rubrik: Lag (2009:140) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:430
Rubrik: Lag (2009:430) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 2 b, 2 f §§
Ikraft: 2009‑06‑30
Ändring, SFS 2009:979
Rubrik: Lag (2009:979) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: nya 2 g, 3 f, 8 a §§
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2010:211
Rubrik: Lag (2010:211) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ny 2 h §
Ikraft: 2010‑07‑01
Ändring, SFS 2010:243
Rubrik: Lag (2010:243) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: upph. 27 §, rubr. närmast före 27 §; ändr. 2 b, 3 a §§; nya 3 g, 3 h, 3 i, 29 a §§
Ikraft: 2010‑07‑01
Ändring, SFS 2010:245
Rubrik: Lag (2010:245) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 26 §, rubr. närmast före 26 §
Ikraft: 2010‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:662
Rubrik: Lag (2010:662) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 2 b, 2 f, 15 §§
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1314
Rubrik: Lag (2010:1314) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 3 c §
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32004R0883 [ pdf ], 31971R1408 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:1576
Rubrik: Lag (2011:1576) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 26 a §
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:598
Rubrik: Lag (2012:598 ) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2012‑11‑01
Ändring, SFS 2012:926
Rubrik: Lag (2012:926) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 26, 26 a §§
Ikraft: 2013‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:302
Rubrik: Lag (2013:302) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ny 8 b §
Ikraft: 2013‑07‑01
Ändring, SFS 2013:408
Rubrik: Lag (2013:408) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2013‑07‑01
Ändring, SFS 2013:515
Rubrik: Lag (2013:515) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 26 a §
Ikraft: 2013‑10‑01
CELEX-nr: 32011L0024 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:629
Rubrik: Lag (2013:629) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 31 a §
Ikraft: 2014‑01‑01
Ändring, SFS 2013:1141
Rubrik: Lag (2013:1141) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2014‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:290
Rubrik: Lag (2014:290) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 2 b, 3 b, 18 b §§
Ikraft: 2014‑07‑01
Ändring, SFS 2014:572
Rubrik: Lag (2014:572) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 3, 18 §§
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2014:822
Rubrik: Lag (2014:822) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: upph. 2 d §: ändr. 2 a, 2 b, 2 c, 3 a, 3 b, 3 g, 4, 5, 7, 18 a, 18 b §§
Ikraft: 2015‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:311
Rubrik: Lag (2015:311) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ny 4 a §
Ikraft: 2015‑07‑01
Ändring, SFS 2016:655
Rubrik: Lag (2016:655) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ny 2 i §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2016:1298
Rubrik: Lag (2016:1298) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2017‑01‑01
Förarbeten: prop. 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 25, bet. 2016/17:FiU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2016/17:117 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2017:30
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman