Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2008:33) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2008:33) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

» Läs lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2008:33 :
prop. 2007/08:1 Budgetpropositionen för 2008 Förslag till statsbudgeten för 2008, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m m (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:AU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:73 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och ändringar i lagen

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet AA
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:240
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1997:580
Rubrik: Lag (1997:580) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 22 §
Ändring, SFS 1997:1269
Rubrik: Lag (1997:1269) om ändring i lagen (1997:580) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 22 § i 1997:580
Ändring, SFS 1997:1271
Rubrik: Lag (1997:1271) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 14, 19 §§
Ändring, SFS 1998:391
Rubrik: Lag (1998:391) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 60 §
Ikraft: 1998‑10‑01
Ändring, SFS 1998:1783
Rubrik: Lag (1998:1783) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 3 a, 6, 14, 17, 19, 22 §§
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] utg.omr. 13, bet. 1998/99:AU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:105
Ändring, SFS 2000:627
Rubrik: Lag (2000:627) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 9, 11, 14, 16, 17, 19, 30, 46 §§
Ikraft: 2000‑08‑01
Ändring, SFS 2000:1460
Rubrik: Lag (2000:1460) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: upph. 19, 30 §§, rubr. närmast före 19 §; ändr. 9, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 43, 44, 45, 46 §§, rubr. närmast före 46 §; nya 9 a, 13 a, 17 a, 45 a §§, rubr. närmast före 45 a §
Ikraft: 2001‑02‑05 överg.best.
Ändring, SFS 2001:28
Rubrik: Lag (2001:28) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 49 §
Ikraft: 2001‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:63
Rubrik: Lag (2001:63) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 48 §
Ikraft: 2002‑06‑01
Ändring, SFS 2001:1153
Rubrik: Lag (2001:1153) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: nya 48 a, 48 b, 48 c, 48 d, 48 e §§
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2002:144
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2001:63
Ändring, SFS 2002:205
Rubrik: Lag (2002:205) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2003‑01‑01
Ändring, SFS 2002:544
Rubrik: Lag (2002:544) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 2002‑08‑01
Ändring, SFS 2002:545
Rubrik: Lag (2002:545) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: nuvarande 48 e § betecknas 48 f §; ändr. 47, 48, 48 f, 51, 52, 54, 57, 59, 66 §§; ny 48 e §
Ikraft: 2003‑01‑01
Ändring, SFS 2002:626
Rubrik: Lag (2002:626) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 17, 46 §§
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:1134
Rubrik: Lag (2002:1134) om ändring i lagen (2002:545) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 2002:545
Ikraft: 2003‑07‑01
Ändring, SFS 2004:184
Rubrik: Lag (2004:184) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Förarbeten: prop. 2003/04:30 Ny smittskyddslag m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SoU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:178
Ändring, SFS 2003:330
Rubrik: Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 7, 17, 18, 23 §§; nya 14 a, 19, 30, 30 a §
Ikraft: 2003‑09‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:44 Arbetsmarknadspolitiken förstärks (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:AU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:200
Ändring, SFS 2003:469
Rubrik: Lag (2003:469) om ändring i lagen (2002:1134) om ändring i lagen (2002:545) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. ikrafttr. till 2002:545
Ikraft: 2004‑01‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:100 Ekonomiska vårpropositionen (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:FiU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:235
Ändring, SFS 2004:836
Rubrik: Lag (2004:836) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 48 c, 48 d §§
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2004:880
Rubrik: Lag (2004:880) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2005:1197
Rubrik: Lag (2005:1197) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:6
Rubrik: Lag (2006:6) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 17 a §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2006:133
Rubrik: Lag (2006:133) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: nuvarande 48 e, 48 f §§ betecknas 48 f, 48 g §§; ändr. den nya 48 g §; ny 48 e §
Ikraft: 2006‑04‑01
Ändring, SFS 2006:470
Rubrik: Lag (2006:470) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: upph. 3 a §; nuvarande 48 f, 48 g §§ betecknas 48 g, 48 i §§; ändr. 3, 13, 28, 29 §§, de nya 48 g, 48 i §§; nya 48 h, 68 a §§
Ikraft: 2006‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:827
Rubrik: Lag (2006:827) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:1527
Rubrik: Lag (2006:1527) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1546
Rubrik: Lag (2006:1546) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: upph. 18, 19, 30 a §§, rubr. närmast före 18 §; ändr. 7, 12, 13 a, 25, 26, 28 §§; ny 27 a §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1547
Rubrik: Lag (2006:1547) om ändring i lagen (2006:6) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 17 a §, ikrafttr.- och övergångsbest. i 2006:6
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:393
Rubrik: Lag (2007:393) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: upph. 9 a, 14 a §§; ändr. 17, 22, 23, 26, 27 a, 28, 30, 39, 48 a, 48 b, 48 c, 48 g, 48 h §§
Ikraft: 2007‑07‑02 överg.best.
Ändring, SFS 2007:413
Rubrik: Lag (2007:413) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2007‑10‑01
Ändring, SFS 2007:810
Rubrik: Lag (2007:810) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 9 §; ny 30 a §
Ikraft: 2007‑12‑01
Ändring, SFS 2008:33
Rubrik: Lag (2008:33) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 40 §
Ikraft: 2008‑04‑07
Ändring, SFS 2008:310
Rubrik: Lag (2008:310) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2008:412
Rubrik: Lag (2008:412) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2008‑07‑07 överg.best.
Ändring, SFS 2009:11
Rubrik: Lag (2009:11) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 68, 68 a §§; nya 68 b, 68 c, 68 d, 68 e, 70 §§
Ikraft: 2009‑03‑02 överg.best.
Ändring, SFS 2009:666
Rubrik: Lag (2009:666) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: upph. 30 a §; nuvarande 28, 29 §§ betecknas 23 b, 25 a §§; ändr. 7, 16, 17, 23, den nya 23 b, 24, 25, den nya 25 a, 26, 27 a, 30, 31, 37, 48 c §§ rubr. närmast före 16 §, rubr. närmast före 16, 20 §§ sätts närmast före de nya 23 a, 19 §§; nya 15 a, 15 b, 15 c, 19, 22 a, 22 b, 23 a, 23 c, 23 d, 23 e, 23 f, 23 g §§, rubr. närmast före 23 a §
Ikraft: 2009‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:667
Rubrik: Lag (2009:667) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:824
Rubrik: Lag (2009:824) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 49, 59 §§
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2009:995
Rubrik: Lag (2009:995) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 48 c, 48 d §§
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2009:1437
Rubrik: Lag (2009:1437) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 3 §; ny 47 a §
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32004R0883 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:1596
Rubrik: Lag (2009:1596) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 12, 15, 16, 17 a §§; nya 3 a, 7 a, 15 d, 33 a §§, rubr. närmast före 33 a §
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2009:1597
Rubrik: Lag (2009:1597) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: upph. 3 a, 7 a, 15 d, 33 a §§, rubr. närmast före 33 a §; ändr. 12, 15, 17 a §§
Ikraft: 2013‑02‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:445
Rubrik: Lag (2010:445) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 1, 25 a, 34, 35, 36, 37, 39 §§, rubr. närmast före 34 §; nya 34 a, 34 b, 34 c, 35 a, 37 a, 37 b, 38 a, 39 a §§, rubr. närmast före 35, 37, 37 b §§
Ikraft: 2010‑07‑05 överg.best.
Ändring, SFS 2010:458
Rubrik: Lag (2010:458) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2010‑07‑01
Ändring, SFS 2010:1267
Rubrik: Lag (2010:1267) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 13 a, 16, 17, 20, 23 b, 69 §§
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1449
Rubrik: Lag (2010:1449) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 59 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:2030
Rubrik: Lag (2010:2030) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 10, 15 a, 16, 17, 17 a, 23, 23 b §§; nya 16 a, 16 b, 16 c, 18 §§
Ikraft: 2011‑01‑31
Ändring, SFS 2010:2031
Rubrik: Lag (2010:2031) om ändring i lagen (2009:1597) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 17 a § i 2009:1597
Ändring, SFS 2010:2032
Rubrik: Lag (2010:2032) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 2011‑01‑03
Förarbeten: bet. 2010/11:AU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2010/11:126 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2011:128
Rubrik: Lag (2011:128) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 2011‑04‑01
Ändring, SFS 2011:1384
Rubrik: Lag (2011:1384) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:413
Rubrik: Lag (2012:413) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 14, 22, 26, 46, 49 §§
Ikraft: 2012‑07‑01
Ändring, SFS 2013:96
Rubrik: Lag (2013:96) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 49, 60 §§
Ikraft: 2013‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:152
Rubrik: Lag (2013:152) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: upph. 44, 45 a, 66 §§, rubr. närmast före 45 a, 66 §§; nuvarande 11, 70 §§ betecknas 44, 66 §§; ändr. 9, 10, 43, 45, 46, 47, nya 44, 66 §§, rubr. närmast före 43, 46, 47 §§; nya 9 a, 11, 43 a, 43 b, 44 a, 46 a, 46 b, 47 c §§, rubr. närmast före 48, nya 66, 67 §§
Ikraft: 2013‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:958
Rubrik: Lag (2013:958) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 10, 13, 15 a, 17 a §§; ny 16 d §
Ikraft: 2014‑01‑01
Ändring, SFS 2015:496
Rubrik: Lag (2015:496) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr, 25 §
Ikraft: 2015‑09‑07
Ändring, SFS 2015:761
Rubrik: Lag (2015:761) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2016‑02‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:587
Rubrik: Lag (2017:587) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 10, 16 c §§
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1126
Rubrik: Lag (2017:1126) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2018:107
Rubrik: Lag (2018:107) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: upph. 27, 33 §§; ändr. 7, 26, 31, 32, 44 a, 46 b §§; nya 13 b, 44 b §§
Ikraft: 2018‑07‑02 överg.best.
Ändring, SFS 2018:519
Rubrik: Lag (2018:519) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2018‑07‑02 överg.best.
Ändring, SFS 2020:217
Rubrik: Lag (2020:217) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 7, 12, 13 a, 24, 36 §§
Ikraft: 2020‑04‑13 överg.best.
Ändring, SFS 2020:218
Rubrik: Lag (2020:218) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 7, 12 §§
Ikraft: 2021‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:219
Rubrik: Lag (2020:219) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 12, 24, 36 §§
Ikraft: 2021‑01‑04
Ändring, SFS 2020:477
Rubrik: Lag (2020:477) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 25 a §
Ikraft: 2020‑10‑01
Ändring, SFS 2020:1250
Rubrik: Lag (2020:1250) om ändring i lagen (2020:219) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: utgår 12, 24 §§ i 2020:219
Förarbeten: prop. 2020/21:1 Budgetpropositionen för 2021 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 14, bet. 2020/21:AU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2020/21:146 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2020:1251
Rubrik: Lag (2020:1251) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: utgår genom 2023:413
Förarbeten: prop. 2020/21:1 Budgetpropositionen för 2021 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 14, bet. 2020/21:AU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2020/21:146 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2020:1255
Rubrik: Lag (2020:1255) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 48 §
Ikraft: 2021‑01‑01
Förarbeten: bet. 2020/21:AU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2020/21:146 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2021:63
Rubrik: Lag (2021:63) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 2021‑02‑22
Ändring, SFS 2021:64
Rubrik: Lag (2021:64) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: utgår genom 2023:415
Ändring, SFS 2021:324
Rubrik: Lag (2021:324) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ny 38 b §
Ikraft: 2021‑05‑31 överg.best.
Ändring, SFS 2021:1285
Rubrik: Lag (2021:1285) om ändring i lagen (2021:64) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: utgår genom 2022:1833
Förarbeten: prop. 2021/22:1 Budgetpropositionen för 2022 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 14, bet. 2021/22:AU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2021/22:115 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2021:1286
Rubrik: Lag (2021:1286) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2022‑01‑03 överg.best.
Förarbeten: prop. 2021/22:1 Budgetpropositionen för 2022 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 14, bet. 2021/22:AU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2021/22:115 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2021:1287
Rubrik: Lag (2021:1287) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: utgår genom 2023:417
Förarbeten: prop. 2021/22:1 Budgetpropositionen för 2022 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 14, bet. 2021/22:AU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2021/22:115 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2022:838
Rubrik: Lag (2022:838) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ny 43 c §
Ikraft: 2022‑06‑30 överg.best.
Ändring, SFS 2022:849
Rubrik: Lag (2022:849) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 15 a §; ny 16 e §
Ikraft: 2022‑06‑30
Ändring, SFS 2022:882
Rubrik: Lag (2022:882) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2023‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:883
Rubrik: Lag (2022:883) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2026‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1238
Rubrik: Lag (2022:1238) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 43 §
Ikraft: 2022‑12‑01
Ändring, SFS 2022:1321
Rubrik: Lag (2022:1321) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ny 68 f §
Ikraft: 2022‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1832
Rubrik: Lag (2022:1832) om ändring i lagen (2020:1251) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: utgår genom 2023:412
Förarbeten: prop. 2022/23:1 Budgetpropositionen för 2023 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 14, bet. 2022/23:AU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2022/23:90 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2022:1833
Rubrik: Lag (2022:1833) om ändring i lagen (2021:1285) om ändring i lagen (2021:64) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: utgår 2021:1285
Förarbeten: prop. 2022/23:1 Budgetpropositionen för 2023 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 14, bet. 2022/23:AU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2022/23:90 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2022:1834
Rubrik: Lag (2022:1834) om ändring i lagen (2021:64) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: utgår genom 2023:414
Förarbeten: prop. 2022/23:1 Budgetpropositionen för 2023 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 14, bet. 2022/23:AU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2022/23:90 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2022:1835
Rubrik: Lag (2022:1835) om ändring i lagen (2021:1287) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: utgår genom 2023:416
Förarbeten: prop. 2022/23:1 Budgetpropositionen för 2023 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 14, bet. 2022/23:AU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2022/23:90 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2023:412
Rubrik: Lag (2023:412) om ändring i lagen (2022:1832) om ändring i lagen (2020:1251) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: utgår 2022:1832
Ändring, SFS 2023:413
Rubrik: Lag (2023:413) om ändring i lagen (2020:1251) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: utgår 2020:1251
Ändring, SFS 2023:414
Rubrik: Lag (2023:414) om ändring i lagen (2022:1834) om ändring i lagen (2021:64) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: utgår 2022:1834
Ändring, SFS 2023:415
Rubrik: Lag (2023:415) om ändring i lagen (2021:64) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: utgår 2021:64
Ändring, SFS 2023:416
Rubrik: Lag (2023:416) om ändring i lagen (2022:1835) om ändring i lagen (2021:1287) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: utgår 2022:1835
Ändring, SFS 2023:417
Rubrik: Lag (2023:417) om ändring i lagen (2021:1287) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: utgår 2021:1287
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman