Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2008:327) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2008:327) om ändring i körkortslagen (1998:488)

» Läs körkortslagen (1998:488) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2008:327 :
prop. 2007/08:53 Ökade möjligheter att ingripa mot rattfylleri och sjöfylleri (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:JuU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:188 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till körkortslagen (1998:488) och ändringar i lagen

Körkortslag (1998:488)
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 1998‑10‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1997/98:124 Ny körkortslag m.m. (Kommunikationsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1997/98:TU11 Ny körkortslag m.m., rskr. 1997/98:260, EGTL237/91 s1, EGTL150/97 s41
CELEX-nr: 391L0439 [ pdf ] 397L0026 [ pdf ]
Ändring, SFS 1999:878
Rubrik: Lag (1999:878) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 4 §§, 9 kap 4 §
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:571
Rubrik: Lag (2001:571) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §; ny 1 kap 2, 3 §§
Ikraft: 2001‑10‑01
Förarbeten: prop. 2000/01:95 Lag om vägtrafikregister, m.m. (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:TU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:252
Ändring, SFS 2003:216
Rubrik: Lag (2003:216) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 2 kap 7, 11 §§, 3 kap 1, 4, 6, 7, 10, 15 §§, 4 kap 1, 2 §§, 5 kap 14, 15 §§, 7 kap 2, 3 §§, 8 kap 2 §, 10 kap 4 §, 1 p ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 3 kap 2 a, 7 a §§
Ikraft: 2003‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:524
Rubrik: Lag (2004:524) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 5 kap 3, 9 §§
Ikraft: 2004‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2003/04:123 Järnvägslag (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:TU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:258
Ändring, SFS 2004:1087
Rubrik: Lag (2004:1087) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 4 kap 5 §, 6 kap 1 §, 8 kap 2 §, 10 kap 1 §; nya 4 kap 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§, rubr. närmast före 4 kap 1, 5 §§
Ikraft: 2005‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:327
Rubrik: Lag (2008:327) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2008:550
Rubrik: Lag (2008:550) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 8 kap 2 §, rubr. till 4 kap; nya 3 kap 4 a, 4 b §§, 4 kap 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 4 kap 12 §
Ikraft: 2008‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:1369
Rubrik: Lag (2008:1369) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 4 kap 9, 10, 11, 12, 13, 14 §§, 7 kap 3 §, 8 kap 1, 2 §§
Ikraft: 2009‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:189
Rubrik: Lag (2009:189) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: upph. 9 kap. 1 §; ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 1, 3, 4, 5, 11, 14 §§, 3 kap. 1, 4, 5, 17, 18 §§, 4 kap. 1, 2, 5, 6, 7 §§, 5 kap. 2 §, 6 kap. 3, 4 §§, 7 kap. 1 §, 8 kap. 2, 3 §§, 9 kap. 2, 3, 4 §§, rubr. till 3 kap., rubr. närmast före 2 kap. 1 §; nya 2 kap. 5 a §, 3 kap. 19, 20, 21 §§, 5 kap. 2 a §, rubr. närmast före 3 kap. 19 §
Ikraft: 2009‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1352
Rubrik: Lag (2009:1352) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: upph. 7 kap. 3 §, 10 kap. 4 §; ändr. 4 kap. 8 §, 5 kap. 15 §, 7 kap. 2, 5, 6, 8, 9 §§, 8 kap. 1, 2, 3 §§, 9 kap. 3 §, 10 kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2009:10/20, bet. 2009/10:TU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2009/10:85 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2009:1353
Rubrik: Lag (2009:1353) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 8 kap. 3 §
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2010:485
Rubrik: Lag (2010:485) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:799
Rubrik: Lag (2010:799) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 4 kap. 2, 7, 9 §§, 10 kap. 2 §
Ikraft: 2010‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1562
Rubrik: Lag (2010:1562) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 10 kap. 1 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1914
Rubrik: Lag (2010:1914) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: upph. 5 kap. 12 §; ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 4, 13, 20 §§, 4 kap. 6, 7, 8 §§, 5 kap. 1, 2, 5, 6, 14 §§, 7 kap. 2, 8 §§, rubr. närmast före 5 kap. 13 §; nya 5 kap. 15 a, 15 b, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 §§, 7 kap. 8 a §, rubr. närmast före 5 kap. 16, 26 §§
Ikraft: 2011‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1970
Rubrik: Lag (2010:1970) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 7 kap. 7 §
Ikraft: 2011‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:804
Rubrik: Lag (2011:804) om ändring i lagen (2010:1914) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 5 kap. 26 §
CELEX-nr: 32008R0765 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:1580
Rubrik: Lag (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: upph. 2 kap. 7, 14 §§, 3 kap. 8 §, 4 kap. 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 4 kap. 12 §; nuvarande 2 kap. 5 a § betecknas 2 kap. 7 b §; ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 5, 6, nya 7 b, 8 §§, 3 kap. 1, 4, 4 a, 5, 6, 7 a, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 21 §§, 4 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 §§, 5 kap. 2 a, 3, 9, 27 §§, 6 kap. 1, 7 §§, 7 kap. 2 §, 8 kap. 1, 2 §§, 10 kap. 2 §, rubr. närmast före 2 kap. 5 §; nya 2 kap. 7 a §, 3 kap. 1 a, 14 a §§, 4 kap. 2 a §, 5 kap. 25 a, 28 §§, 6 kap. 7 a, 7 b §§, rubr. närmast före 4 kap. 9 §
Ikraft: 2012‑02‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32009L0113 [ pdf ]
Ändring, SFS 2012:217
Rubrik: Lag (2012:217) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §
Ikraft: 2012‑06‑01
Ändring, SFS 2012:228
Rubrik: Lag (2012:228) om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 § i 2011:1580
Ändring, SFS 2012:874
Rubrik: Lag (2012:874) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: upph. rubr. närmast efter 3 kap. 7 a §; ändr. 2 kap. 11 §, 5 kap. 14, 26 §§, 6 kap. 8 §; nya 3 kap. 14 b, 14 c §§, rubr. närmast före 5 kap. 25 a §
Ikraft: 2013‑01‑19 överg.best.
Ändring, SFS 2012:876
Rubrik: Lag (2012:876) om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: upph. 6 kap. 7 b §; ändr. 2 kap. 5, 6 §§, 4 kap. 2 §, 6 kap. 7 §, 7 kap. 2 §, 8 kap. 1 §, p 3, 4, 5 ikrafttr.- och övergångsbest.; nya p 6, 7, 8 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2011:1580
Ändring, SFS 2014:148
Rubrik: Lag (2014:148) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 10 kap. 1 §
Ikraft: 2014‑05‑01
Ändring, SFS 2014:729
Rubrik: Lag (2014:729) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §, 3 kap. 15 §, 4 kap. 5, 6 §§, 5 kap. 8, 25 a §§, 7 kap. 4 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2014:1412
Rubrik: Lag (2014:1412) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 5 kap. 25 a §
Ikraft: 2015‑01‑02
Ändring, SFS 2015:791
Rubrik: Lag (2015:791) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 2, 5 §§
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2017:272
Rubrik: Lag (2017:272) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: nuvarande 10 kap. 2, 3 §§ betecknas 10 kap. 5, 6 §§; ändr. 2 kap. 5 §, 3 kap. 4 b, 14 a §§, 5 kap. 19, 23 §§, 10 kap. 1 §; nya 10 kap. 2, 3, 4 §§
Ikraft: 2017‑05‑01
Ändring, SFS 2018:86
Rubrik: Lag (2018:86) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: upph. 3 kap. 14 c §; ändr. 3 kap. 14 b §, 5 kap. 15 b, 19, 20 §§
Ikraft: 2018‑03‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:40
Rubrik: Lag (2019:40) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §
Ikraft: 2019‑04‑01
Ändring, SFS 2021:432
Rubrik: Lag (2021:432) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 6 kap. 7 §
Ikraft: 2021‑07‑01
Ändring, SFS 2022:374
Rubrik: Lag (2022:374) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 5 kap. 3, 9 §§
Ikraft: 2022‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1114
Rubrik: Lag (2022:1114) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 5 kap. 26 §
Ikraft: 2022‑07‑25
Ändring, SFS 2022:1206
Rubrik: Lag (2022:1206) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 9 kap. 4 §, 10 kap. 1 §, rubr. närmast före 3 kap. 15 §; nya 3 kap. 15 a §, 9 kap. 2 a, 2 b §§
Ikraft: 2023‑01‑01
Ändring, SFS 2024:149
Rubrik: Lag (2024:149) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 3 kap. 4, 4 a, 4 b, 18 §§, 4 kap. 9 §
Ikraft: 2024‑06‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman