Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2008:318) om ändring i förordningen (1994:2053) om vissa ersättningar i internationella förhållanden till landsting och kommuner från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2008:318) om ändring i förordningen (1994:2053) om vissa ersättningar i internationella förhållanden till landsting och kommuner från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

» Läs förordningen (1994:2053) om vissa ersättningar i internationella förhållanden till landsting och kommuner från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2008:318.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1994:2053) om vissa ersättningar i internationella förhållanden till landsting och kommuner från staten

Förordning (1994:2053) om vissa ersättningar i internationella förhållanden till landsting och kommuner från staten
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Upphävd: 2013‑10‑01
Ändring, SFS 1995:663
Rubrik: Förordning (1995:663) om ändring i förordningen (1994:2053) om vissa ersättningar i internationella förhållanden till landsting och kommuner från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 1, 7 §§
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1997:960
Rubrik: Förordning (1997:960) om ändring i förordningen (1994:2053) om vissa ersättningar i internationella förhållanden till landsting och kommuner från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 1, 7 §§
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1998:559
Rubrik: Förordning (1998:559) om ändring i förordningen (1994:2053) om vissa ersättningar i internationella förhållanden till landsting och kommuner från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ny 8 a §
Ikraft: 1998‑07‑01
Ändring, SFS 2002:688
Rubrik: Förordning (2002:688) om ändring i förordning (1994:2053) om vissa ersättningar i internationella förhållanden till landsting och kommuner från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 1, 7, 8 a §§
Ikraft: 2002‑10‑01
Ändring, SFS 2004:899
Rubrik: Förordning (2004:899) om ändring i förordningen (1994:2053) om vissa ersättningar i internationella förhållanden till landsting och kommuner från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3, 8, 9 §§
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2007:866
Rubrik: Förordning (2007:866) om ändring i förordningen (1994:2053) om vissa ersättningar i internationella förhållanden till landsting och kommuner från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2008:318
Rubrik: Förordning (2008:318) om ändring i förordningen (1994:2053) om vissa ersättningar i internationella förhållanden till landsting och kommuner från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 1, 6 §§
Ikraft: 2008‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:631
Rubrik: Förordning (2009:631) om ändring i förordningen (1994:2053) om vissa ersättningar i internationella förhållanden till landsting och kommuner från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 8 a §
Ikraft: 2009‑07‑01
Ändring, SFS 2010:1648
Rubrik: Förordning (2010:1648) om ändring i förordningen (1994:2053) om vissa ersättningar i internationella förhållanden till landsting och kommuner från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 8 §§
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: EUTL166/2004 s1
CELEX-nr: 32004R0883 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:714
Rubrik: Förordning (2013:714) om upphävande av förordningen (1994:2053) om vissa ersättningar i internationella förhållanden till landsting och kommuner från staten
Omfattning: upph.
Ikraft: 2013‑10‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman