Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus

» Läs lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2008:313 :
prop. 2007/08:93 Jämställdhetsbonus – familjepolitisk reform (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:SfU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:201 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus och ändringar i lagen

Lag (2008:313) om jämställdhetsbonus
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2008‑07‑01 överg.best.
Upphävd: 2017‑01‑01
Ändring, SFS 2009:200
Rubrik: Lag (2009:200) om ändring i lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2009‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:552
Rubrik: Lag (2009:552) om ändring i lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus
Omfattning: ändr. ikrafttr.
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2009:1065
Rubrik: Lag (2009:1065) om ändring i lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1302
Rubrik: Lag (2010:1302) om ändring i lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus
Omfattning: ändr. 3, 4, 5, 11, 12, 16, 17 §§
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2011:1085
Rubrik: Lag (2011:1085) om ändring i lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus
Omfattning: upph. 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15 §§, rubr. närmast före 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14 §§; ändr. 2, 5, 7, 8, 11, 16 §§
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:111
Rubrik: Lag (2013:111) om ändring i lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2013‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:675
Rubrik: Lag (2015:675) om ändring i lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2016‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:1295
Rubrik: Lag (2016:1295) om upphävande av lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman