Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2008:312) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2008:312) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.

» Läs lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2008:312 :
prop. 2007/08:91 Vårdnadsbidrag – familjepolitisk reform (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:SfU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:200 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl. och ändringar i lagen

Lag (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Upphävd: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2001:854
Rubrik: Lag (2001:854) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 24 §
Förarbeten: prop. 2000/01:136 Äldreförsörjningsstöd (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:SfU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:13
Ändring, SFS 2002:218
Rubrik: Lag (2002:218) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 9, 21 §§
Ändring, SFS 2002:305
Rubrik: Lag (2002:305) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 2, 7, 18 §§
Ändring, SFS 2002:326
Rubrik: Lag (2002:326) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 12, 16 §§
Ändring, SFS 2002:327
Rubrik: Lag (2002:327) om ändring i lagen (2002:218) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 9 § i 2002:218
Ändring, SFS 2002:1083
Rubrik: Lag (2002:1083) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 15 §
Ändring, SFS 2003:425
Rubrik: Lag (2003:425) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ny p 6 i övergångsbest.
Ikraft: 2003‑07‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:100 Ekonomiska vårpropositionen (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:FiU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:235
Ändring, SFS 2004:852
Rubrik: Lag (2004:852) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 1, 7, 22, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33 §§
Ikraft: 2005‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:1248
Rubrik: Lag (2004:1248) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 9, 20 §§
Ikraft: 2005‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2004/05:1 Budgetpropositionen för 2005 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 11, bet. 2004/05:SfU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:112
Ändring, SFS 2005:618
Rubrik: Lag (2005:618) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2005:1179
Rubrik: Lag (2005:1179) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 9, 20 §§
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:366
Rubrik: Lag (2006:366) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 5, 21 §§
Ikraft: 2006‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:980
Rubrik: Lag (2006:980) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2006‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1472
Rubrik: Lag (2006:1472) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1491
Rubrik: Lag (2006:1491) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1526
Rubrik: Lag (2006:1526) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2007‑02‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1541
Rubrik: Lag (2006:1541) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 9, 20 §§
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:113
Rubrik: Lag (2007:113) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 21, 27 §§
Ikraft: 2007‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:211
Rubrik: Lag (2007:211) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2007‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:653
Rubrik: Lag (2007:653) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1407
Rubrik: Lag (2007:1407) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2008:312
Rubrik: Lag (2008:312) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2008:867
Rubrik: Lag (2008:867) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2008‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:1427
Rubrik: Lag (2008:1427) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2009‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:198
Rubrik: Lag (2009:198) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2009‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1006
Rubrik: Lag (2009:1006) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 7, 22, 26, 29, 30, 31, 32 §§; nya 1 a, 21 a, 21 b, 34 §§, rubr. närmast före 21 a §
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1054
Rubrik: Lag (2009:1054 ) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 16, 27 §§
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1486
Rubrik: Lag (2009:1486) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 9, 14, 20 §§
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:111
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 2010:206
Rubrik: Lag (2010:206) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2010‑12‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman