Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2008:309) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2008:309) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag

» Läs lagen (1993:737) om bostadsbidrag (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2008:309 :
prop. 2007/08:91 Vårdnadsbidrag – familjepolitisk reform (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:SfU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:200 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1993:737) om bostadsbidrag och ändringar i lagen

Lag (1993:737) om bostadsbidrag
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Upphävd: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 1994:313
Rubrik: Lag (1994:313) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:315
Rubrik: Lag (1994:315) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 13, 14, 15, 16, 17 §§
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:560
Rubrik: Lag (1994:560) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Förarbeten: prop. 1993/94:148 Vårdnadsbidrag (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:SoU34, rskr. 1993/94:343
Ändring, SFS 1994:1569
Rubrik: Lag (1994:1569) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:473
Rubrik: Lag (1995:473) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 12, 13, 14, 15, 16, 17 §§
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:441
Rubrik: Lag (1996:441) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: upph. 6 §; ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 28 §§; rubr. närmast före 22 § sätts närmast före 23 §; nya 1 a, 15 a, 17 a, 21 a, 21 b, 29 a §§, rubr. närmast före 4, 9, 21 a, 21 b §§
Ikraft: 1996‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:186, bet. 1995/96:BoU11, rskr. 1995/96:229
Ändring, SFS 1996:1035
Rubrik: Lag (1996:1035) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ny 20 a §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1996:1349
Rubrik: Lag (1996:1349) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:284
Rubrik: Lag (1997:284) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 1997‑10‑01
Ändring, SFS 1997:330
Rubrik: Lag (1997:330) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1997:563
Rubrik: Lag (1997:563) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 15 a §
Ikraft: 1997‑11‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284
Ändring, SFS 1997:571
Rubrik: Lag (1997:571) om ändring i lagen (1996:1349) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 4 §, ikrafttr.- och övergångsbest. i 1996:1349
Förarbeten: prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284
Ändring, SFS 1997:1134
Rubrik: Lag (1997:1134) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: upph. 2 p övergångsbest. till 1996:441; ändr. 14 §
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] utg.omr. 18, bet. 1997/98:BoU1, rskr. 1997/98:78
Ändring, SFS 1998:101
Rubrik: Lag (1998:101) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 27, 29, 30 §§
Ikraft: 1998‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1621
Rubrik: Lag (1998:1621) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 4, 7 §§
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] utg.omr. 18, bet. 1998/99:BoU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:60
Ändring, SFS 1998:1762
Rubrik: Lag (1998:1762) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Förarbeten: bet. 1998/99:SfU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:101
Ändring, SFS 1999:246
Rubrik: Lag (1999:246) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: upph. 3, 6 p överg.best; ändr. 28 §
Ikraft: 1999‑05‑15 överg.best.
Ändring, SFS 1999:820
Rubrik: Lag (1999:820) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 1, 18 §§
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:1278
Rubrik: Lag (1999:1278) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 4, 7 §§; nya 4 a, 4 b §§
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:2 Inkomstskattelagen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU2 [ pdf ], rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 1999:1362
Rubrik: Lag (1999:1362) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 21, 21 a, 22 §§
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 18, bet. 1999/2000:BoU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:72
Ändring, SFS 2001:765
Rubrik: Lag (2001:765) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:1112
Rubrik: Lag (2001:1112) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2002‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2001/02:9 Vissa socialförsäkringsfrågor (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:BoU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:66
Ändring, SFS 2002:311
Rubrik: Lag (2002:311) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2002:1075
Rubrik: Lag (2002:1075) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2003‑01‑01
Ändring, SFS 2003:78
Rubrik: Lag (2003:78) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 5 §; ny 5 a §
Ikraft: 2003‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:384
Rubrik: Lag (2003:384) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2003‑07‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:80 Ny sambolag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:LU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:211
Ändring, SFS 2003:1068
Rubrik: Lag (2003:1068) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:477
Rubrik: Lag (2004:477) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 5 §; ny 5 b §
Ikraft: 2004‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2003/04:96 Vissa socialförsäkringsfrågor (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:BoU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:239
Ändring, SFS 2004:828
Rubrik: Lag (2004:828) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 1, 9, 18, 19, 20, 20 a, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 29 a, 30 §§
Ikraft: 2005‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:465
Rubrik: Lag (2005:465) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 1, 3, 12, 14, 15, 29 a §§
Ikraft: 2005‑11‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2004/05:112 Ändrade regler för bostadsbidrag (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:BoU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:281
Ändring, SFS 2005:615
Rubrik: Lag (2005:615) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:1468
Rubrik: Lag (2006:1468) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1524
Rubrik: Lag (2006:1524) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 4 b §
Ikraft: 2007‑02‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:204
Rubrik: Lag (2007:204) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 22, 28 §§
Ikraft: 2007‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1008
Rubrik: Lag (2007:1008) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 21 a, 29 a §§
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1400
Rubrik: Lag (2007:1400) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:309
Rubrik: Lag (2008:309) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2009:259
Rubrik: Lag (2009:259) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2009‑05‑01
Förarbeten: bet. 2008/09:CU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2008/09:208 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2009:1055
Rubrik: Lag (2009:1055) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1487
Rubrik: Lag (2009:1487) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 4 b §
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:111
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 2010:200
Rubrik: Lag (2010:200) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2010‑12‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman