Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag

» Läs lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2008:307 :
prop. 2007/08:91 Vårdnadsbidrag – familjepolitisk reform (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:SfU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:200 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag och ändringar i lagen

Lag (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2008‑07‑01
Upphävd: 2017‑01‑01
Ändring, SFS 2009:340
Rubrik: Lag (2009:340) om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2009‑07‑01
Ändring, SFS 2009:551
Rubrik: Lag (2009:551) om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag
Omfattning: ändr. 3, 11, 12 §§; nya 15, 16, 17 §§
Ikraft: 2009‑07‑01
CELEX-nr: 31971R1408 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:1016
Rubrik: Lag (2009:1016) om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2010:207
Rubrik: Lag (2010:207) om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag
Omfattning: upph. 16 §; ändr. 5, 15 §§
Ikraft: 2010‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:871
Rubrik: Lag (2010:871) om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag
Omfattning: ändr. 2, 3, 8, 9, 14 §§
Ikraft: 2011‑07‑01
Ändring, SFS 2010:1300
Rubrik: Lag (2010:1300) om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag
Omfattning: ändr. 3, 5 §§
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1301
Rubrik: Lag (2010:1301) om ändring i lagen (2010:871) om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag
Omfattning: ändr. 3 § i 2010:871
Ändring, SFS 2010:1323
Rubrik: Lag (2010:1323) om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32004R0883 [ pdf ], 31971R1408 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:1086
Rubrik: Lag (2011:1086) om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2012‑01‑01
Ändring, SFS 2015:757
Rubrik: Lag (2015:757) om upphävande av lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman