Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2008:301) om ändring i lagen (2005:969) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2008:301) om ändring i lagen (2005:969) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Förarbeten till SFS 2008:301 :
prop. 2007/08:72 Utvidgat system med prövningstillstånd i Arbetsdomstolen, m.m. (Arbetsmarknadsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:AU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:196 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman