Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2008:288) om ändring i förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2008:288) om ändring i förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal

» Läs förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2008:288.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal

Förordning (1996:927) om Försvarsmaktens personal
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1997:149
Rubrik: Förordning (1997:149) om ändring i förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Ikraft: 1997‑07‑01
Ändring, SFS 1999:694
Rubrik: Förordning (1999:694) om ändring i förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Ikraft: 1999‑08‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2004:149
Rubrik: Förordning (2004:149) om ändring i förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Ikraft: 2004‑06‑01
Ändring, SFS 2007:268
Rubrik: Förordning (2007:268) om ändring i förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §, 5 kap 1 §
Ikraft: 2007‑07‑01
Ändring, SFS 2007:1269
Rubrik: Förordning (2007:1269) om ändring i förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2008:288
Rubrik: Förordning (2008:288) om ändring i förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2009:5
Rubrik: Förordning (2009:5) om ändring i förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §
Ikraft: 2009‑02‑11
Ändring, SFS 2010:589
Rubrik: Förordning (2010:589) om ändring i förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal
Omfattning: ändr. 2 kap. 2, 3 §§, 4 kap. 2 §
Ikraft: 2010‑07‑01
Ändring, SFS 2010:652
Rubrik: Förordning (2010:652) om ändring i förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2014:1220
Rubrik: Förordning (2014:1220) om ändring i förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal
Omfattning: ändr. 10 kap. 4, 7 §§
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2015:614
Rubrik: Förordning (2015:614) om ändring i förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2016:650
Rubrik: Förordning (2016:650) om ändring i förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal
Omfattning: ändr. 5 kap. 1 §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2018:616
Rubrik: Förordning (2018:616) om ändring i förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal
Omfattning: ändr. författningsrubr., 2 kap. 2 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman