Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2008:284) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2008:284) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

» Läs förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2008:284 :
Jfr prop. 2006/07:55 Statens ansvar för vissa betaltjänster (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2006/07:TU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:205 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Ändringar i

Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Departement: Finansdepartementet SFÖ
Ikraft: 2008‑01‑01
Upphävd: 2017‑11‑01
Ändring, SFS 2008:284
Rubrik: Förordning (2008:284) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: nya 64, 65 §§
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2008:1262
Rubrik: Förordning (2008:1262) om ändring i förordningen (2008:284) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 65 § i 2008:284
Ändring, SFS 2008:1346
Rubrik: Förordning (2008:1346) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: upph. 8 §; ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 44, 45, 54 §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2009:95
Rubrik: Förordning (2009:95) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2009‑03‑15
Förarbeten: EUTL210/2006 s25, EUTL210/2006 s1
CELEX-nr: 32006R1083 [ pdf ], 32006R1080 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:1377
Rubrik: Förordning (2009:1377) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2009:1475
Rubrik: Förordning (2009:1475) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 15 §; ny 40 a §, rubr. närmast före 40 a §
Ikraft: 2010‑02‑01
Ändring, SFS 2010:158
Rubrik: Förordning (2010:158) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 46 §
Ikraft: 2010‑04‑01
Ändring, SFS 2010:215
Rubrik: Förordning (2010:215) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2010‑05‑01
Ändring, SFS 2010:496
Rubrik: Förordning (2010:496) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2010‑07‑15
Ändring, SFS 2010:962
Rubrik: Förordning (2010:962) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 20, 21 §§
Ikraft: 2011‑05‑02
Ändring, SFS 2010:1165
Rubrik: Förordning (2010:1165) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 62, 63 §§, rubr. närmast före 62 §
Ikraft: 2010‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1754
Rubrik: Förordning (2010:1754) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2011:164
Rubrik: Förordning (2011:164) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2011‑04‑01
Förarbeten: EUTL210/2006 s25, EUTL210/2006 s1
CELEX-nr: 32006R1083 [ pdf ], 32006R1080 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:842
Rubrik: Förordning (2011:842) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2011‑08‑01
Ändring, SFS 2011:1238
Rubrik: Förordning (2011:1238) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: upph. 17, 18, 19, 20, 21 §§; ändr. 15, 16 §§
Ikraft: 2012‑06‑01
Ändring, SFS 2011:1497
Rubrik: Förordning (2011:1497) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 6 §; nya 66, 67, 68 §§, rubr. närmast före 66 §
Ikraft: 2012‑01‑01
Ändring, SFS 2013:815
Rubrik: Förordning (2013:815) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 5 §; ny 5 a §
Ikraft: 2013‑12‑15
Ändring, SFS 2013:981
Rubrik: Förordning (2013:981) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2014‑01‑01
Ändring, SFS 2014:1086
Rubrik: Förordning (2014:1086) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 66 §
Ikraft: 2014‑11‑01
Ändring, SFS 2015:935
Rubrik: Förordning (2015:935) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2016‑01‑12
Ändring, SFS 2015:1060
Rubrik: Förordning (2015:1060) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 52 §
Ikraft: 2016‑04‑01
Ändring, SFS 2016:664
Rubrik: Förordning (2016:664) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 62, 63 §§
Ikraft: 2016‑07‑15
Ändring, SFS 2016:1365
Rubrik: Förordning (2016:1365) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: upph. 62, 63 §§, rubr. närmast före 62 §
Ikraft: 2017‑02‑01
Ändring, SFS 2017:222
Rubrik: Förordning (2017:222) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2017‑05‑01
Ändring, SFS 2017:250
Rubrik: Förordning (2017:250) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2017‑05‑01
Ändring, SFS 2017:868
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman