Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2008:283) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2008:283) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

» Läs lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2008:283 :
prop. 2007/08:57 Tillåtna tillgångar i värdepappersfonder, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:FiU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:169 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och ändringar i lagen

Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden
Departement: Finansdepartementet V
Ikraft: 2007‑11‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2006/07:115 Ny lag om värdepappersmarknaden (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2006/07:FiU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:211 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL145/2004 s1, EUTL114/2006 s60, EUTL241/2006 s26, EUTL390/2004 s38, EUTL69/2007 s27, EGTL294/2001 s1, EUTL207/2003 s1, EUTL241/2006 s1, EUTL142/2004 s12, EGTL243/2002 s1, EUTL343/2006 s96
CELEX-nr: 32004L0039 [ pdf ], 32006L00031, L2006L0073, 32004L0109 [ pdf ], 32007L0014 [ pdf ], 32001R2157 [ pdf ], 32003R1435 [ pdf ], 32006R1287 [ pdf ], 32004L0025 [ pdf ], 32002R1606 [ pdf ], 32006D0891
Ändring, SFS 2008:11
Rubrik: Lag (2008:11) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: nuvarande 1 kap 15 § betecknas 1 kap 16 §, rubr. närmast före nuvarande 1 kap 15 § sätts närmast före 1 kap 16 §; ny 1 kap 15 §, rubr. närmast före 1 kap 15 §
Ikraft: 2008‑02‑15
Ändring, SFS 2008:283
Rubrik: Lag (2008:283) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 2 kap 5 §, 8 kap 19, 25 §§, 25 kap 22 §, 26 kap 3 §
Ikraft: 2008‑07‑23
Ändring, SFS 2008:512
Rubrik: Lag (2008:512) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 8 kap 22 §
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2008:914
Rubrik: Lag (2008:914) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ny 1 kap 11 a §
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2009:365
Rubrik: Lag (2009:365) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §, 3 kap. 1, 2 §§, 12 kap. 2, 3 §§, 19 kap. 3, 4 §§, 24 kap. 1, 2, 3, 4, 7 §§, nya 1 kap. 5 a §, 24 kap. 3 a, 12 §§
Ikraft: 2009‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2008/09:155 Förvärv av kvalificerade innehav i finansiella företag, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2008/09:FiU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2008/09:225 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL145/2004 s1, EUTL76/2008 s33, EUTL241/2006 s1, EUTL390/2004 s38, EUTL76/2008 s50, EGTL375/1985 s3, EUTL76/2008 s42
CELEX-nr: 32004L0039 [ pdf ], 32008L0010 [ pdf ], 32006R1287 [ pdf ], 32004L0109 [ pdf ], 32008L0022 [ pdf ], 31985L0611 [ pdf ], 32008L0018 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:522
Rubrik: Lag (2009:522) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 1 kap. 11 §
Ikraft: 2009‑06‑30
Ändring, SFS 2009:572
Rubrik: Lag (2009:572) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 16 kap. 1 §; ny 16 kap. 11 a §
Ikraft: 2009‑07‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32006L0043 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:588
Rubrik: Lag (2009:588) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 13 kap. 1 §
Ikraft: 2009‑07‑01
Förarbeten: prop. 2008/09:164 Oskäliga krav i börsers regelverk (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2008/09:FiU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2008/09:261 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL145/2004 s1, EUTL76/2008 s33
CELEX-nr: 32004L0039 [ pdf ], 32008L0010 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:715
Rubrik: Lag (2009:715) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: upph. 1 kap. 15 §, rubr. närmast före 1 kap. 15 §
Ikraft: 2009‑07‑15
CELEX-nr: 32005L0056 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:844
Rubrik: Lag (2010:844) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 3 kap. 5 §; nya 12 kap. 6 a §, 19 kap. 7 a, rubr. närmast före 12 kap. 6 a, 19 kap. 7 a §
Ikraft: 2010‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1863
Rubrik: Lag (2010:1863) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 23 kap. 3 §; ny 23 kap 6 a §
Ikraft: 2011‑03‑01
Ändring, SFS 2010:1867
Rubrik: Lag (2010:1867) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 4 kap. 6 §
Ikraft: 2010‑12‑31
Ändring, SFS 2010:2075
Rubrik: Lag (2010:2075) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §, 7 kap. 6 §, 8 kap. 37 §, 16 kap. 4 §
Ikraft: 2011‑04‑01
Ändring, SFS 2011:831
Rubrik: Lag (2011:831) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 8 kap. 36, 42 §§
Ikraft: 2011‑07‑01
Ändring, SFS 2011:885
Rubrik: Lag (2011:885) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 8 kap. 19, 25, 42 §§, 24 kap. 2 §; nya 8 kap. 22 a, 22 b §§
Ikraft: 2011‑08‑01
Förarbeten: prop. 2010/11:135 Investeringsfondsfrågor (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2010/11:FiU38 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2010/11:315 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL302/2009 s32, EUTL176/2010 s28
CELEX-nr: 32009L0065 [ pdf ], 32010L0044 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:1050
Rubrik: Lag (2011:1050) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 8 kap. 42 §
Ikraft: 2011‑11‑01
Förarbeten: bet. 2010/11:FiU43 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2011/12:2 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2012:197
Rubrik: Lag (2012:197) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §, 18 kap. 8, 9 §§, 22 kap. 8 §, 23 kap. 5 §, 25 kap. 5, 12, 13, 24 §§, rubr. närmast före 23 kap. 5 §; ny 23 kap. 5 a §
Ikraft: 2012‑05‑15
Förarbeten: prop. 2011/12:70 Europeiskt tillsynssamarbete för finansmarknaden (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2011/12:FiU38 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2011/12:184 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL331/2010 s120, EUTL145/2004 s1, EUTL241/2006 s1, EUTL390/2004 s38
CELEX-nr: 32010L0078 [ pdf ], 32004L0039 [ pdf ], 32006R1287 [ pdf ], 32004L0109 [ pdf ]
Ändring, SFS 2012:375
Rubrik: Lag (2012:375) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §, 13 kap. 12 §; nya 14 kap. 3 a §, 26 kap. 5 §
Ikraft: 2012‑07‑01
Förarbeten: prop. 2011/12:143 Auktionering av utsläppsrätter (Miljödepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2011/12:FiU47 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2011/12:238 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL302/2010 s1
CELEX-nr: 32010R1031 [ pdf ]
Ändring, SFS 2012:382
Rubrik: Lag (2012:382) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 1 kap. 8 §, 16 kap. 3 §
Ikraft: 2012‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2011/12:129 Nya regler om prospekt (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2011/12:FiU49 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2011/12:239 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL327/2010 s1
CELEX-nr: 32010L0073 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:109
Rubrik: Lag (2013:109) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr 26 kap. 2 §
Ikraft: 2013‑07‑01
Ändring, SFS 2013:233
Rubrik: Lag (2013:233) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 3 kap. 5 §, 12 kap. 6 a §, 19 kap. 7 a §
Ikraft: 2013‑06‑01
Ändring, SFS 2013:288
Rubrik: Lag (2013:288) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: upph. 20 kap. 5 §; ändr. 1 kap. 1, 5 §§, 20 kap. 3 §, rubr. närmast före 20 kap. 3 §
Ikraft: 2013‑06‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2012/13:72 OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2012/13:FiU39 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2012/13:213 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL201/2012 s1, EUTL145/2004 s1, EUTL331/2010 s120, EUTL241/2006 s1, EUTL390/2004 s38
CELEX-nr: 32012R0648 [ pdf ], 32004L0039 [ pdf ], 32010L0078 [ pdf ], 32006R1287 [ pdf ], 32004L0109 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:579
Rubrik: Lag (2013:579) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 4, 5 §§, 6 kap. 6 §, 8 kap. 2, 19, 22 a, 22 b, 25 §§, 13 kap. 4 §, 16 kap. 3, 11 §§; ny 8 kap. 21 a §, rubr. närmast före 8 kap. 21 a §
Ikraft: 2013‑07‑22
Förarbeten: prop. 2012/13:155 Förvaltare av alternativa investeringsfonder (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2012/13:FiU31 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2012/13:292 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL174/2011 s1, EUTL340/2008 s112
CELEX-nr: 32011L0061 [ pdf ], 32008D0961
Ändring, SFS 2014:15
Rubrik: Lag (2014:15) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 8 kap. 22 §
Ikraft: 2014‑06‑13
Ändring, SFS 2014:491
Rubrik: Lag (2014:491) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 23 kap. 12 §; ny 23 kap. 2 a §
Ikraft: 2014‑08‑01
Ändring, SFS 2014:554
Rubrik: Lag (2014:554) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: nuvarande 12 kap. 6 a §, 19 kap. 7 a § betecknas 12 kap. 6 b §, 19 kap. 7 b §, rubr.närmast före 12 kap. 6 a §, 19 kap. 7 a § sätts närmast före de nya 12 kap. 6 b § resp 19 kap. 7 b §; nya 8 kap. 8 a §, 12 kap. 6 a §, 19 kap. 7 a §
Ikraft: 2014‑08‑01
Ändring, SFS 2014:985
Rubrik: Lag (2014:985) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: upph. 7 kap. 7, 8, 9 §§, p 7 ikrafttr.- och övergångsbest., rubr. närmast före 7 kap. 7 §; ändr. 1 kap. 5, 11 §§, 3 kap. 1, 2, 5, 7, 12 §§, 7 kap. 1 §, 8 kap. 42 §, 23 kap. 2 §, 24 kap. 3, 7 §§, 25 kap. 1, 4, 8, 9, 10, 25, 26, 27, 28 §§, rubr. närmast före 25 kap. 8, 25 §§; nya 8 kap. 4 a, 8 b, 8 c, 8 d, 8 e §§, 25 kap. 1 a, 1 b, 1 c §§, rubr. närmast före 8 kap. 8 e §
Ikraft: 2014‑08‑02 överg.best.
Förarbeten: prop. 2013/14:228 Förstärkta kapitaltäckningsregler (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:FiU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:390 [ pdf|Ikon för riksdagen ], direktiv 2013/36/EU [ pdf ], EUTL145/2004 s1, EUTL331/2010 s120, EUTL241/2006 s1, EUTL176/2013 s1, EUTL390/2004 s38, EUTL331/2010 s120
CELEX-nr: 32004L0039 [ pdf ], 32010L0078 [ pdf ], 32006R1287 [ pdf ], 32013R0575 [ pdf ], 32004L0109 [ pdf ], 3210L0078 [ pdf ]
Ändring, SFS 2015:186
Rubrik: Lag (2015:186) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: nuvarande 25 kap. 1 a, 1 b, 1 c §§ betecknas 25 kap. 1 b, 1 c, 1 d §§; ändr. de nya 25 kap. 1 b, 1 c §§, 25 kap. 9, 10, 17, 25, 28 §§, 26 kap. 1 §, rubr. närmast före 25 kap. 1 §; nya 24 kap. 8 a §, 25 kap. 1 a, 9 a, 10 a, 10 b, 10 c, 10 d §§, rubr. närmast före 25 kap. 10 a §
Ikraft: 2015‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:721
Rubrik: Lag (2015:721) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 16 kap. 4 §
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2015:960
Rubrik: Lag (2015:960) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: upph. 1 kap. 16 §, 13 kap. 4 §, 16 kap. 7 §, rubr. närmast före 1 kap. 16 §, 16 kap. 7 §, 25 kap. 23 §; ändr. 1 kap. 8, 9 §§, 15 kap. 8 §, 16 kap. 2, 6, 11, 13 §§, 17 kap. 1 §, 25 kap. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 §§, 26 kap. 1 §, rubr. närmast före 16 kap. 6 §, 25 kap. 18, 19, 25 §§; nya 1 kap. 9 a, 9 b §§, 16 kap. 4 a §, 25 kap. 19 a, 19 b, 19 c, 19 d, 19 e, 19 f, 19 g, 19 h §§
Ikraft: 2016‑02‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2015/15:26, bet. 2015/16: Fi U14, rskr. 2015/16:95 [ pdf|Ikon för riksdagen ], direktiv 2014/109/EG [ pdf ]
Ändring, SFS 2015:1032
Rubrik: Lag (2015:1032) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §, 8 kap. 4 §, 15 kap. 11 §, 23 kap. 5 a, 12, 15 §§, 25 kap. 1 a §; nya 8 a, 8 b, 25 a, 25 b kap., nya 11 kap. 11 a §, 22 kap. 2 a §, 23 kap. 3 a, 3 b §§, 24 kap. 1 a §, 25 kap. 2 b, 2 c §§, rubr. närmast före 11 kap. 11 a §, 23 kap. 3 b §
Ikraft: 2016‑02‑01
Ändring, SFS 2016:61
Rubrik: Lag (2016:61) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 21 kap. 2 §
Ikraft: 2016‑03‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:438
Rubrik: Lag (2016:438) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: nya 3 kap. 5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 5 e §§
Ikraft: 2016‑06‑17 överg.best.
Ändring, SFS 2016:627
Rubrik: Lag (2016:627) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 4 kap. 6 §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2016:895
Rubrik: Lag (2016:895) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ny 8 kap. 4 b §, rubr. närmast före 8 kap. 4 a §
Ikraft: 2016‑11‑01
Ändring, SFS 2016:1313
Rubrik: Lag (2016:1313) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 1 kap. 10 §, 11 kap. 6, 7, 8 §§, 15 kap. 6, 7, 9 §§, 17 kap. 1 §, 23 kap. 2, 15 §§
Ikraft: 2017‑02‑01
Ändring, SFS 2017:650
Rubrik: Lag (2017:650) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 24 kap. 3, 7 §§, 25 kap. 1 a, 9, 12 §§
Ikraft: 2017‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:678
Rubrik: Lag (2017:678) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 20 kap. 8 §, 25 kap. 9, 10, 19, 19 a, 19 d §§
Ikraft: 2017‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:679
Rubrik: Lag (2017:679) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: upph. 6 kap. 2 §, 8 kap. 16, 21, 22, 35 §§, 9 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§, 10 kap., 11 kap. 9, 10, 11 §§, 13 kap. 11 §, 25 kap. 1 d, 2 §§, rubr. närmast före 8 kap. 21, 22 §, 9 kap. 1, 2, 9, 10 §§, 11 kap. 9 §; nuvarande 8 kap. 1 § betecknas 9 kap. 1 §, 8 kap. 2 §, betecknas 8 kap. 1 §, 8 kap. 8 e § betecknas 8 kap. 8 f §, 8 kap. 12, 13, 14 §§ betecknas 8 kap. 16, 21, 22 §§, 8 kap. 15 § betecknas 9 kap. 3 §, 8 kap. 17, 18, 19, 20 §§ betecknas 9 kap. 5, 6, 7, 8 §§, 8 kap. 21 a § betecknas 9 kap. 13 §, 8 kap. 22 a, 22 b §§ betecknas 9 kap. 18, 19 §§, 8 kap. 23, 24, 25, 26, 27 §§ betecknas 9 kap. 23, 24, 25, 26, 27 §§, 8 kap. 28 § betecknas 9 kap. 31 §, 8 kap. 29, 30, 31, 32 §§; nya 10, 15 a kap betecknas 9 kap. 33, 34, 35, 36 §§, 8 kap. 33 § betecknas 9 kap. 38 §, 8 kap. 34, 36 §§ betecknas 9 kap. 40, 42 §§, 8 kap. 37, 38, 39, 40 §§ betecknas 9 kap. 44, 45, 46, 47 §§, 8 kap. 41 § betecknas 9 kap. 49 §, 8 kap. 42 § becknas 8 kap. 35 §, 12 kap. 6 b § betecknas 12 kap. 6 f §, 23 kap. 3 a, 3 b §§ betecknas 23 kap. 3 c, 3 d §§, 25 kap. 1 a § betecknas 25 kap. 1 d §, 25 kap. 1 b, 1 c §§ betecknas 25 kap. 2, 2 a §§; ändr. 1 kap. 1, 3, 4, 5, 5 a, 11 §§, 2 kap. 1, 2, 3, 5 §§, 3 kap. 9 §, 4 kap. 1, 4 §§, 5 kap. 1, 3, 4, 6, 7 §§, 6 kap. 1, 4, 5, 6, 7, 10 §§, den nya 8 kap. 1 §, 8 kap. 10 §, de nya 8 kap. 16, 21, 35 §§, de nya 9 kap. 3, 5, 6, 7, 8, 23, 24, 25, 27, 31, 33, 34, 36, 45, 47, 49 §§, 11 kap. 2, 3, 6, 12 §§, 12 kap. 2, 10, 11 §§, 13 kap. 5, 7, 9, 10, 12, 17 §§, 15 kap. 6, 11, 12 §§, 22 kap. 1, 2, 2 a, 5, 6, 8 §§, 23 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15 §§, 24 kap. 8 a §, 25 kap. 1 §, de nya 25 kap. 1 d, 2 §§, 25 kap. 4, 5, 8, 9, 10, 10 a, 10 c, 10 d, 12, 15, 16, 17 §§, 26 kap. 1, 2, 4 §§, rubr. till 8, 9 kap., rubr. närmast före 8 kap. 7 §, 11 kap. 12 §, 13 kap. 9 §, 25 kap. 1, 12 §§, rubr. närmast före 8 kap. 8 e § sätts närmast före 8 kap. 8 f §, rubr. närmast före 8 kap. 12, 13, 14 §§ sätts närmast före 8 kap. 16, 21, 22 §§, rubr. närmast före 8 kap. 15 § sätts närmast före 9 kap. 3 §, rubr. närmast före 8 kap. 19, 21 a, 23, 24, 26, 27 §§ sätts närmast före 9 kap. 7, 13, 23, 24, 26, 27 §§, rubr. närmast före 8 kap. 28 § sätts närmast före 9 kap. 31 §, rubr. närmast före 8 kap. 29, 34, 37, 41 §§ sätts närmast före 9 kap. 33, 40, 44, 49 §§, rubr. närmast före 8 kap. 42 § sätts närmast före 8 kap. 35 §, rubr. närmast före 12 kap. 6 b § sätts närmast före 12 kap. 6 f §, rubr. närmast före 23 kap. 3 b § sätts närmast före 23 kap. 3 d §, rubr. närmast före 8 kap. 33 § sätts närmast före 9 kap. 38 §, rubr. närmast före 8 kap. 40 § sätts närmast före 9 kap. 47 §; nya 10, 15 a kap., nya 1 kap. 1 a, 1 b, 4 a, 4 b, 4 c §§, 2 kap. 1 a, 1 b §§, 4 kap. 7, 8, 9 §§, 8 kap. 2, 8 e, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 §§, 9 kap. 2, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 32, 37, 39, 41, 43, 48, 50 §§, 11 kap. 1 a, 1 b, 2 a, 2 b, 2 c, 3 a, 4 a, 4 b, 13, 14, 15 §§, 12 kap. 6 b, 6 c, 6 d, 6 e, 8 a §§, 13 kap. 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 1 e, 1 f, 1 g, 1 h, 1 i, 1 j, 2 a, 6 a, 7 a, 12 a §§, 14 kap. 3 b §, 15 kap. 11 a §, 23 kap. 3 a, 3 b §§, 25 kap. 1 a 1, b, 1 c, 1 e, 1 f, 1 g, 1 h, 15 a, 15 b, 15 c, 17 a, 28 a, 28 b, 28 c §§, rubr. närmast före 1 kap. 4 a, 4 b, 4 c §§, 8 kap. 12, 13, 15, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 34 §§, 9 kap. 1, 9, 10, 11, 14, 20, 21, 37, 39, 50 §§, 11 kap. 13 §, 13 kap. 7 a §, 25 kap. 17 a, 28 a §§
Ikraft: 2018‑01‑03 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1011
Rubrik: Lag (2017:1011) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 1 kap. 12, 13 §§
Ikraft: 2017‑12‑01
Ändring, SFS 2017:1144
Rubrik: Lag (2017:1144) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 3 kap. 7 §, rubr. närmast före 3 kap. 6 §; ny rubr. närmast före 3 kap. 7 §
Ikraft: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2017:1187
Rubrik: Lag (2017:1187) om ändring i lagen (2017:679) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 a § i 2017:679
Ändring, SFS 2018:167
Rubrik: Lag (2018:167) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest till 2016:61
Ikraft: 2018‑05‑01
Ändring, SFS 2018:328
Rubrik: Lag (2018:328) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 4 kap. 8 §, 8 kap. 4 a §, 10 kap. 15 §, 13 kap. 2 a §
Ikraft: 2018‑05‑25
Ändring, SFS 2018:543
Rubrik: Lag (2018:543) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 23 kap. 15 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:728
Rubrik: Lag (2018:728) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 12 kap. 8 §, 16 kap. 4 §, 19 kap. 10 §, 23 kap. 8, 9 §§
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:829
Rubrik: Lag (2018:829) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 13 kap. 16 §, 26 kap. 1 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1226
Rubrik: Lag (2018:1226) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 b §, 2 kap. 3, 5 §§, 3 kap. 6 §, 25 kap. 2 a §
Ikraft: 2018‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1371
Rubrik: Lag (2018:1371) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: upph. 16 kap. 14 §, rubr. 16 kap. 12 §; nuvarande 16 kap. 12, 13 §§ betecknas 16 kap. 14, 12 §§; ändr. 13 kap. 2 §, de nya 16 kap. 12, 14 §§, 16 kap. 15, 16 §§, 23 kap. 13, 15 §§, 25 kap. 20 §, rubr. närmast före 16 kap. 13 § sätts närmast före 16 kap. 12 §; ny 16 kap. 13 §
Ikraft: 2019‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1399
Rubrik: Lag (2018:1399) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 25 kap. 1 d §; ny 8 a kap. 8 a §, rubr. närmast före 8 a kap. 8 a §
Ikraft: 2018‑08‑01
Ändring, SFS 2018:1623
Rubrik: Lag (2018:1623) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: nya 1 kap. 15, 16, 17 §§, rubr. närmast före 1 kap 15, 17 §§
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2018:1793
Rubrik: Lag (2018:1793) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 1 kap. 12, 17 §§
Ikraft: 2019‑09‑01
Ändring, SFS 2018:2020
Rubrik: Lag (2018:2020) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 23 kap. 15 §
Ikraft: 2019‑01‑02
Ändring, SFS 2019:131
Rubrik: Lag (2019:131) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ny 4 kap. 10 §
Ikraft: 2019‑03‑29
Ändring, SFS 2019:132
Rubrik: Lag (2019:132) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: upph. 4 kap. 10 §
Ikraft: 2022‑01‑01
Ändring, SFS 2019:289
Rubrik: Lag (2019:289) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 9 kap. 2 §, 25 kap. 12, 15 a §§; nya 8 kap. 20 a, 20 b, 20 c, 20 d §§, 9 kap. 30 a §, rubr. närmast före 8 kap. 20 a §, 9 kap. 30 a §
Ikraft: 2019‑06‑10 överg.best.
Ändring, SFS 2019:419
Rubrik: Lag (2019:419) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 a §, 11 kap. 13 §, 13 kap. 3 §, 16 kap. 5 §, 22 kap. 1 §
Ikraft: 2019‑07‑21 överg.best.
Ändring, SFS 2019:729
Rubrik: Lag (2019:729) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 23 kap. 5 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2019:762
Rubrik: Lag (2019:762) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §, 16 kap. 4 §
Ikraft: 2019‑12‑15
Ändring, SFS 2019:929
Rubrik: Lag (2019:929) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 16 kap. 2 §, 18 kap. 2 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2019:1219
Rubrik: Lag (2019:1219) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2015:960
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2019:1225
Rubrik: Förordning (2019:1225) om ikraftträdande av lagen (2015:960) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ikrafttr. 16 kap. 4 a § i 2015:960
Ändring, SFS 2019:1250
Rubrik: Lag (2019:1250) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §, 12 kap. 3 §, 19 kap. 4 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2020:673
Rubrik: Lag (2020:673) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 16 kap. 4 §
Ikraft: 2021‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:1157
Rubrik: Lag (2020:1157) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: upph. 10 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 10 kap. 1, 2, 4, 5, 8, 11, 13 §§; nuvarande 10 kap. 15 § betecknas 10 kap. 2 §; ändr. 1 kap. 4 b §, 2 kap. 3 §, 9 kap. 16 §, 10 kap. 1 §, den nya 10 kap. 2 §, 13 kap. 12 a §, 23 kap. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 12, 15 §§, 25 kap. 1, 1 a, 1 b, 1 e, 1 f, 4, 5, 8, 9, 17 §§, 26 kap. 2 §; nya 23 kap. 4 a, 4 b §§, rubr. närmast före 23 kap. 4 a, 4 b §§
Ikraft: 2021‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:1178
Rubrik: Lag (2020:1178) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §
Ikraft: 2021‑01‑01
Ändring, SFS 2020:1210
Rubrik: Lag (2020:1210) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 a §, 8 kap. 4 §, 8 b kap. 4 §, 9 kap. 45, 50 §§, 23 kap. 5 §, 25 kap. 1 d §; nya 23 kap. 1 a, 2 b §§
Ikraft: 2020‑12‑29 överg.best.
Ändring, SFS 2021:106
Rubrik: Lag (2021:106) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: nya 1 kap. 2 a, 2 b §§, rubr. närmast före 1 kap. 2 a §
Ikraft: 2021‑03‑10
Ändring, SFS 2021:196
Rubrik: Lag (2021:196) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2015:960
Ikraft: 2021‑03‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2021:471
Rubrik: Lag (2021:471) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 25 kap. 1 d §; nya 9 kap. 25 a, 25 b §§, rubr. närmast före 9 kap. 25 a §
Ikraft: 2021‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:480
Rubrik: Lag (2021:480) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 a, 4 b, 5 §§, 3 kap. 6, 7 §§, 7 kap. 1 §, 8 kap. 4, 5, 35 §§, 8 a kap. 9 §, 8 b kap. 2, 4 §§, 12 kap. 7 §, 13 kap. 1 i §, 23 kap. 4 §, 25 kap. 1 d §, rubr. närmast före 3 kap. 7 §; nya 8 kap. 1 a, 1 b, 1 c, 4 c §§, rubr. närmast före 8 kap. 4 c §
Ikraft: 2021‑06‑26 överg.best.
Ändring, SFS 2021:500
Rubrik: Lag (2021:500) om ändring i lagen (2020:1157) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 b §, 23 kap. 4 § i 2020:1157
Ändring, SFS 2021:503
Rubrik: Lag (2021:503) om ändring i lagen (2021:471) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 25 kap. 1 d § i 2021:471
Ändring, SFS 2021:902
Rubrik: Lag (2021:902) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 2 kap. 3, 5 §§
Ikraft: 2021‑11‑10
Ändring, SFS 2021:904
Rubrik: Lag (2021:904) om ändring i lagen (2020:1157) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 § i 2020:1157
Ändring, SFS 2021:967
Rubrik: Lag (2021:967) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: upph. 8 kap. 33 §, 13 kap. 9 §, rubr. närmast före 8 kap. 33 §; ändr. 1 kap. 4, 4 a, 4 b, 5 §§, 2 kap. 5 §, 4 kap. 4 §, 8 kap. 1 §, 9 kap. 3, 8, 15, 27, 33 §§, 10 kap. 2 §, 11 kap. 1 a §, 15 a kap. 1, 4, 5, 6, 7 §§, 25 kap. 1 a, 1 e, 12, 15 a §§; nya 8 kap. 14 a §, 9 kap. 12 a, 17 a, 19 a, 23 a §§, 15 a kap. 15 §, rubr. närmast före 15 a kap. 15 §
Ikraft: 2022‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:968
Rubrik: Lag (2021:968) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 8 kap. 1 §, 9 kap. 33 §, 11 kap. 1 a §, 25 kap. 1 a, 1 e, 12, 15 a §§; nya 8 kap. 33 §, 13 kap. 9 §, rubr. närmast före 8 kap. 33 §
Ikraft: 2023‑02‑28 överg.best.
Ändring, SFS 2021:1218
Rubrik: Lag (2021:1218) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 a §
Ikraft: 2022‑01‑01
Ändring, SFS 2021:1220
Rubrik: Lag (2021:1220) om ändring i lagen (2021:967) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. p 1 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2021:967
Förarbeten: bet. 2021/22:FiU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2021/22:78 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2022:192
Rubrik: Lag (2022:192) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §, 3 kap. 6 §, 8 kap. 1 c §
Ikraft: 2022‑04‑01
Ändring, SFS 2022:676
Rubrik: Lag (2022:676) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §, 12 kap. 3 §, 19 kap. 4 §, 24 kap. 3, 7 §§
Ikraft: 2022‑07‑01
Ändring, SFS 2022:743
Rubrik: Lag (2022:743) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 a, 4 b §§, 25 kap. 10 a, 10 c, 10 d §§; ny 25 kap. 1 i §
Ikraft: 2022‑08‑12 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1757
Rubrik: Lag (2022:1757) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ny 2 kap. 4 a §
Ikraft: 2023‑01‑01
Ändring, SFS 2023:94
Rubrik: Lag (2023:94) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 1 kap. 4, 5 §§, 23 kap. 12 §
Ikraft: 2023‑03‑23
Ändring, SFS 2023:829
Rubrik: Lag (2023:829) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 25 kap. 10 d §
Ikraft: 2024‑01‑01
Ändring, SFS 2024:115
Rubrik: Lag (2024:115) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: upph. 19, 20, 21 kap., rubr. närmast efter 18 kap. 12 §; ändr. 1 kap. 1 a, 4 b, 4 c, 11, 12, 13 §§, 23 kap. 1, 2, 4, 7, 11, 12, 15 §§, 24 kap. 1, 3, 5, 6, 7, 8 a §§, 25 kap. 1, 4, 5, 8, 9, 11, 16 §§, rubr. närmast före 22 kap., 25 kap. 1, 16 §§
Ikraft: 2024‑07‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman