Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2008:281) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2008:281) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

» Läs lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2008:281 :
prop. 2007/08:57 Tillåtna tillgångar i värdepappersfonder, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:FiU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:169 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter och ändringar i lagen

Lag (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Departement: Finansdepartementet S5
Ikraft: 2002‑01‑01 överg.best.
Upphävd: 2012‑01‑01
Ändring, SFS 2002:328
Rubrik: Lag (2002:328) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: upph. 2 kap 6 §, rubr. närmast före 2 kap 6 §; ändr. 2 kap 2, 4 §§
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:539
Rubrik: Lag (2002:539) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 2, 4 §§, 3 kap 24 §, 5 kap 2 §, rubr. närmast före 3 kap 18 §; nya 3 kap 9 a, 19 a §§, rubr. närmast före 3 kap 9 a §
Ikraft: 2002‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:977
Rubrik: Lag (2002:977) om ändring i lagen (2002:328) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 2 § i 2002:328
Förarbeten: bet. 2002/03:FiU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:24
Ändring, SFS 2002:1144
Rubrik: Lag (2002:1144) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 15, 16 §§, 10 kap 9 §, rubr. närmast före 3 kap 15 §; nya 3 kap 15 a, 16 a §§
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:119
Rubrik: Lag (2003:119) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: nya 11 kap 12, 13 §§, rubr. närmast före 11 kap 12 §
Ikraft: 2003‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:228
Rubrik: Lag (2003:228) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 2, 4 §§, 3 kap 9 a, 15 §§; nya 3 kap 7 a §, rubr. närmast före 3 kap 7 a §
Ikraft: 2003‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:674
Rubrik: Lag (2003:674) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: upph. 1 kap 8 §, 14 kap 3, 4, 5, 6 §§; ändr. 1 kap 7 §, 3 kap 1, 9, 14, 15, 15 a §§ 4 kap 2, 6 §§, 6 kap 6, 10 §§, 14 kap 2 §, 15 kap 6, 8 §§, 16 kap 1, 2 §§, 17 kap 1, 2, 3, 4, 8 §§, 18 kap 2 §, 19 kap 3 §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2003:750
Rubrik: Lag (2003:750) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 12 kap 1 §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:128 Företrädaransvar m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:20
Ändring, SFS 2003:1090
Rubrik: Lag (2003:1090) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 9 §; nya 3 kap 9 b, 9 c §§, 18 kap 3 §, rubr. närmast före 3 kap 9 b §
Ikraft: 2004‑01‑01
Förarbeten: prop. 2003/03:10, bet. 2003/04:SkU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:78
Ändring, SFS 2003:1103
Rubrik: Lag (2003:1103) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:1130
Rubrik: Lag (2003:1130) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. p 1 ikrafttr.- och övergångsbest.; ny 12 kap 3 a §, rubr. närmst före 12 kap 3 a §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2003/04:24 Skatteadministrativt samarbete i EU (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:81, EUTL157/2003 s38
CELEX-nr: 32003L0048 [ pdf ]
Ändring, SFS 2003:1207
Rubrik: Lag (2003:1207) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 11 §, 11 kap 5 §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:72
Rubrik: Lag (2004:72) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 2 kap 7 §, 10 kap 1, 3, 4 §§, 15 kap 7 §, rubr. närmast före 10 kap 1 §, 15 kap 7 §
Ikraft: 2004‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:150 En ny lag om investeringsfonder (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:FiU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:139
Ändring, SFS 2004:131
Rubrik: Lag (2004:131) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 4 kap 2 §
Ikraft: 2004‑04‑01
Ändring, SFS 2004:440
Rubrik: Lag (2004:440) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §
Ikraft: 2004‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:1144
Rubrik: Lag (2004:1144) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 1 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Förarbeten: prop. 2004/05:19 Beskattning av utomlands bosatta (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:SkU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:74
Ändring, SFS 2004:1204
Rubrik: Lag (2004:1204) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: nya 11 kap 14, 15 §§, rubr. närmast före 11 kap 14 §
Ikraft: 2005‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2004/05:18 Handel med utsläppsrätter II (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:MJU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:43
Ändring, SFS 2005:344
Rubrik: Lag (2005:344) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 6 kap 1, 6 §§, 8 kap 1, 2, 3, 4, 5, 8 §§, 9 kap 1, 2, 4 §§, 10 kap 7, 9 §§, 11 kap 2 §, 12 kap 2 §, 14 kap 9 §, 16 kap 3 §, rubr. närmast före 11 kap 1 §; nya 11 kap 1 a, 2 a §§
Ikraft: 2005‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2004/05:113 Sparandedirektivet och kontrolluppgifter (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:SkU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:243, EUTL157/2003 s38, EUTL257/2004 s7
CELEX-nr: 32003L0048 [ pdf ], 32004D0587
Ändring, SFS 2005:346
Rubrik: Lag (2005:346) om ändring i lagen (2003:1130) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2003:1130
Ändring, SFS 2005:927
Rubrik: Lag (2005:927) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 22 §
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:1135
Rubrik: Lag (2005:1135) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §, 3 kap 15 a, 16 a §§, 15 kap 2 §
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:1139
Rubrik: Lag (2005:1139) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 11 kap 15 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2005:1175
Rubrik: Lag (2005:1175) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 6 kap 6, 7 §§
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:584
Rubrik: Lag (2006:584) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: nya 19 kap 2 a, 2 b §§, rubr. närmast före 19 kap 2 a §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2006:644
Rubrik: Lag (2006:644) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 11 kap 14, 15 §§, rubr. närmast före 11 kap 14 §
Ikraft: 2006‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1349
Rubrik: Lag (2006:1349) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: upph. 3 kap 19 §, 11 kap 9, 10, 11 §§, rubr. närmast före 11 kap 9 §; ändr 3 kap 1 §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1421
Rubrik: Lag (2006:1421) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 15 a, 16 a § rubr. närmast före 3 kap 15 §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1495
Rubrik: Lag (2006:1495) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 6 kap 10 §, 13 kap 1 §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2006/07:07, bet. 2006/07:SkU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:42 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2006:1519
Rubrik: Lag (2006:1519) om ändring i lagen (2006:1349) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ny p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2006:1349
Förarbeten: bet. 2006/07:SkU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ] och bet. 2006/07:SkU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:69 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2006:1521
Rubrik: Lag (2006:1521) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §, 3 kap 11, 12 §§, 5 kap 4 §, 16 kap 3 §, rubr. närmast före 3 kap 11 §; nya 3 kap 11 a §, 5 kap 2 a §
Ikraft: 2007‑02‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:559
Rubrik: Lag (2007:559) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 10 kap 4, 8, 11 §§
Ikraft: 2007‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1125
Rubrik: Lag (2007:1125) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: nya 3 kap 26 §, 11 kap 9 §, rubr. närmast före 3 kap 26 §, 11 kap 9 §
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1252
Rubrik: Lag (2007:1252) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ny 3 kap 21 a §
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1409
Rubrik: Lag (2007:1409) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: upph. 2 kap 3 §, 3 kap 2 §; ändring 1 kap 5 §, 2 kap 2, 4, 7, 8 §§, 3 kap 1, 12 §§, 5 kap 1 §, 11 kap 1, 8 §§, 14 kap 13 §, 15 kap 8 §, rubr. närmast före 2 kap 8 §
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1450
Rubrik: Lag (2007:1450) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 10 kap 8 §
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2008:139
Rubrik: Lag (2008:139) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 6 kap 7 §, 11 kap 8 §, 12 kap 2, 4 §§, 13 kap 1 §, 14 kap 1 §, rubr. närmast före 11 kap 8 §, rubr. till 13 kap; nya 6 kap 5 a §, 11 kap 7 a, 7 b, 7 c, 8 a §§, 13 kap 2, 3 §§, rubr. närmast före 11 kap 7 b, 7 c §§
Ikraft: 2008‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:281
Rubrik: Lag (2008:281) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 10 kap 3 §
Ikraft: 2008‑07‑23
Ändring, SFS 2008:825
Rubrik: Lag (2008:825) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 6 kap 2, 4 §§, 15 kap 4, 5 §§
Ikraft: 2009‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:1044
Rubrik: Lag (2008:1044) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: upph. 8 kap. 3, 9 §§, 9 kap 3 §, 11 kap 1, 1 a, 8, 12, 14 §§, 14 kap 13 §, rubr. närmast före 14 kap 13 §; ändr. 3 kap 10 §, 6 kap 5 §, 8 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 §§, 9 kap 1, 4, 5, 6 §§, 11 kap. 8 a §, 12 kap. 1, 2, 4 §§, rubr. till 8, 9 kap, rubr.närmast före 8 kap 1, 7 §§, 11 kap 1 §
Ikraft: 2009‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 20008/09:41 och 2008/09:44, bet. 2008/09:SkU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2008/09:66 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2008:1067
Rubrik: Lag (2008:1067) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §; ny 7 kap 5 §
Ikraft: 2009‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:199
Rubrik: Lag (2009:199) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 3 kap. 26 §, 5 kap. 3 §, 11 kap. 9 §, rubr. närmast före 3 kap. 26 §
Ikraft: 2009‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:537
Rubrik: Lag (2009:537) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 3 kap. 26 §, 11 kap. 9 §
Ikraft: 2009‑06‑30 överg.best.
Ändring, SFS 2009:543
Rubrik: Lag (2009:543) om ändring i lagen (2009:199) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 3 kap. 26 §, 11 kap 9 § i 2009:1999
Ändring, SFS 2009:838
Rubrik: Lag (2009:838) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 17 kap. 8 §
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2009:1292
Rubrik: Lag (2009:1292) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §; nya 3 kap. 19, 27 §§, rubr. närmast före 3 kap. 27 §
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:438
Rubrik: Lag (2010:438) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ny 3 kap. 17 a §
Ikraft: 2010‑07‑01
Förarbeten: prop. 2009/10:178 Nedsättning av egenavgifter (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2009/10:SfU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2009/10:278 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL379/2006 s5, EUTL193/2007 s6, EUTL337/2007 s35
CELEX-nr: 32006R1998 [ pdf ], 32007R0875 [ pdf ], 32007R1535 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:852
Rubrik: Lag (2010:852) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ny 3 kap. 5 a §
Ikraft: 2010‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1285
Rubrik: Lag (2010:1285) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 4 §§, 3 kap. 1 §, 18 kap. 1 §
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1529
Rubrik: Lag (2010:1529) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 3 kap. 9 b §
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:76
Rubrik: Lag (2011:76) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §, 11 kap. 7, 7 a, 7 b, 8 a §§
Ikraft: 2011‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:938
Rubrik: Lag (2011:938) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §, 10 kap. 3 §, 15 kap. 7 §, rubr. närmast före 10 kap. 1 §
Ikraft: 2011‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1244
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 2011:1287
Rubrik: Lag (2011:1287) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §, 2 kap. 2, 4, 7 §§, 3 kap. 26 §, 10 kap. 3, 6, 8, 9 §§, 11 kap. 8 a §, 12 kap. 2 §, 13 kap. 3 §, 15 kap. 6, 7 §§, rubr. närmast före 3 kap. 26 §; nya 8 kap. 4 a §, 9 kap. 5 a §, 10 kap. 5 a, 8 a §§, 11 kap. 8 b §, 10, 16, 17, 18, 19, 20 §§, 13 kap. 2 a §, 15 kap. 4 a §, rubr. närmast före 11 kap. 8 b, 10, 16 §§
Ikraft: 2011‑12‑31 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman