Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2008:28) om ändring i förordningen (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2008:28) om ändring i förordningen (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m.

» Läs förordningen (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m. (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2008:28.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i

Förordning (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare m.m.
Departement: Landsbygdsdepartementet
Ikraft: 2005‑01‑01
Förarbeten: EUTL270/2003 s1, EUTL339/2003 s36, EUTL339/2003 s52, EUTL141/2004 s1,EUTL141/2004 s18, EUTL160/1999 s1, EGTL160/1999 s21
CELEX-nr: 32003R1782 [ pdf ], 32003R2235 [ pdf ], 32003R2237 [ pdf ], 32004R0795 [ pdf ], 32004R0796 [ pdf ], 31999R1251 [ pdf ], 31999R1254 [ pdf ]
Upphävd: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2005:421
Rubrik: Förordning (2005:421) om ändring i förordningen (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m.
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 5, 6, 22 §§, 2 kap 1, 3 §§, 3 kap 6 §; nya 3 kap 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 3 kap 18, 19 §§
Ikraft: 2005‑07‑01
Förarbeten: EUTL345/2004 s1
CELEX-nr: 32004R1973 [ pdf ]
Ändring, SFS 2005:1227
Rubrik: Förordning (2005:1227) om ändring i förordningen (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m.
Omfattning: ändr. 1 kap 5, 6, 22 §§, 3 kap 3, 4 §§
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1136
Rubrik: Förordning (2006:1136) om ändring i förordningen (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m.
Omfattning: ändr. 1 kap 3, 5, 11 §§, 3 kap 3 §
Ikraft: 2006‑10‑15
Ändring, SFS 2006:1315
Rubrik: Förordning (2006:1315) om ändring i förordningen (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m.
Omfattning: upph. 3 kap 4 §; ändr. 3 kap 3 §
Ikraft: 2006‑12‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2008:28
Rubrik: Förordning (2008:28) om ändring i förordningen (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m.
Omfattning: upph. 3 kap 16, 17 §§, 4 kap 1 §; ändr. 1 kap 11, 12 §§, 2 kap 2 §, 3 kap 3, 19 §§, 4 kap 2 §
Ikraft: 2008‑02‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:58
Rubrik: Förordning (2009:58) om ändring i förordningen (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m.
Omfattning: upph. 3 kap. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§, rubr. närmast före 3 kap. 11, 12 §§; ändr. 1 kap. 1, 2, 3, 5, 11, 14, 15, 21 §§, 2 kap. 1, 2 §§, 3 kap. 1, 2, 3, 13 §§, 4 kap. 2 §
Ikraft: 2009‑03‑01 överg.best.
Förarbeten: EUTL270/2003 s1, EUTL339/2003 s36, EUTL345/2004 s 1, EUTL141/2004 s1, EUTL141/2004 s18, EUTL30/2009 s16
CELEX-nr: 32003R1782 [ pdf ], 32003R2235 [ pdf ], 32004R1973 [ pdf ], 32004R0795 [ pdf ], 32004R0796 [ pdf ], 32009R0073 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:1520
Rubrik: Förordning (2009:1520) om ändring i förordningen (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m.
Omfattning: upph. 1 kap. 12, 20 §§, 3 kap. 5, 13 §§, rubr. närmast före 1 kap. 20 §; ändr. författningsrubr., 1 kap. 1, 2, 3, 7, 10, 11, 14, 19 §§, 2 kap. 3 §, 3 kap. 3, 14, 15, 18, 19 §§, 4 kap. 2 §, rubr. närmast före 1 kap. 11 §, 3 kap. 19 §
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: EUTL30/2009 s16, EUTL339/2003 s36, EUTL316/2009 s1, EUTL316/2009 s27, EUTL316/2009 s65, EUTL209/2005 s1, EUTL171/2006 s90, EUTL299/2007 s1
CELEX-nr: 32009R0073 [ pdf ], 32003R2235 [ pdf ], 32009R1120 [ pdf ], 32009R1121 [ pdf ], 32009R1122 [ pdf ], 32005R1290 [ pdf ], 32006R0885 [ pdf ], 32007R1234 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:1578
Rubrik: Förordning (2009:1578) om ändring i förordningen (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m.
Omfattning: ändr. 1 kap. 5, 6 §§, rubr. närmast före 1 kap. 4 §; ny 1 kap. 4 a §
Ikraft: 2010‑02‑01
Ändring, SFS 2010:734
Rubrik: Förordning (2010:734) om ändring i förordningen (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare m.m.
Omfattning: ändr. 1 kap. 8, 11 §§; nya 1 kap. 4 b, 4 c §§, 3 kap. 21 §
Ikraft: 2010‑07‑15
Ändring, SFS 2011:171
Rubrik: Förordning (2011:171) om ändring i förordningen (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare m.m.
Omfattning: upph. 1 kap. 18 §; ändr. 1 kap. 1, 4 a, 5, 16, 17, 22 §§, 3 kap. 15 §, 4 kap. 2 §; nya 4 kap. 1, 1 a §§
Ikraft: 2011‑04‑01
Förarbeten: EUTL30/2009 s16, EUTL339/2003 s36, EUTL316/2009 s1, EUTL316/2009 s27, EUTL316/2009 s65, EUTL209/2005 s1, EUTL171/2006 s90, EGTL312/1995 s1
CELEX-nr: 32009R0073 [ pdf ], 32003R2235 [ pdf ], 32009R1120 [ pdf ], 32009R1121 [ pdf ], 32009R1122 [ pdf ], 32005R1290 [ pdf ], 32006R0885 [ pdf ],31995R2988 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:923
Rubrik: Förordning (2011:923) om ändring i förordningen (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare m.m.
Omfattning: nya 4 kap. 1 b, 1 c §§
Ikraft: 2011‑08‑01
Förarbeten: EUTL299/2007 s1
CELEX-nr: 32007R1234 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:1230
Rubrik: Förordning (2011:1230) om ändring i förordning (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare m.m.
Omfattning: upph. rubr. närmast före 3 kap. 18 §; ändr. 3 kap. 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 3 kap. 19 § sätts närmast före 3 kap. 18 §
Ikraft: 2012‑01‑01
Ändring, SFS 2013:751
Rubrik: Förordning (2013:751) om ändring i förordningen (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare m.m.
Omfattning: upph. 3 kap. 15 §, 4 kap. 1, 2 §§, rubr. närmast före 3 kap. 15 §; nuvarande 4 kap. 1 a, 1 b, 1 c §§ betecknas 4 kap. 1, 2, 3 §§; ändr. 1 kap. 1, 3, 5, 6, 11, 22 §§, 3 kap. 3 §, rubr. till 4 kap.
Ikraft: 2013‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1101
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman