Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2008:276) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2008:276) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

» Läs kupongskattelagen (1970:624) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2008:276 :
prop. 2007/08:57 Tillåtna tillgångar i värdepappersfonder, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:FiU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:169 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till kupongskattelagen (1970:624) och ändringar i lagen

Kupongskattelag (1970:624)
Departement: Finansdepartementet S1
Förarbeten: prop. 1970:134 med förslag till kupongskatteförordning, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], BeU 60, rskr 364
Ändring, SFS 1971:98
Omfattning: ändr. 31 §; ny 32 §
Förarbeten: prop. 1971:10 med förslag till skattebrottslag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1971:SkU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 72
Ändring, SFS 1971:410
Omfattning: ändr. 23, 27, 29, 30 §§
Ändring, SFS 1974:996
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 7, 12, 19, 23, 27, 29 §§
Förarbeten: prop. 1974:181 med förslag om skatteregler för aktiefonder m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1974:64, rskr 1974:389
Ändring, SFS 1975:1383
Omfattning: ändr. 2, 7, 12, 13 §§, rubr. närmast före 7, 13 §§
Förarbeten: prop. 1975/76:76 om ändring i kupongskattelagen (1970:624), m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:23, rskr 1975/76:133
Ändring, SFS 1979:182
Rubrik: Lag (1979:182) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 23, 27 §§
Ändring, SFS 1980:76
Rubrik: Lag (1980:76) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 8, 12, 25 §§
Förarbeten: prop. 1979/80:60 om ändrade regler för redovisning av kupongskatt [ pdf|Ikon för riksdagen ], SkU 1979/80:21, rskr 1979/80:149
Ändring, SFS 1982:193
Rubrik: Lag (1982:193) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: upph. 28 §; utgår rubr. närmast före 28 §
Ändring, SFS 1982:1212
Rubrik: Lag (1982:1212) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 19 §
Ändring, SFS 1985:111
Rubrik: Lag (1985:111) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 1985‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:47 om preskriptionshinder vid skattebrott, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:JuU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:142
Ändring, SFS 1986:1118
Rubrik: Lag (1986:1118) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:1320
Rubrik: Lag (1986:1320) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 17, 21, 22, 25, 27, 29 §§
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:47 om ändringar i taxeringsorganisationen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Ändring, SFS 1987:636
Rubrik: Lag (1987:636) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 2, 7, 12 §§
Ikraft: 1987‑07‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:12 om ny banklagstiftning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:NU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:356
Ändring, SFS 1989:1041
Rubrik: Lag (1989:1041) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1990‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:47 om vissa internationella skattefrågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU16, rskr 1989/90:102
Ändring, SFS 1990:359
Rubrik: Lag (1990:359) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: upph. 25 §; ändr. 14, 17, 21–24, 29 §§
Ikraft: 1990‑06‑30 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:74 om ny taxeringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ändring, SFS 1990:1434
Rubrik: Lag (1990:1434) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 12, 13, 27 §§
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:349
Rubrik: Lag (1991:349) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:414
Rubrik: Lag (1991:414) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:628
Rubrik: Lag (1992:628) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 19, 21, 22 §§
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:463
Rubrik: Lag (1993:463) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30 §§, rubr. närmast före 29 §; ny 30 a §
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:773
Rubrik: Lag (1993:773) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:899
Rubrik: Lag (1993:899) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 22, 26 §§
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1993:1555
Rubrik: Lag (1993:1555) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1993:1706
Rubrik: Lag (1993:1706) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 1994‑03‑01
Ändring, SFS 1994:780
Rubrik: Lag (1994:780) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 12 §; ny 9 a §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:814
Rubrik: Lag (1994:814) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 2, 27 §§
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1867
Rubrik: Lag (1994:1867) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1869
Rubrik: Lag (1994:1869) om ändring i lagen (1994:814) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 2, 27 §§ i 1994:814
Ändring, SFS 1996:666
Rubrik: Lag (1996:666) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: upph. 31, 32 §§, rubr. närmast före 31 §; ny 25 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1996:948
Rubrik: Lag (1996:948) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 6 §, övergångsbest. till 1993:463
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1997:515
Rubrik: Lag (1997:515) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 19, 27 §§, rubr. närmast före 27 §
Ikraft: 1997‑11‑01
Ändring, SFS 1997:1087
Rubrik: Lag (1997:1087) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1998:242
Rubrik: Lag (1998:242) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 6, 17, 21, 22 §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1485
Rubrik: Lag (1998:1485) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 25 §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1607
Rubrik: Lag (1998:1607) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1998/99:15 Omstruktureringar och beskattning (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:SkU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:67
Ändring, SFS 1999:996
Rubrik: Lag (1999:996) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:FiU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:28
Ändring, SFS 1999:1240
Rubrik: Lag (1999:1240) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 1, 4, 17, 27 §§
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:2 Inkomstskattelagen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2000:47
Rubrik: Lag (2000:47) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ny 6 a §, rubr. närmast före 6 a §
Ikraft: 2000‑03‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:23 Redovisning och aktiekapital i euro (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:LU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:127
Ändring, SFS 2000:76
Rubrik: Lag (2000:76) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 2, 27 §§
Ikraft: 2000‑03‑10 överg.best.
Ändring, SFS 2000:468
Rubrik: Lag (2000:468) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 6, 24, 29 §§
Ikraft: 2000‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:105 Vissa punktskattefrågor (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:246
Ändring, SFS 2000:1348
Rubrik: Lag (2000:1348) om ändring i lagen (1999:1240) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 4 § i 1999:1240
Ändring, SFS 2000:1423
Rubrik: Lag (2000:1423) om ändring i lagen (1999:1240) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 27 § i 1999:1240; ny övergångsbest. till 1999:1240
Ändring, SFS 2001:1228
Rubrik: Lag (2001:1228) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 14, 17 §§
Ikraft: 2002‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:226
Rubrik: Lag (2003:226) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2003‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:647
Rubrik: Lag (2003:647) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: upph. 30 §; nuvarande 30 a § betecknas 30 §; ändr. 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, nya 30 §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2003:1087
Rubrik: Lag (2003:1087) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:50
Rubrik: Lag (2004:50) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 1, 2, 12 §§
Ikraft: 2004‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:150 En ny lag om investeringsfonder (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:FiU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:139
Ändring, SFS 2004:495
Rubrik: Lag (2004:495) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2004‑10‑08
Förarbeten: prop. 2003/04:134 Beskattning av europabolag (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU34 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:264
Ändring, SFS 2004:1148
Rubrik: Lag (2004:1148) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2005‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2004/05:27 Genomförande av ändringar i moder- och dotterbolagsdirektivet (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:SkU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:76, EGTL225/1990 s6, EUTL007/2004 s41
CELEX-nr: 31990L0435 [ pdf ], 32003L0123 [ pdf ]
Ändring, SFS 2005:348
Rubrik: Lag (2005:348) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 12, 20, 27 §§
Ikraft: 2005‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2004/05:146 Vissa kupongskattefrågor, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:SkU31 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:236
Ändring, SFS 2005:1141
Rubrik: Lag (2005:1141) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 2, 7, 12, 27 §§, nya 11 a, 11 b §§, p 2, 3 övergångsbest. till 2004:50
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:576
Rubrik: Lag (2006:576) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
CELEX-nr: 31990L0435 [ pdf ], 32003L0123 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:1420
Rubrik: Lag (2006:1420) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:276
Rubrik: Lag (2008:276) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 11 b §
Ikraft: 2008‑07‑23
Ändring, SFS 2008:828
Rubrik: Lag (2008:828) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2009‑01‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32003L0123 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:782
Rubrik: Lag (2009:782) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 23, 27, 29, 30 §§
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2009:1414
Rubrik: Lag (2009:1414) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1442
Rubrik: Lag (2010:1442) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2011:69
Rubrik: Lag (2011:69) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 2, 7, 12, 27 §§
Ikraft: 2011‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:279
Rubrik: Lag (2011:279) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2011‑04‑15
Ändring, SFS 2011:935
Rubrik: Lag (2011:935) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 2, 11 b §§; ny 11 c §
Ikraft: 2011‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1246
Rubrik: Lag (2011:1246) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 1, 4, 23, 24, 27, 29, 30 §§
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1273
Rubrik: Lag (2011:1273) om ändring i lagen (2011:1246) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 4 § i 2011:1246
Ändring, SFS 2012:272
Rubrik: Lag (2012:272) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2012‑07‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32011L0096 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:574
Rubrik: Lag (2013:574) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 11 b, 11 c, 12 §§
Ikraft: 2013‑07‑22 överg.best.
CELEX-nr: 32011L0096 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:565
Rubrik: Lag (2014:565) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: upph. 18 §
Ikraft: 2014‑08‑01
Ändring, SFS 2015:884
Rubrik: Lag (2015:884) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ny 4 a §
Ikraft: 2016‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:52
Rubrik: Lag (2016:52) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 22, 25 §§
Ikraft: 2016‑03‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1205
Rubrik: Lag (2018:1205) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2019‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:1233
Rubrik: Lag (2019:1233) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: nya 28, 28 a, 28, b, 28 c, 28 d, 28 e, 28 f, 28 g, 28 h, 28 i, 28 j, 28 k, 28 l, 28 m, 28 n §§, rubr. närmast före 28, 28 c, 28 h, 28 i, 28 j, 28 m, 28 n §§
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2022:1850
Rubrik: Lag (2022:1850) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2023‑01‑31 överg.best.
Ändring, SFS 2023:786
Rubrik: Lag (2023:786) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Omfattning: ändr. 2, 27 §§
Ikraft: 2025‑01‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman